Skip to main content

Forskare plockar igenom plastförpackningar i Gävle

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2012 07:46 CEST

Är plastförpackningarna bättre sorterat i miljörum jämfört med på återvinningsstationer? Skiljer kvalitén på sorteringen sig mellan små och stora kommuner och är det kopplat till hur kommunen kommunicerar om återvinning?

– Vi gör en plockanalys som innebär att vi för hand plockar igenom plastförpackningar som gävleborna slängt, berättar Lisa Dahlén, Luleå tekniska universitet.

Gävle är en av fem svenska kommuner som ingår i undersökningen som är beställd av Plastkretsens stiftelse för forskning. De fem kommunerna som är utvalda i undersökningen är Gävle, Lund, Lycksele, Söderköping och Göteborg.

– Vi tittar bland annat på om kvalitén skiljer sig i små och stora kommuner, mellan landsbygd och tätort och baserat hur de olika kommunerna arbetar med information, säger Sanita Vukicevic från NSR AB.

Även formen för hur avfallshanteringen i de olika kommunerna är upplagd skiljer sig. Det är förvaltningar, kommunala förbund eller bolag med egen hämtning eller hämtning på entreprenad.

 

För mer information kontakta
Kom gärna och se om plastförpackningarna är bra sorterade. Plockanalysen på Utmarksvägen i Gävle håller på under torsdagen. Kontakta Bengt för ett besök.

Bengt Jonsved, avfallshandläggare, Gästrike Återvinnare
026 17 73 73, 073 079 8294
bengt.jonsved@gastrikeatervinnare.se

 

Fakta
Det finns olika sätt att samla in förpackningar, i Gävle kommun finns det miljörum vid flerbostadshus och allmänna återvinningsstationer på stan.

I Sverige är det Förpacknings- och tidningsinsamlingen som har ansvar för att återvinna förpackningar och tidningar. De ger i uppdrag till transportörer att ställa ut insamlingskärl. När du köper en vara så betalar du några öre redan i affären för att förpackningen ska kunna återvinnas.

Gästrike Återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera