Skip to main content

Nysvenskar och miljökunskap

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2012 08:00 CEST

Samarbete kring miljö spräcker gränser

Nysvenskar och miljökunskap

Hur kan kommuner, företag och föreningar arbeta tillsammans i miljöfrågan för att underlätta för nysvenskar att komma in i samhället? Gästrike Återvinnare har idéer och startar nu ett projekt, tillsammans med Avfall Sverige, för att ta reda på det.

– Många vill underlätta integration men känner att det blir ett allt för stort arbete att ta ansvar för. Vår förhoppning är att många olika grupper kan samlas kring miljöfrågor och integration om det finns ett enkelt sätt, säger Lena Öman, miljöpedagog på Gästrike Återvinnare.

Kommuner, företag och organisationer har ett gemensamt intresse av att kunskapen om miljön höjs bland hela befolkningen. En grupp som är svår att nå fram till är nysvenskar. Gästrike Återvinnare har tanken att om många organisationer kan bidra lite var, så blir det ett framgångsrikt program. ”Ingen kan göra allt men alla kan göra lite”.

Många invandrarsvenskar anser att miljöfrågan är neutral och så pass viktig att den fungerar gränsöverskridande. Den kan till och med vara ett kitt mellan dels olika grupper av nysvenskar och dels mellan nysvenskar och andra.

Utvecklingsprojektet finansieras av Avfall Sverige som är en branschorganisation. Projektet som startar denna vecka heter ”Integration via miljöarbete” och ska vara klart i sommar. Resultatet ska ge förslag på ett framgångsrikt arbetsmodell.

 

För mer information kontakta
Lena Öman, projektledare för ”Integration via miljöarbete” och miljöpedagog på Gästrike Återvinnare.
Mobil 070 167 56 34  
E-post lena.oman@gastrikeatervinnare.se

 

Fakta
Tidigare har Gästrike Återvinnare haft fokusgrupper med nysvenskar för att få höra hur de ser på kommunikation kring avfall och miljö.

Gästrike Återvinnare har lång erfarenhet av kunskapshöjande förändringskommunikation med nysvenskar och samarbetar med SFI (svenska för invandrare) i sina kommuner.

Gästrike Återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera