Skip to main content

Sten, grus och betong återvinns

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2012 07:30 CEST

– Vi räknar med att få bort ungefär 500 ton avfall per år från våra soptippar. Och samtidigt spara nära en halv miljon kronor av invånarnas sopavgifter, säger Peter Tham chef för återvinningscentralerna Gästrike Återvinnare.

När Gästrike Återvinnare lägger sopor på soptippen kostar det närmare 1 000 kronor per ton. Att lämna fyllnadsmassor till vägbygget kostar ingenting alls.

När privatpersoner lämnar grovsopor till återvinningscentralen kostar det inget extra. Det ingår i lägenhetshyran och i sopavgiften om du bor i eget hus. All behandling av hushållssopor belastar i slutänden invånarna och det här hjälper till att hålla avgiften nere. I Gästrikland och Älvkarleby ligger avgiften på samma nivå som 2007.

Bättre för miljön

Material ska användas så länge det går för att resurserna på jordklotet ska räcka för oss alla. Att lägga sopor på tippen är inte hållbart i längden. Det som ligger på tippen är ute från kretsloppet.

Enklare att lämna

Det blir också enklare för kunden att lämna sten, grus och betong. De nya containrarna är låga och mycket lättare för kunden att skotta i.

För mer information kontakta

Peter Tham, chef för återvinningscentralerna Gästrike återvinnare.
026 17 72 01, 070 265 23 99.
peter.tham@gastrikeatervinnare.se

Fakta
EU har som mål att allt mer ska återanvändas och återvinnas. Helst ska inte avfall finnas. När vi återanvänder sten och grus ger vi dem ett längre liv. Ju högre upp i trappan vi är desto bättre är det för miljön.

Gästrike Återvinnare är ett kommunalt förbund som ansvarar för insamling, behandling, planering och information om hushållsavfall i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. En miljöriktig och effektiv avfallshantering bidrar till en attraktiv region att leva och verka i, idag och imorgon.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy