Nu kan Godisfabriken börja byggas upp

Pressmeddelanden   •   Okt 26, 2018 11:36 CEST

117 nybyggda lägenheter att hyra i Sätra

Nyheter   •   Sep 17, 2018 14:07 CEST

Måndag 17 september släpper vi 117 st nybyggda lägenheter i Sätra. Intill Sätra centrum, bredvid trygghetsboendet Tickselbo och förskolan Sätragården bygger Gavlegårdarna tre nya åttavåningshus. Totalt rymmer de 117 stycken lägenheter fördelat på ett-, två-, och trerumslägenheter.

Barnen på Nordost tar första spadtaget på Cirkusgården

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2018 16:15 CEST

Barnen på Nordost kommer att ta det första spadtaget för ny innergård. I gula bygghjälmar och med spadarna i högsta hugg inviger de jobbet den 13 september.

Förra hösten fick alla hushåll på Nordost ett sms med en inbjudan till att vara med och diskutera och komma med förslag till hur gårdarna på Nordost ska utformas.

Tre olika grupper med totalt ett 30-tal hyresgäster har sedan träffats under hösten -

 • en trivselgrupp
 • en lekparksgrupp 
 • en aktivitetsparksgrupp

Arkitekten Nils Simonsson sedan arbetat fram skisser på hur det skulle kunna bli, till att börja med på stora gården.

Hur kommer det att se ut på gårdarna?

Grillplatser med gott om plats för många att sitta och umgås var viktigt att få med, liksom lekredskap, möjligheter till odling och en pulkabacke. I december fick gruppen ta del av arkitektens förslag som var på cirkustema.

Start med cirkustema

Nu ett år senare kommer det första spadtaget att tas. Den 13 september kl 16.30 tar barnen i stadsdelen med gula bygghjälmar på de första spadtagen.

Barnen på Nordost kommer att ta det första spadtaget för ny innergård. I gula bygghjälmar och med spadarna i högsta hugg inviger de jobbet den 13 september. ​Förra hösten fick alla hushåll på Nordost ett sms med en inbjudan till att vara med och diskutera och komma med förslag till hur gårdarna på Nordost ska utformas.

Läs vidare »

Tre sätt att snabbt få fram billigare bostäder

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 11:43 CEST

Det råder brist på bostäder i över hälften av Sveriges kommuner. Framför allt är det hyresbostäder som saknas. Genom konkreta reformförslag i rapporten Allmännyttans byggagenda för ökad och uthållig nyproduktion – som SABOs Byggherreråd presenterar på Fastighetsdagarna i dag – kan bostadsbristen lösas på både kort och lång sikt.

Gavlegårdarna bjuder in hyresgäster att möta nya fastighetsägaren

Nyheter   •   Maj 22, 2018 13:31 CEST

Gavlegårdarna bjuder in de hyresgäster som hyr lägenheter, p-platser och förråd som är sålda till en ny fastighetsägare till informationsmöten. Under torsdagskvällen den 24 maj kommer informationsmöten att ske både i Sätra och på Brynäs. Där kommer hyresgästerna få chansen att ställa frågor och träffa den nya fastighetsägaren som kommer att förvalta deras hem, p-plats och förråd.

Informationsmöte i Sätra

Dag: Torsdag 24 maj

Tid: Kl. 17.30

Plats: Stora Sätraskolans aula (ingång från Sätra bibliotek)

Informationsmöte på Brynäs/Gasklockorna

Dag: Torsdag 24 maj

Tid: Kl. 19.00

Plats: Gasklockorna, Stora gasklockan (se skyltar utanför)

Gavlegårdarna bjuder in de hyresgäster som hyr lägenheter, p-platser och förråd som är sålda till en ny fastighetsägare till informationsmöten. Under torsdagskvällen den 24 maj kommer informationsmöten att ske både i Sätra och på Brynäs. Där kommer hyresgästerna få chansen att ställa frågor och träffa den nya fastighetsägaren som kommer att förvalta deras hem, p-plats och förråd.

Läs vidare »

Nya idéer för bättre integration och en bostadsmarknad som fungerar för fler

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 09:03 CEST

SABOs integrationsråd presenterar 23 idéer som de tycker bör prövas som kan främja integrationen. Hemmet och bostaden är en viktig nyckel och första förutsättning för integration. Några av idéerna handlar därför om uthyrningsregler. Kanske behöver vi tänka nytt här, menar rådet.

- Integrationsrådet har haft i uppdrag att titta på om det finns mer att göra för att minska segregationen i våra städer. Vi har kommit med ett antal i idéer som samtliga skulle kunna påverka utvecklingen positivt. Vissa av dessa förslag gör vi redan i Gävle och vissa kommer vi att titta vidare på – allt med syfte att få ett växande Gävle bättre – för alla, säger Cathrine Holgersson, vd AB Gavlegårdarna.

23 idéer från rådet:

1. Förändra lagen om eget boende

2. Begränsa antal boende per lägenhet 

3. Lotta ut kontrakt på hyreslägenheter

4. Ta bort eller sänk inkomstkraven 

5. Erbjud utbildning plus bostad under begränsad period 

6. Följ upp bosättningslagen 

7. Bygg mer blandat 

8. Verka för blandade hyresnivåer 

9. Underlätta flyttkedjor

10. Kriminalisera köp av hyresrätt 

11. Hindra kriminell verksamhet i hyreslägenheter 

 12. Begränsa bytesrätten 

 13. Register över bostadsrättsinnehav 

14. Rekrytera fler med invandrarbakgrund

 15. Ställ sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar

 16. Öka sysselsättningen genom att sprida lyckade metoder

17. Bättre mottagande 

18. Skapa fler mötesplatser

19. Utveckla relationerna med barn och unga

20. Mer bointroduktion för nyanlända 

21. Öka samhällsservicen 

22. Mer samverkan för att öka tryggheten – underlätta bildandet av BIDs

23. Skattereduktion vid sociala investeringar och åtgärder

De allmännyttiga bostadsföretagen gör mycket för att främja integrationen i landet. Det blev tydligt i den kartläggning som SABO gjorde under 2016 och som resulterade i rapporten "Att främja integration – allmännyttans roll i en av vår tids största samhällsutmaningar". Gavlegårdarnas vd Catrine Holgersson ingår i rådet och är delaktig i arbetet för rapporten.

Läs vidare »

Gävle upplevs tryggare idag än 2005

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 11:23 CEST

Gävle upplevs tryggare idag än 2005

Trygghet är något som diskuteras frekvent både i media, mellan grannar och inom bostadsbolaget Gavlegårdarna. En vanlig uppfattning i dessa diskussioner tycks vara att Gävle blir mindre och mindre tryggt.Gavlegårdarna mäter årligen hur hyresgästerna upplever trygghet där de bor. Under 13 år har denna mätning pågått och den visar att betydligt fler känner sig trygga i dag än när vi började mäta 2005. Det är ca 4000 som svarar på enkäten årligen.

 • Det är viktigt att våra hyresgäster har en bra livsmiljö och med det menar vi att de både känner sig trygga och trivs i sitt hem. Livsmiljön är inte bara inom väggarna, det handlar om hela området, på parkeringsplatsen eller på gångvägarna till och från hemmet, säger Niclas Lind, Förvaltningschef på Gavlegårdarna.

Upplevelsen av ökad trygghet som skett under de tretton åren som mätningen genomförts är på totalen 5,2 procentenheter, det är kanske en liten måttenhet men då ska man tänka att majoriteten av hyresgästerna (76,2 %) upplever att de är trygga. Det finns också stadsdelar där det ökat betydligt mer, både Öster och Andersberg är stadsdelar där tryggheten har ökat 9-19 procentenheter.

Vad är trygghet?

Det har utförts många studier om vad trygghet är och det varierar för olika personer. Det kan vara från att ha ett arbete och inkomst, till att sjukvården fungerar men även att det inte sker brott där du bor. För Gavlegårdarnas hyresgästers del handlar det främst om upplevelsen av tryggheten i bostaden och i området kring bostaden.

Vad kan man påverka för att tryggheten upplevs som säkrare?

 • Först och främst kan man lyssna på vad hyresgästerna upplever som trygghet. Det är det vi gör i vår kundenkät, säger Niclas Lind Förvaltningschef på Gavlegårdarna.

Han fortsätter berätta att det finns en hel del som vi som hyresvärd kan påverka; både fysiska delar i miljön, men även inom de mjuka värdena. Vi måste se våra hyresgäster och bostadsområdena ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Vi vet att människors trygghet mycket handlar om att ha en bostad, klara sin egen försörjning och även finnas i ett socialt sammanhang. Vi arbetar med alla dessa delar och har gjort det under väldigt lång tid.

Det fysiska kan vara att det finns belysning när det är mörkt, att det inte finns skymmande buskar men också att utemiljön kring bostadsområdena är välskött, det upplevs som tryggt. Men det bästa betyget är när grannarna hejar på varandra och man upplever att man är stolt att bo i sitt område.

 • När man känner samhörighet och stolthet ökar trygghetskänslan och det är vad de sociala aktiviteterna kan bidra till och det tar lite längre tid att få effekt än det fysiska men vi ser att de ger effekt över tid, säger Niclas Lind.

Mätningen visar dock att tryggheten i boendet påverkas negativt när det skett vissa typer av brott, även om de inte sker i direkt anslutning till den egna bostaden. Men om man ser till en långsiktig utveckling så känner väldigt många att Gävle är en mycket tryggare stad idag än för 13 år sedan.

Vill ni veta mer statistik och åtgärder som vi gör. Hör gärna av er till Niclas Lind.

Trygghet är något som diskuteras frekvent både i media, mellan grannar och inom bostadsbolaget Gavlegårdarna. En vanlig uppfattning i dessa diskussioner tycks vara att Gävle blir mindre och mindre tryggt. Gavlegårdarna mäter årligen hur hyresgästerna upplever trygghet där de bor. Under 13 år som denna mätning pågått visar att betydligt fler känner sig trygga i dag än när vi började mäta 2005.

Läs vidare »

Invigning av stadens snyggaste återvinningsrum på Nordost på lördag

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 16:20 CEST

På lördag 14 april invigs stadens snyggaste återvinningsrum på Nordost Program: ∙ Vi spikar igen de gamla återvinningsrummen och klipper bandet för de nya! ∙ Vi bjuder på fika! ∙ Kranbilen visar hur de nya underjordsbehållarna töms! ∙ Vi delar ut fett-trattar för överbliven matolja! ∙ Uppträdanden från Rapatac uppträder! ∙ Prova på sorteringsövningar!

12 nyproducerade lägenheter i Villastaden

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 14:07 CEST

Måndag 9 april släpper Gavlegårdarna 12 nyproducerade lägenheter i Villastaden. Gävle behöver fler bostäder och Gavlegårdarna bygger för många målgrupper och det behöver därför finnas en variation på storlekar, lägen och hyresnivåer. Det finns också en ambition att blanda hyresrätter med bostadsrätter och friköpta bostäder för att undvika segregation i våra bostadsområden.

35 lägenheter med gemenskap och fin utemiljö för 65+

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 13:40 CEST

Måndag 9 april släpper Gavlegårdarna 35 lägenheter till målgruppen 65+ som vill bo med gemenskap med grannarna. Lägenheterna ligger på Pukslagarvägen i Bomhus och är ett så kallat trygghetsboende. Det innebär att det är vanliga hyreslägenheter på 1, 2 eller 3 r o k, men att det även finns gemensamma ytor och en trivselvärd för att samordna aktiviteter.

Kontaktpersoner 20 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • tiknnazr.wyfilpohedulmrtssmaonha@gduavqflehtgakirddnarpenaqp.srkexb
 • 070-414 03 00

Om Gavlegårdarna

Adress

 • Gavlegårdarna
 • Utanvindsvägen 1
 • 80257 Gävle
 • Sweden