Media no image

Gävle upplevs tryggare idag än 2005

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 11:23 CEST

Gävle upplevs tryggare idag än 2005

Trygghet är något som diskuteras frekvent både i media, mellan grannar och inom bostadsbolaget Gavlegårdarna. En vanlig uppfattning i dessa diskussioner tycks vara att Gävle blir mindre och mindre tryggt.Gavlegårdarna mäter årligen hur hyresgästerna upplever trygghet där de bor. Under 13 år har denna mätning pågått och den visar att betydligt fler känner sig trygga i dag än när vi började mäta 2005. Det är ca 4000 som svarar på enkäten årligen.

 • Det är viktigt att våra hyresgäster har en bra livsmiljö och med det menar vi att de både känner sig trygga och trivs i sitt hem. Livsmiljön är inte bara inom väggarna, det handlar om hela området, på parkeringsplatsen eller på gångvägarna till och från hemmet, säger Niclas Lind, Förvaltningschef på Gavlegårdarna.

Upplevelsen av ökad trygghet som skett under de tretton åren som mätningen genomförts är på totalen 5,2 procentenheter, det är kanske en liten måttenhet men då ska man tänka att majoriteten av hyresgästerna (76,2 %) upplever att de är trygga. Det finns också stadsdelar där det ökat betydligt mer, både Öster och Andersberg är stadsdelar där tryggheten har ökat 9-19 procentenheter.

Vad är trygghet?

Det har utförts många studier om vad trygghet är och det varierar för olika personer. Det kan vara från att ha ett arbete och inkomst, till att sjukvården fungerar men även att det inte sker brott där du bor. För Gavlegårdarnas hyresgästers del handlar det främst om upplevelsen av tryggheten i bostaden och i området kring bostaden.

Vad kan man påverka för att tryggheten upplevs som säkrare?

 • Först och främst kan man lyssna på vad hyresgästerna upplever som trygghet. Det är det vi gör i vår kundenkät, säger Niclas Lind Förvaltningschef på Gavlegårdarna.

Han fortsätter berätta att det finns en hel del som vi som hyresvärd kan påverka; både fysiska delar i miljön, men även inom de mjuka värdena. Vi måste se våra hyresgäster och bostadsområdena ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Vi vet att människors trygghet mycket handlar om att ha en bostad, klara sin egen försörjning och även finnas i ett socialt sammanhang. Vi arbetar med alla dessa delar och har gjort det under väldigt lång tid.

Det fysiska kan vara att det finns belysning när det är mörkt, att det inte finns skymmande buskar men också att utemiljön kring bostadsområdena är välskött, det upplevs som tryggt. Men det bästa betyget är när grannarna hejar på varandra och man upplever att man är stolt att bo i sitt område.

 • När man känner samhörighet och stolthet ökar trygghetskänslan och det är vad de sociala aktiviteterna kan bidra till och det tar lite längre tid att få effekt än det fysiska men vi ser att de ger effekt över tid, säger Niclas Lind.

Mätningen visar dock att tryggheten i boendet påverkas negativt när det skett vissa typer av brott, även om de inte sker i direkt anslutning till den egna bostaden. Men om man ser till en långsiktig utveckling så känner väldigt många att Gävle är en mycket tryggare stad idag än för 13 år sedan.

Vill ni veta mer statistik och åtgärder som vi gör. Hör gärna av er till Niclas Lind.

Trygghet är något som diskuteras frekvent både i media, mellan grannar och inom bostadsbolaget Gavlegårdarna. En vanlig uppfattning i dessa diskussioner tycks vara att Gävle blir mindre och mindre tryggt. Gavlegårdarna mäter årligen hur hyresgästerna upplever trygghet där de bor. Under 13 år som denna mätning pågått visar att betydligt fler känner sig trygga i dag än när vi började mäta 2005.

Läs vidare »
Lxlx0x0ff7wlm9sksit4

Invigning av stadens snyggaste återvinningsrum på Nordost på lördag

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 16:20 CEST

På lördag 14 april invigs stadens snyggaste återvinningsrum på Nordost Program: ∙ Vi spikar igen de gamla återvinningsrummen och klipper bandet för de nya! ∙ Vi bjuder på fika! ∙ Kranbilen visar hur de nya underjordsbehållarna töms! ∙ Vi delar ut fett-trattar för överbliven matolja! ∙ Uppträdanden från Rapatac uppträder! ∙ Prova på sorteringsövningar!

Cvhe4morshhllrpjmois
Q14a8mvxfjizzomrt9ui Ndzdyqq7qyebekz7rd9q

12 nyproducerade lägenheter i Villastaden

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 14:07 CEST

Måndag 9 april släpper Gavlegårdarna 12 nyproducerade lägenheter i Villastaden. Gävle behöver fler bostäder och Gavlegårdarna bygger för många målgrupper och det behöver därför finnas en variation på storlekar, lägen och hyresnivåer. Det finns också en ambition att blanda hyresrätter med bostadsrätter och friköpta bostäder för att undvika segregation i våra bostadsområden.

Iccjuhwbcepyyvivffhl
Q14a8mvxfjizzomrt9ui

35 lägenheter med gemenskap och fin utemiljö för 65+

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 13:40 CEST

Måndag 9 april släpper Gavlegårdarna 35 lägenheter till målgruppen 65+ som vill bo med gemenskap med grannarna. Lägenheterna ligger på Pukslagarvägen i Bomhus och är ett så kallat trygghetsboende. Det innebär att det är vanliga hyreslägenheter på 1, 2 eller 3 r o k, men att det även finns gemensamma ytor och en trivselvärd för att samordna aktiviteter.

Gxywwtnncl5z9u3jnl2r

Gävle växer och Gavlegårdarna hjälper till

Nyheter   •   Mar 06, 2018 14:53 CET

Gävle växer både i antal invånare och i yta och därför planeras nya bostadsområden för framtiden. Gavlegårdarnas uppdrag är att förse Gävlebor som vill hyra ett hem med lägenheter. För att genomföra uppdraget släpper Gavlegårdarna 332 lägenheter under 2018.

Media no image
Tlffsmgqkbcz9zxzbgn1

Hyrorna för 2018 i Gavlegårdarna är nu klara

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 13:43 CET

Hyrorna är nu klara för hyresgästerna hos Gavlegårdarna. De flesta av Gavlegårdarnas hyresgäster får en hyresökning som blir mindre än 150 kr/månad. Höjningen träder ikraft 1 februari 2018 och den nya hyran gäller fram till årsskiftet 2018/2019. Överenskommelsen som träffats med Hyresgästföreningen har följande innehåll:

Bostadshyrorna i Gavlegårdarnas bestånd höjs med 0 – 1,8% från 1 februari 2018. Hur stor höjningen blir för respektive lägenhet avgörs av den aktuella hyran i förhållande till lägenhetens rikthyra *. Höjningen inkluderar då retroaktiviteten för januari månad och följer det medlingsbeslut som både Hyresgästföreningen och Gavlegårdarna accepterade i slutet av december 2017.

Lägenheter som genomgått stam- eller ytskiktsrenovering får en högre höjning utifrån det standardval som hyresgästen gjort i samband med upprustningen. Denna höjning genomförs stegvis över en treårsperiod.

Övriga hyresobjekt

För övriga hyresobjekt, dvs. garage, p-platser, lokaler med förhandlingsklausul, studentrum mm. höjs hyran med 1,2% från 1 februari 2018.

*En lägenhets hyra är beroende bl.a. av bostadens attraktivitet, läge, standard och storlek. Det är lägenhetens aktuella hyra i förhållande till rikthyran som avgör var i intervallet hyresökningen hamnar.

Vilken rikthyra en lägenhet har beror på bl.a. tryggheten i huset och närområdet, standard på lägenheten och fastigheten, närhet till kommunikationer samt hur attraktivt läget och närmiljön är. Modellen för hur rikthyran räknas ut har arbetats fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

Kommentar till årets hyresuppgörelse

- Behovet av hyreshöjning kommer främst från de kostnadsökningar vi ser inom skötsel, reparationer, underhåll och avfallshantering. Årets hyreshöjning ger dock inte kostnadstäckning för prisökningarna, så ett fortsatt arbete med effektiviseringar är nödvändigt, säger Lars Lennmalm, vice VD och Gavlegårdarnas förhandlingschef

AB Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med ca. 14 500 lägenheter, 1 000 lokaler och 190 medarbetare. Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi Gävle till en modern och attraktiv bostadsort, både genom att renovera och förnya i äldre områden och genom att bygga helt nya hus och lägenheter.

Hyresförhandlingarna mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen är nu avslutade. De flesta av Gavlegårdarnas hyresgäster får en hyresökning som blir mindre än 150 kr/månad. Höjningen träder ikraft 1 februari 2018 och den nya hyran gäller fram till årsskiftet 2018/2019.

Läs vidare »
Media no image

Kortare öppettider ger kortare väntetider

Nyheter   •   Dec 20, 2017 13:12 CET

Den 3 januari 2018 förändrar Gavlegårdarna öppettiderna i Kundcentrums reception. Syftet är att öka tillgängligheten, och är ett direkt resultat av 2017 års kundenkät som visar att hyresgästerna främst vill kontakta bolaget via telefon.

Under hösten har väntetiderna i telefon stundtals varit långa. Gavlegårdarna väljer nu att omfördela receptionspersonalen under morgon och eftermiddag till att istället bemanna telefonen. De nya tiderna i receptionen blir vardagar klockan 10.00 – 15.00. De förlängda öppettiderna vid månadsskiften kvarstår. Telefontiderna blir desamma som tidigare, 07.00 – 16.00.

- Det är på morgon och eftermiddag som de flesta ringer till oss. Samtidigt har vi lugnare i receptionen då. Då vi ser att majoriteten av våra kunder vill kontakta oss via telefon väljer vi nu att lägga större fokus där, säger Klas Uppvall, Kundcentrumchef, Gavlegårdarna

I 2017 års kundenkät har enbart 9 procent av Gavlegårdarnas hyresgäster svarat att de vill besöka Kundcentrums reception för att få hjälp med sitt ärende, samtidigt har 62 procent svarat att de hellre föredrar telefonkontakt.

Kundenkäten delas ut till hälften av Gavlegårdarnas hyresgäster varje år. De insamlade svaren är viktiga för hur bolaget väljer att prioritera arbetet inom verksamheten under året.

Den 3 januari 2018 kortar Gavlegårdarna ner öppettiderna i Kundcentrums reception för att istället utöka bemanningen på våra telefoner. Syftet är att öka tillgängligheten, och är ett direkt resultat av 2017 års kundenkät som visar att hyresgästerna främst vill kontakta bolaget via telefon.

Läs vidare »
K2djatjlzsms703zr7mj
Afkpkioyqbgzjeqtrd44

Gavlegårdarna säljer för att få medel att bygga nytt

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 12:25 CET

AB Gavlegårdarna avser att sälja fastigheter i två bostadsområden i Gävle som omfattar 803 lägenheter. Fastigheterna ligger i Sätra och på Brynäs.

Jvabxiodkgoquyppj0cc
Ndzdyqq7qyebekz7rd9q

Villastaden får 12 ytterligare hyreslägenheter

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 15:23 CET

Nu startar arbetet med det hyreshus med 12 lägenheter på Runebergsvägen i Gävle som Gavlegårdarna lämnade in bygglovsansökan för redan 2015.

Qgf62mrusaj6tkh0dipj
Aibdqkgfhnkwjodzw2xv

Nu rivs det på Läkeroltomten inför byggandet av Godisfabriken

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 12:31 CEST

Nu har rivnings- och återvinningsarbetet på Läkeroltomten på Brynäs inletts. Inom några år kommer ett helt nytt bostadsområde, ”Godisfabriken”, att resa sig på samma plats. Rivningarna har börjat inomhus och allt material som går att återbruka eller återvinna, sorteras och tas omhand. Under veckan kommer även rivningsarbetet utomhus att påbörjas, totalt 25 byggnader på området kommer att rivas.

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • tihhna.wilhewgiqlmyzqgsuzpssardeoqyxsxifon@gavleabkomworfhgardknarwkna.swzzgtee
 • 070-4140300

Om Gavlegårdarna

Adress

 • Gavlegårdarna
 • Utanvindsvägen 1
 • 80257 Gävle
 • Sweden