Media no image
Tlffsmgqkbcz9zxzbgn1

Hyrorna för 2018 i Gavlegårdarna är nu klara

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 13:43 CET

Hyrorna är nu klara för hyresgästerna hos Gavlegårdarna. De flesta av Gavlegårdarnas hyresgäster får en hyresökning som blir mindre än 150 kr/månad. Höjningen träder ikraft 1 februari 2018 och den nya hyran gäller fram till årsskiftet 2018/2019. Överenskommelsen som träffats med Hyresgästföreningen har följande innehåll:

Bostadshyrorna i Gavlegårdarnas bestånd höjs med 0 – 1,8% från 1 februari 2018. Hur stor höjningen blir för respektive lägenhet avgörs av den aktuella hyran i förhållande till lägenhetens rikthyra *. Höjningen inkluderar då retroaktiviteten för januari månad och följer det medlingsbeslut som både Hyresgästföreningen och Gavlegårdarna accepterade i slutet av december 2017.

Lägenheter som genomgått stam- eller ytskiktsrenovering får en högre höjning utifrån det standardval som hyresgästen gjort i samband med upprustningen. Denna höjning genomförs stegvis över en treårsperiod.

Övriga hyresobjekt

För övriga hyresobjekt, dvs. garage, p-platser, lokaler med förhandlingsklausul, studentrum mm. höjs hyran med 1,2% från 1 februari 2018.

*En lägenhets hyra är beroende bl.a. av bostadens attraktivitet, läge, standard och storlek. Det är lägenhetens aktuella hyra i förhållande till rikthyran som avgör var i intervallet hyresökningen hamnar.

Vilken rikthyra en lägenhet har beror på bl.a. tryggheten i huset och närområdet, standard på lägenheten och fastigheten, närhet till kommunikationer samt hur attraktivt läget och närmiljön är. Modellen för hur rikthyran räknas ut har arbetats fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

Kommentar till årets hyresuppgörelse

- Behovet av hyreshöjning kommer främst från de kostnadsökningar vi ser inom skötsel, reparationer, underhåll och avfallshantering. Årets hyreshöjning ger dock inte kostnadstäckning för prisökningarna, så ett fortsatt arbete med effektiviseringar är nödvändigt, säger Lars Lennmalm, vice VD och Gavlegårdarnas förhandlingschef

AB Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med ca. 14 500 lägenheter, 1 000 lokaler och 190 medarbetare. Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi Gävle till en modern och attraktiv bostadsort, både genom att renovera och förnya i äldre områden och genom att bygga helt nya hus och lägenheter.

Hyresförhandlingarna mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen är nu avslutade. De flesta av Gavlegårdarnas hyresgäster får en hyresökning som blir mindre än 150 kr/månad. Höjningen träder ikraft 1 februari 2018 och den nya hyran gäller fram till årsskiftet 2018/2019.

Läs vidare »
Media no image

Kortare öppettider ger kortare väntetider

Nyheter   •   Dec 20, 2017 13:12 CET

Den 3 januari 2018 förändrar Gavlegårdarna öppettiderna i Kundcentrums reception. Syftet är att öka tillgängligheten, och är ett direkt resultat av 2017 års kundenkät som visar att hyresgästerna främst vill kontakta bolaget via telefon.

Under hösten har väntetiderna i telefon stundtals varit långa. Gavlegårdarna väljer nu att omfördela receptionspersonalen under morgon och eftermiddag till att istället bemanna telefonen. De nya tiderna i receptionen blir vardagar klockan 10.00 – 15.00. De förlängda öppettiderna vid månadsskiften kvarstår. Telefontiderna blir desamma som tidigare, 07.00 – 16.00.

- Det är på morgon och eftermiddag som de flesta ringer till oss. Samtidigt har vi lugnare i receptionen då. Då vi ser att majoriteten av våra kunder vill kontakta oss via telefon väljer vi nu att lägga större fokus där, säger Klas Uppvall, Kundcentrumchef, Gavlegårdarna

I 2017 års kundenkät har enbart 9 procent av Gavlegårdarnas hyresgäster svarat att de vill besöka Kundcentrums reception för att få hjälp med sitt ärende, samtidigt har 62 procent svarat att de hellre föredrar telefonkontakt.

Kundenkäten delas ut till hälften av Gavlegårdarnas hyresgäster varje år. De insamlade svaren är viktiga för hur bolaget väljer att prioritera arbetet inom verksamheten under året.

Den 3 januari 2018 kortar Gavlegårdarna ner öppettiderna i Kundcentrums reception för att istället utöka bemanningen på våra telefoner. Syftet är att öka tillgängligheten, och är ett direkt resultat av 2017 års kundenkät som visar att hyresgästerna främst vill kontakta bolaget via telefon.

Läs vidare »
K2djatjlzsms703zr7mj
Afkpkioyqbgzjeqtrd44

Gavlegårdarna säljer för att få medel att bygga nytt

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2017 12:25 CET

AB Gavlegårdarna avser att sälja fastigheter i två bostadsområden i Gävle som omfattar 803 lägenheter. Fastigheterna ligger i Sätra och på Brynäs.

Jvabxiodkgoquyppj0cc
Ndzdyqq7qyebekz7rd9q

Villastaden får 12 ytterligare hyreslägenheter

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 15:23 CET

Nu startar arbetet med det hyreshus med 12 lägenheter på Runebergsvägen i Gävle som Gavlegårdarna lämnade in bygglovsansökan för redan 2015.

Qgf62mrusaj6tkh0dipj
Aibdqkgfhnkwjodzw2xv

Nu rivs det på Läkeroltomten inför byggandet av Godisfabriken

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2017 12:31 CEST

Nu har rivnings- och återvinningsarbetet på Läkeroltomten på Brynäs inletts. Inom några år kommer ett helt nytt bostadsområde, ”Godisfabriken”, att resa sig på samma plats. Rivningarna har börjat inomhus och allt material som går att återbruka eller återvinna, sorteras och tas omhand. Under veckan kommer även rivningsarbetet utomhus att påbörjas, totalt 25 byggnader på området kommer att rivas.

Media no image
Aibdqkgfhnkwjodzw2xv

Hyresgäster påverkar nya Nordost

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2017 12:27 CEST

Helgen 21 – 22 okt kommer Nordost framtida innegårdar utseende avgöras

AB Gavlegårdarna genomför under perioden 2016 – 2019 ett omfattande förnyelsearbete i stadsdelen Nordost. Förnyelsearbetet innebär bland annat nya fasader, nya utemiljöer, nya/ombyggda miljöhus med mera. Fasadarbetet är i full gång och de fösta husen är färdigställda och ett nytt Nordost börjar växa fram. I nästa fas kommer utemiljöerna att förnyas.

Söndagen den 22 oktober träffas ca 40 hyresgäster på Nordost, samtliga med intresset att förändra stadsdelen till det bättre. Hyresgästernas åsikter och önskemål är högt värderade i arbetet med det nya Nordost. Hyresgästerna har svarat på intresseanmälningar i olika forum och tillsammans med oss på Gavlegårdarna och fyra landskapsarkitektstudenter kommer ett förslag för framtiden att tas fram.

Målet är att skapa delaktighet, trygghet och en hållbar utemiljö. Där trygghet, glädje, färg och samhörighet speglar processen.

Plats: Rapatac
Tid: 10.00 – 15.00

Helgen 21 – 22 okt kommer Nordost framtida innegårdars utseende avgöras AB Gavlegårdarna genomför under perioden 2016 – 2019 ett omfattande förnyelsearbete i stadsdelen Nordost. Förnyelsearbetet innebär bland annat nya fasader, nya utemiljöer, nya/ombyggda miljöhus med mera.

Läs vidare »
Qgf62mrusaj6tkh0dipj
Yuf7bcbmff1mygw9nlmf

Sju byggherrar skapar bostäder på Godisfabriken

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2017 11:40 CEST

Nu är det klart med vilka som kommer att bygga bostäder på fd. Läkeroltomten i det nya bostadsområdet Godisfabriken. 750 nya bostäder kommer att byggas och det är sju stycken byggherrar som får möjligheten att omvandla industrimark till ett attraktivt och centralt boende för framtiden.

Mg9zcm4cfjbbxyjdnyst
Wdknj7iskoiqcma7iupu

Nu släpps 68 nya lägenheter på Gävle Strand

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 11:58 CEST

Gävle Strand fortsätter växa och Gavlegårdarna släpper nu 68 lägenheter i kvarteret Iris, granne med kanalen och snett emot Akten & Fören. Fastigheten kommer även att inrymma ett gruppboende med sex lägenheter samt tre lokaler i bottenplan.

Lovnvuhb2kysbvdxiblo

Sommarkul för barn boende hos Gavlegårdarna

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2017 11:52 CEST

Gavlis Summer Camp aktiverar barn under sommarlovet. Det är ett dagkollo för barn boende hos Gavlegårdarna som under veckorna 26 - 29 gör utflykter, leker, dansar, badar och upplever äventyr varje vardag. Gavlegårdarna arrangerar Gavlis Summer Camp tillsammans med GIF och Länsförsäkringar för barn födda 2004-2006.

Dmkbbmiv1surawp13mqk
S4euold8mketsflysg92

37 nya bostäder i Hemsta

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2017 16:15 CEST

I de allra yttersta delarna av södra Gävle ligger bostadsområdet Hemsta, som i folkmun även går under namnet ”giraffstallarna” på grund av den annorlunda arkitekturen, händer det saker just nu. Området byggdes 1984 och Gavlegårdarna har i dag cirka 230 bostäder där. Nu kommer 37 nya lägenheter att läggas till denna siffra.

Kontaktpersoner 21 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • tiulnanu.wilhelmwhvdgdssonzx@gavkblegardarbzmounsxnbna.se
  • 070-4140300

Om Gavlegårdarna

Adress

  • Gavlegårdarna
  • Utanvindsvägen 1
  • 80257 Gävle
  • Sweden