Tre sätt att snabbt få fram billigare bostäder

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 11:43 CEST

Det råder brist på bostäder i över hälften av Sveriges kommuner. Framför allt är det hyresbostäder som saknas. Genom konkreta reformförslag i rapporten Allmännyttans byggagenda för ökad och uthållig nyproduktion – som SABOs Byggherreråd presenterar på Fastighetsdagarna i dag – kan bostadsbristen lösas på både kort och lång sikt.

Gavlegårdarna bjuder in hyresgäster att möta nya fastighetsägaren

Nyheter   •   Maj 22, 2018 13:31 CEST

Gavlegårdarna bjuder in de hyresgäster som hyr lägenheter, p-platser och förråd som är sålda till en ny fastighetsägare till informationsmöten. Under torsdagskvällen den 24 maj kommer informationsmöten att ske både i Sätra och på Brynäs. Där kommer hyresgästerna få chansen att ställa frågor och träffa den nya fastighetsägaren som kommer att förvalta deras hem, p-plats och förråd.

Informationsmöte i Sätra

Dag: Torsdag 24 maj

Tid: Kl. 17.30

Plats: Stora Sätraskolans aula (ingång från Sätra bibliotek)

Informationsmöte på Brynäs/Gasklockorna

Dag: Torsdag 24 maj

Tid: Kl. 19.00

Plats: Gasklockorna, Stora gasklockan (se skyltar utanför)

Gavlegårdarna bjuder in de hyresgäster som hyr lägenheter, p-platser och förråd som är sålda till en ny fastighetsägare till informationsmöten. Under torsdagskvällen den 24 maj kommer informationsmöten att ske både i Sätra och på Brynäs. Där kommer hyresgästerna få chansen att ställa frågor och träffa den nya fastighetsägaren som kommer att förvalta deras hem, p-plats och förråd.

Läs vidare »

Nya idéer för bättre integration och en bostadsmarknad som fungerar för fler

Pressmeddelanden   •   Maj 14, 2018 09:03 CEST

SABOs integrationsråd presenterar 23 idéer som de tycker bör prövas som kan främja integrationen. Hemmet och bostaden är en viktig nyckel och första förutsättning för integration. Några av idéerna handlar därför om uthyrningsregler. Kanske behöver vi tänka nytt här, menar rådet.

- Integrationsrådet har haft i uppdrag att titta på om det finns mer att göra för att minska segregationen i våra städer. Vi har kommit med ett antal i idéer som samtliga skulle kunna påverka utvecklingen positivt. Vissa av dessa förslag gör vi redan i Gävle och vissa kommer vi att titta vidare på – allt med syfte att få ett växande Gävle bättre – för alla, säger Cathrine Holgersson, vd AB Gavlegårdarna.

23 idéer från rådet:

1. Förändra lagen om eget boende

2. Begränsa antal boende per lägenhet 

3. Lotta ut kontrakt på hyreslägenheter

4. Ta bort eller sänk inkomstkraven 

5. Erbjud utbildning plus bostad under begränsad period 

6. Följ upp bosättningslagen 

7. Bygg mer blandat 

8. Verka för blandade hyresnivåer 

9. Underlätta flyttkedjor

10. Kriminalisera köp av hyresrätt 

11. Hindra kriminell verksamhet i hyreslägenheter 

 12. Begränsa bytesrätten 

 13. Register över bostadsrättsinnehav 

14. Rekrytera fler med invandrarbakgrund

 15. Ställ sysselsättningskrav i offentliga upphandlingar

 16. Öka sysselsättningen genom att sprida lyckade metoder

17. Bättre mottagande 

18. Skapa fler mötesplatser

19. Utveckla relationerna med barn och unga

20. Mer bointroduktion för nyanlända 

21. Öka samhällsservicen 

22. Mer samverkan för att öka tryggheten – underlätta bildandet av BIDs

23. Skattereduktion vid sociala investeringar och åtgärder

De allmännyttiga bostadsföretagen gör mycket för att främja integrationen i landet. Det blev tydligt i den kartläggning som SABO gjorde under 2016 och som resulterade i rapporten "Att främja integration – allmännyttans roll i en av vår tids största samhällsutmaningar". Gavlegårdarnas vd Catrine Holgersson ingår i rådet och är delaktig i arbetet för rapporten.

Läs vidare »

Gävle upplevs tryggare idag än 2005

Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 11:23 CEST

Gävle upplevs tryggare idag än 2005

Trygghet är något som diskuteras frekvent både i media, mellan grannar och inom bostadsbolaget Gavlegårdarna. En vanlig uppfattning i dessa diskussioner tycks vara att Gävle blir mindre och mindre tryggt.Gavlegårdarna mäter årligen hur hyresgästerna upplever trygghet där de bor. Under 13 år har denna mätning pågått och den visar att betydligt fler känner sig trygga i dag än när vi började mäta 2005. Det är ca 4000 som svarar på enkäten årligen.

 • Det är viktigt att våra hyresgäster har en bra livsmiljö och med det menar vi att de både känner sig trygga och trivs i sitt hem. Livsmiljön är inte bara inom väggarna, det handlar om hela området, på parkeringsplatsen eller på gångvägarna till och från hemmet, säger Niclas Lind, Förvaltningschef på Gavlegårdarna.

Upplevelsen av ökad trygghet som skett under de tretton åren som mätningen genomförts är på totalen 5,2 procentenheter, det är kanske en liten måttenhet men då ska man tänka att majoriteten av hyresgästerna (76,2 %) upplever att de är trygga. Det finns också stadsdelar där det ökat betydligt mer, både Öster och Andersberg är stadsdelar där tryggheten har ökat 9-19 procentenheter.

Vad är trygghet?

Det har utförts många studier om vad trygghet är och det varierar för olika personer. Det kan vara från att ha ett arbete och inkomst, till att sjukvården fungerar men även att det inte sker brott där du bor. För Gavlegårdarnas hyresgästers del handlar det främst om upplevelsen av tryggheten i bostaden och i området kring bostaden.

Vad kan man påverka för att tryggheten upplevs som säkrare?

 • Först och främst kan man lyssna på vad hyresgästerna upplever som trygghet. Det är det vi gör i vår kundenkät, säger Niclas Lind Förvaltningschef på Gavlegårdarna.

Han fortsätter berätta att det finns en hel del som vi som hyresvärd kan påverka; både fysiska delar i miljön, men även inom de mjuka värdena. Vi måste se våra hyresgäster och bostadsområdena ur ett brett hållbarhetsperspektiv. Vi vet att människors trygghet mycket handlar om att ha en bostad, klara sin egen försörjning och även finnas i ett socialt sammanhang. Vi arbetar med alla dessa delar och har gjort det under väldigt lång tid.

Det fysiska kan vara att det finns belysning när det är mörkt, att det inte finns skymmande buskar men också att utemiljön kring bostadsområdena är välskött, det upplevs som tryggt. Men det bästa betyget är när grannarna hejar på varandra och man upplever att man är stolt att bo i sitt område.

 • När man känner samhörighet och stolthet ökar trygghetskänslan och det är vad de sociala aktiviteterna kan bidra till och det tar lite längre tid att få effekt än det fysiska men vi ser att de ger effekt över tid, säger Niclas Lind.

Mätningen visar dock att tryggheten i boendet påverkas negativt när det skett vissa typer av brott, även om de inte sker i direkt anslutning till den egna bostaden. Men om man ser till en långsiktig utveckling så känner väldigt många att Gävle är en mycket tryggare stad idag än för 13 år sedan.

Vill ni veta mer statistik och åtgärder som vi gör. Hör gärna av er till Niclas Lind.

Trygghet är något som diskuteras frekvent både i media, mellan grannar och inom bostadsbolaget Gavlegårdarna. En vanlig uppfattning i dessa diskussioner tycks vara att Gävle blir mindre och mindre tryggt. Gavlegårdarna mäter årligen hur hyresgästerna upplever trygghet där de bor. Under 13 år som denna mätning pågått visar att betydligt fler känner sig trygga i dag än när vi började mäta 2005.

Läs vidare »

Invigning av stadens snyggaste återvinningsrum på Nordost på lördag

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 16:20 CEST

På lördag 14 april invigs stadens snyggaste återvinningsrum på Nordost Program: ∙ Vi spikar igen de gamla återvinningsrummen och klipper bandet för de nya! ∙ Vi bjuder på fika! ∙ Kranbilen visar hur de nya underjordsbehållarna töms! ∙ Vi delar ut fett-trattar för överbliven matolja! ∙ Uppträdanden från Rapatac uppträder! ∙ Prova på sorteringsövningar!

12 nyproducerade lägenheter i Villastaden

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 14:07 CEST

Måndag 9 april släpper Gavlegårdarna 12 nyproducerade lägenheter i Villastaden. Gävle behöver fler bostäder och Gavlegårdarna bygger för många målgrupper och det behöver därför finnas en variation på storlekar, lägen och hyresnivåer. Det finns också en ambition att blanda hyresrätter med bostadsrätter och friköpta bostäder för att undvika segregation i våra bostadsområden.

35 lägenheter med gemenskap och fin utemiljö för 65+

Pressmeddelanden   •   Apr 09, 2018 13:40 CEST

Måndag 9 april släpper Gavlegårdarna 35 lägenheter till målgruppen 65+ som vill bo med gemenskap med grannarna. Lägenheterna ligger på Pukslagarvägen i Bomhus och är ett så kallat trygghetsboende. Det innebär att det är vanliga hyreslägenheter på 1, 2 eller 3 r o k, men att det även finns gemensamma ytor och en trivselvärd för att samordna aktiviteter.

Gävle växer och Gavlegårdarna hjälper till

Nyheter   •   Mar 06, 2018 14:53 CET

Gävle växer både i antal invånare och i yta och därför planeras nya bostadsområden för framtiden. Gavlegårdarnas uppdrag är att förse Gävlebor som vill hyra ett hem med lägenheter. För att genomföra uppdraget släpper Gavlegårdarna 332 lägenheter under 2018.

Hyrorna för 2018 i Gavlegårdarna är nu klara

Pressmeddelanden   •   Jan 09, 2018 13:43 CET

Hyrorna är nu klara för hyresgästerna hos Gavlegårdarna. De flesta av Gavlegårdarnas hyresgäster får en hyresökning som blir mindre än 150 kr/månad. Höjningen träder ikraft 1 februari 2018 och den nya hyran gäller fram till årsskiftet 2018/2019. Överenskommelsen som träffats med Hyresgästföreningen har följande innehåll:

Bostadshyrorna i Gavlegårdarnas bestånd höjs med 0 – 1,8% från 1 februari 2018. Hur stor höjningen blir för respektive lägenhet avgörs av den aktuella hyran i förhållande till lägenhetens rikthyra *. Höjningen inkluderar då retroaktiviteten för januari månad och följer det medlingsbeslut som både Hyresgästföreningen och Gavlegårdarna accepterade i slutet av december 2017.

Lägenheter som genomgått stam- eller ytskiktsrenovering får en högre höjning utifrån det standardval som hyresgästen gjort i samband med upprustningen. Denna höjning genomförs stegvis över en treårsperiod.

Övriga hyresobjekt

För övriga hyresobjekt, dvs. garage, p-platser, lokaler med förhandlingsklausul, studentrum mm. höjs hyran med 1,2% från 1 februari 2018.

*En lägenhets hyra är beroende bl.a. av bostadens attraktivitet, läge, standard och storlek. Det är lägenhetens aktuella hyra i förhållande till rikthyran som avgör var i intervallet hyresökningen hamnar.

Vilken rikthyra en lägenhet har beror på bl.a. tryggheten i huset och närområdet, standard på lägenheten och fastigheten, närhet till kommunikationer samt hur attraktivt läget och närmiljön är. Modellen för hur rikthyran räknas ut har arbetats fram tillsammans med Hyresgästföreningen.

Kommentar till årets hyresuppgörelse

- Behovet av hyreshöjning kommer främst från de kostnadsökningar vi ser inom skötsel, reparationer, underhåll och avfallshantering. Årets hyreshöjning ger dock inte kostnadstäckning för prisökningarna, så ett fortsatt arbete med effektiviseringar är nödvändigt, säger Lars Lennmalm, vice VD och Gavlegårdarnas förhandlingschef

AB Gavlegårdarna är ett av landets större allmännyttiga bostadsföretag utanför storstäderna med ca. 14 500 lägenheter, 1 000 lokaler och 190 medarbetare. Vårt uppdrag är att erbjuda ett tryggt och trivsamt boende. Tillsammans med våra hyresgäster utvecklar vi Gävle till en modern och attraktiv bostadsort, både genom att renovera och förnya i äldre områden och genom att bygga helt nya hus och lägenheter.

Hyresförhandlingarna mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen är nu avslutade. De flesta av Gavlegårdarnas hyresgäster får en hyresökning som blir mindre än 150 kr/månad. Höjningen träder ikraft 1 februari 2018 och den nya hyran gäller fram till årsskiftet 2018/2019.

Läs vidare »

Kortare öppettider ger kortare väntetider

Nyheter   •   Dec 20, 2017 13:12 CET

Den 3 januari 2018 förändrar Gavlegårdarna öppettiderna i Kundcentrums reception. Syftet är att öka tillgängligheten, och är ett direkt resultat av 2017 års kundenkät som visar att hyresgästerna främst vill kontakta bolaget via telefon.

Under hösten har väntetiderna i telefon stundtals varit långa. Gavlegårdarna väljer nu att omfördela receptionspersonalen under morgon och eftermiddag till att istället bemanna telefonen. De nya tiderna i receptionen blir vardagar klockan 10.00 – 15.00. De förlängda öppettiderna vid månadsskiften kvarstår. Telefontiderna blir desamma som tidigare, 07.00 – 16.00.

- Det är på morgon och eftermiddag som de flesta ringer till oss. Samtidigt har vi lugnare i receptionen då. Då vi ser att majoriteten av våra kunder vill kontakta oss via telefon väljer vi nu att lägga större fokus där, säger Klas Uppvall, Kundcentrumchef, Gavlegårdarna

I 2017 års kundenkät har enbart 9 procent av Gavlegårdarnas hyresgäster svarat att de vill besöka Kundcentrums reception för att få hjälp med sitt ärende, samtidigt har 62 procent svarat att de hellre föredrar telefonkontakt.

Kundenkäten delas ut till hälften av Gavlegårdarnas hyresgäster varje år. De insamlade svaren är viktiga för hur bolaget väljer att prioritera arbetet inom verksamheten under året.

Den 3 januari 2018 kortar Gavlegårdarna ner öppettiderna i Kundcentrums reception för att istället utöka bemanningen på våra telefoner. Syftet är att öka tillgängligheten, och är ett direkt resultat av 2017 års kundenkät som visar att hyresgästerna främst vill kontakta bolaget via telefon.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 22 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Kommunikationschef
 • tina.wilhelmsson@gavlegardarna.se
 • 070-4140300

Om Gavlegårdarna

Adress

 • Gavlegårdarna
 • Utanvindsvägen 1
 • 80257 Gävle
 • Sweden