Skip to main content

Det går lika bra med elbil!

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2010 15:16 CET

Nu släpps en forskarrapport kring privatfamiljers användande av elbilar. I de flesta fall går det att ersätta den fossildrivna bilen direkt.

– Det här är den första vetenskapliga undersökningen på området. Den visar att familjerna anpassat sig snabbt till nya förutsättningar. Elbilar tillhör definitivt framtiden, säger Staffan Hygge, professor i miljöpsykologi på Högskolan i Gävle.

Resultaten visar att familjerna i stor utsträckning använt elbilen i vardagliga livet och upplevt det som mycket positivt.

Ekonomi, smidighet, den tysta körningen och uppmärksamheten är faktorer som påverkat familjerna. Laddning har mestadels skett hemma.

– De har också förändrat sitt synsätt när det gäller bilkörning. Den räckviddsbegränsning på 17 mil som finns är ingen begränsning då elbilen mest nyttjas för lokal resor, säger Staffan Hygge som noggrant följt familjerna genom deras kartläggning av varje resa, enkäter, dagböcker och intervjuer.

Projektet ”Shopping Circle” har drivits och finansierats av ett konsortium bestående av Gävle Energi AB, Sandviken Energi AB, Midroc Electro AB, Gävle kommuns tekniska kontor, Sandvikens kommuns tekniska kontor, Samkraft AB och Teknikparken AB.

Projektet har också fått andra effekter för Gävle-Sandviken som etablerat sig som ett infrastrukturcentrum för elbilar:

– Vi har fått igång en industriell utveckling kring laddstolpar i regionen och fått företagsetableringar, säger Gävle Energis VD Per Laurell. Det här visar att vi är med och driver utvecklingen framåt.

Ett mål är att lansera 1000 elbilar i regionen inom fyra år genom utvidgat samarbeten med företag och organisationer i hela länet.

Kommentarer (2)

    En elbil skulle funka utmärkt för vardagsanvändning. Problemet är de hiskeliga kostnaderna för batterierna, som måste bytas ut efter några år. Man får räkna med 15-20 kr/mil enbart för batterier. Och så vore det förstås bra med ett eluttag vid parkeringsplatsen så att det gick att ladda.

    - Per Karlsson - 2010-11-26 22:59 CET

    Vi håller med om kostnaderna för batterierna, men de kommer sannolikt att gå ner i pris ungefär som mycket annat inom el-/elektroniksektorn!

    Betr laddningsmöjligheterna så är det nog likadant. Intresset är stort från såväl kommuner som fastighetsägare att ordna så att det blir möjligt för elbilsägare att kunna ladda. I vårt projekt ingår även att senare testa laddstationer i stadsmiljö!

    - Lars-Åke Skjöld, projektledare Shopping Circle (Pålvikens Konsult AB) - 2010-12-01 14:16 CET

Lägg till kommentar

Kommentera