Skip to main content

Gävles fjärrvärme bland Sveriges miljövänligaste

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2013 18:58 CET

Gävle har bland de bästa miljövärdena för fjärrvärme i hela Sverige. De goda resultaten beror till stor del på ett långvarigt och långsiktigt samarbete mellan Gävle Energi och BillerudKorsnäs där miljövänlig restenergi tas till vara. Även Gävle Energis biobränsleeldade kraftvärmeverk Johannes bidrar till kommunens miljövänliga uppvärmningsform.

I september meddelade branschorganisationen Svensk Fjärrvärme miljövärdena för alla fjärrvärmeföretag för 2012 och Gävle ligger i det absoluta toppskiktet. Gävle Energis mångåriga samarbete med BillerudKorsnäs är en stor bidragande orsak till de fina resultaten.

– Genom bolagens samarbete och att ha ett tydligt mål att minimera miljöpåverkan kan vi använda resurserna på bästa sätt. På så sätt får vi en resurseffektiv och konkurrenskraftig fjärrvärmeproduktion som har minimal klimatpåverkan. Det är samverkan med restenergi och effektiv biobränslebaserad kraftvärme som ger resultatet, säger Inger Lindbäck, chef för Gävle Energis Energiproduktion.

Bra ska bli ännu bättre

Resultaten för 2012 var väldigt goda men värdena för 2013 kan bli ännu bättre. Tack vare ny utrustning och förbättringsåtgärder hos BillerudKorsnäs får Gävle ännu mer restvärme i fjärrvärmesystemet. 2013 är dessutom det första året med det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket Bomhus Energi, som hittills i år har visat mycket goda resultat. Bomhus Energi AB som ägs till lika delar av Gävle Energi och BillerudKorsnäs är en långsiktig satsning för ökad produktion av förnybar energi i form av ånga, värme och el.

– Vårt mål är att bli helt fossilfria. Samarbetet Bomhus Energi leder till ett minskat fossilt oljeberoende för BillerudKorsnäs och Gävle Energi med ungefär 20 000 kubikmeter olja per år. Det motsvarar cirka 60 000 ton fossil koldioxid per år. Den största minskningen görs inom industrin men självklart påverkas även vår fjärrvärme, säger Inger Lindbäck.

Ulf Eliasson, platschef på BillerudKorsnäs Gävle, ser även han fördelarna med samarbetet:

– Inom BillerudKorsnäs fokuserar vi på att ha en hållbar verksamhet och i det är effektiv energianvändning högt prioriterat. Genom samarbetet med Gävle Energi används spillenergin, som kommer från processen att tillverka mjölk- och juiceförpackningen som stod på ditt frukostbord i morse, till att värma upp hus i Gävle.

 

Tre mätfaktorer för miljövärdena

Fjärrvärmens miljöpåverkan mäts enligt en europeisk standard i tre olika mått:

·  Hur effektivt energin omvandlas och används. Mäts i enheten primärenergifaktor som ska vara så låg som möjligt.

·  Mängden fossil koldioxid som släpps ut från produktionens början till slutprodukt.

·  Andelen fossila bränslen som används i produktionen.

Gävle Energis värden 2012

·  Primärenergifaktor: 0,05

·  Utsläpp från produktion: 15 gram koldioxid per kilowattimme, inklusive transporter av bränslen.

·  Biobaserade bränslen: 98 procent

Se hela sammanställningen med miljövärden för alla fjärrvärmeföretag på www.svenskfjarrvarme.se.


 

Bildmaterial:

Biobränsle i form av returträ och rester från skogsindustrin vid Gävle Energis biokraftvärmeanläggning Johannes:
http://www.mynewsdesk.com/se/gavle-energi/images/biobraensle-i-form-av-returtrae-och-restprodukter-fraan-skogsindustrin-239203

Bomhus Energi AB:s anläggning:

http://www.mynewsdesk.com/se/gavle-energi/images/bomhus-energi-ab-239205


För mer information kontakta:

Inger Lindbäck
Chef affärsområde Energiproduktion
026 – 17 86 38


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy