Skip to main content

Ny ordförande för Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2010 18:00 CEST

Pressmeddelande 2010-10-26

Ny ordförande för Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen 

Birgitta L-Öfverholm, chef för Näringslivsgruppen inom Göteborg & Co, valdes i dag till ny ordförande i Ung Företagsamhet i Göteborgsregionen.  

Organisationen, som har 24 regionala föreningar i landet, jobbar för att öka kunskapen om företagande och entreprenörskap bland skolungdomar och beräknas sedan starten 1980 ha bidragit till skapandet av 180 000 nya jobb i Sverige.

- Ung Företagsamhet ger unga människor möjligheter och mod att utveckla sin kreativitet och genom eget företagande bidra till att delta i samhällsbygget, säger Birgitta L-Öfverholm som varit engagerad i UF i drygt tio år.

En undersökning gjord våren 2010 visar att nästan en fjärdedel, 24 procent, av dem som genomgått Ung Företagsamhets utvecklingsprogram tio år senare har företagarerfarenhet och i genomsnitt har anställt fyra personer. 

- Det innebär att fjolårets UF-elever inom tio år sannolikt kommer att bidra till skapandet av 1 400 nya jobb här i Göteborgsregionen, säger Birgitta L-Öfverholm.

Hon efterträder Per Magne, organisations- och affärsutvecklare i Göteborg, som varit ordförande för UF Göteborgsregionen sedan 2008.

Mer information:

Anders Johansson, Göteborg & Co Medie Center, 031 368 40 31.

www.ungforetagsamhet.se

 

 

 

 

Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Bolaget ägs gemensamt av kommunen och näringslivet. Läs mer om bolaget på goteborg.com/co

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy