Skip to main content

Paul Polman, Unilevers VD, får Göteborgspriset för hållbar utveckling

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 09:42 CEST

Paul Polman har utsetts till vinnare av Göteborgspriset för hållbar utveckling 2014. Han får priset, på en miljon kronor, för sitt banbrytande ledarskap för ett globalt näringsliv. Han har visat medvetenhet och handlingskraft mot den kortsiktighet som traditionellt råder inom företagsvärlden.

Polman blev koncernchef i Unilever år 2009. Han påbörjade en genomgripande kursändring mot en mer hållbar verksamhet, bland annat genom Unilevers ”Sustainable Living Plan”. Hans utgångspunkt är ”You cannot grow a healthy business in an unhealthy society ”.
Målet är att, till år 2020, halvera företagets miljömässiga fotavtryck och öka dess positiva påverkan på global hälsa, välmående, arbets- och levnadsvillkor, samtidigt som företaget ska växa.

Därför Polman

De globala storföretagen dominerar världsekonomin och är därför en stor del av dagens ohållbara miljösituation.

– Om vi ska klara de globala utmaningarna är det avgörande hur de riktigt stora företagens kraft riktas. De kan, som ofta är fallet hittills, vara en stor del av problemet eller en viktig kraft för att hitta och sprida lösningarna, säger John Holmberg, ordförande i juryn för Göteborgspriset för hållbar utveckling.

– Polman är en person tydligt visar att han vill gå före. Han är den som står ut idag. Han vågar utmana de strukturer och former som globala företagsledare verkar inom för att på ett bättre sätt kunna arbete för en hållbar utveckling.

Om göteborgspriset för hållbar utveckling

Göteborgspriset för hållbar utveckling delas ut varje år sedan år 2000 till personer eller organisationer som gör betydelsefulla förändringar för en hållbar värld. Pristagarna är viktiga förebilder som alla har gått från ord till handling. Priset är en miljon kronor och visar vad som är möjligt i kampen för en ljusare framtid. Det projektleds av Göteborg & Co.

Juryns prismotivering och mer information om priset finns på: www.gothenburgaward.com

Kontakt: John Holmberg, juryordförande, 0706-45 72 66, John.holmberg@chalmers.se

Fredrik Beckman, pressansvarig Göteborg & Co, 0706-19 77 54, fredrik.beckman@goteborg.com

Partners: Priset delas ut i samverkan mellan Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och tretton företag: Akademiska Hus, Andra AP-fonden, Carl Bennet AB, Christian Berner Invest, Elanders AB, Folksam, Handelsbanken, Kooperativa Förbundet, Nordea, PEAB, DB Schenker AB, SEB, SKF.


Göteborg & Co har till uppgift att marknadsföra och medverka i utvecklingen av Göteborg som turist-, evenemangs-, och mötesstad. Bolaget ägs gemensamt av kommunen och näringslivet. Läs mer om bolaget på corporate.goteborg.com

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera