Skip to main content

Studentstaden Göteborg i stor undersökning

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2004 13:00 CEST

1 500 studenter har fått sätta betyg på hur de upplever Göteborg som studentstad. Resultatet i rapporten ”Göteborg – en stad för studenter” visar att staden är ett förstahandsval för allt fler, men också vad som skulle göra Göteborg till en ännu bättre stad att vara student i.


Under april-juni 2004 svarade 1500 studenter från Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola på vilka förväntningar man hade på studieorten innan studierna - och hur Göteborg motsvarar dessa förväntningar. Studenterna svarar också på hur de upplever sin boendesituation, vad som är starka sidor i Göteborg och vad som är svaga samt vilka kriterier som behöver vara uppfyllda för att studenterna skall kunna tänka sig att bo kvar i Göteborg efter studierna.
År 1996 gjordes en studentundersökning av liknande slag, och denna nya undersökning är delvis en uppföljning av den. Tanken är att undersökningen skall vara återkommande med tre års intervaller och i och med denna undersökning lanseras begreppet NSI (Nöjd student index).
Några resultat i korthet:
- Som helhet är de flesta studenterna nöjda med att leva som student i Göteborg och Nöjd student index (NSI) är 3,86 (på en femgradig skala)
- 96% av studenterna valde Göteborg i första hand (1996 var motsvarande andel 91%)
- 67% av studenterna upplever att det är mycket lättare än man trodde att skaffa nya vänner i Göteborg.
- Rabatter och erbjudanden hade studenterna önskat mer av (52%), där studentrabatt på kollektivtrafiken är den rabatt man helst vill ha. Endast 17% tycker att det finns bra rabatter i Göteborg.
- 55% av studenterna upplever att det är mycket svårare att skaffa sommarjobb och praktikplats än man föreställt sig.
- 32% bodde i Göteborg innan studierna, nu bor 76% av studenterna här.
- Viktigaste kriterier för att stanna kvar i Göteborg efter studierna är bra jobb, bra boende och bra uppväxtmiljö för barnen.
Göteborgs starkaste sidor är: småstaden, närheten till havet och nöjeslivet.
Göteborgs svagaste sidor är: bostadssituationen, hur Göteborg tar hand om sina studenter och den dyra kollektivtrafiken.
Undersökningen är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Göteborg & Co Näringslivsgruppen i samarbete med Chalmers tekniska högskola, Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet.

För mer information:
Pernilla Näslund-Hallberg, Göteborg & Co, 031-61 52 34, 0706-02 02 02
Sofia Zere, Turismens utredningsinstitut, 031-759 50 08

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera