Filip Draglund. Foto: Stina Gullander
Filip Draglund. Foto: Stina Gullander

Press release -

100 000 kronor till trumpetaren Filip Draglund

ROSENBORG – GEHRMANS STUDIESTIPENDIUM 2012

100 000 kronor till ung trumpetare

Ett av Sveriges mest prestigefyllda musikstipendier, Rosenborg-Gehrmans studiestipendium, tilldelas trumpetaren Filip Draglund. Stipendiet som kungörs vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst tillfaller en ung, framstående musiker. Prissumman som är 100 000 kr delas ut i Grünewaldsalen på Stockholms konserthus den 22 januari 2013.

Juryns ordförande Sven Erik Eriksson säger om Filip Draglund:
”Filip Draglund är en musiker med extraordinära kvaliteter. Hans förbluffande tekniska nivå tillåter honom att helt och fullt ägna sig åt sin tolkning av musiken. Genom en kombination av intensitet, integritet och musikaliskt flöde bjuder Filip på en interpretation som är fängslande, dramatisk och genuin”.

Filip Draglund
Filip Draglund föddes i Solna 1987. Han började 1998 på Musikskolan Lilla Akademien med vilka han uppträde på de flesta stora scenerna i Stockholm. Han vann bl.a. guldmedalj (1:a pris) i Berlingske Tidendes Musikkonkurrence och uppträdde med Staffan Scheja under ”Musik på Engsö Slott”. Efter studierna på Lilla Akademien började Filip 2006 studera på Musikhögskolan i Malmö för Håkan Hardenberger och Bo Nilsson. 2007 kvalificerade han sig till semifinal i Svenska Dirigent/Solistpriset och uppträdde bl.a. i Royal Albert Hall och Birmingham Symphony Hall.

Han har de senaste åren uppträtt som solist runt om i Sverige och på festivaler i bl.a. Spanien, Schweiz, Italien och Frankrike tillsammans med Bayerisches Symphonieorchester München, Musikhögskolans i Malmö Symfoniorkester, Confidencens Sinfonietta, Lilla Akademiens Kammarorkester, Solna Brass m.fl.

Sommaren 2011 var han ”Artist in Residence” vid festivalen Ticcino Musica i Lugano, Schweiz tillsammans med sin brasskvintett SoLi. Filip Draglund är en aktiv kammarmusiker och har ett stort intresse för nyskriven musik. Han spelar även tango med accordeonisten Daniel Andersson och kvintetten Sonor, som man senast kunde se i dokumentären “Jag älskar mitt dragspel” på SVT. Han har mottagit stipendier från bl.a. Solna Stad, Anders Sandrews stiftelse, Byggnads och Stiftelsen Sten K Johnsons musikstipendier. 2009 blev han av Yamaha utvald som YMFE-stipendiat.

F.n. studerar Filip Draglund det första året av två på diplomutbildningen vid Musikhögskolan i Malmö för Håkan Hardenberger, en utbildning som avslutas med en konsert med Helsingborgs Symfoniorkester under säsongen 2014/15. 

Stipendieutdelning
Stockholms konserthus, Grünewaldsalen
Datum: 22 januari 2013
Tid: 19.00

För pressbiljetter kontakta Gunnar Helgesson 08-610 06 12 eller gunnar.helgesson@gehrmans.se

För ytterligare information kontakta Joe Lindström, ordförande i Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik, joe.lindstrom@telia.com, 0736-44 16 64 eller Gunnar Helgesson, VD Gehrmans Musikförlag, gunnar.helgesson@gehrmans.se, 08-610 06 12 

Kontakt Filip Draglund 0737-22 93 23, f_draglund@hotmail.com

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag, i vilket stiftelsen har 80 % av aktiekapitalet, verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom bidrag och stipendier stödja svenskt musikliv.

Gehrmans Musikförlag grundades 1893 och är ett av Skandinaviens ledande musikförlag. Med gedigen kunskap och erfarenhet tar förlaget sig an musik av nuvarande och framtida upphovsmän. På Gehrmans finns musik utgiven av Sveriges främsta tonsättare och pedagoger.

För utbud och mer information se www.gehrmans.se

Subjects

Tags


Gehrmans Musikförlag AB är sedan 1893 ett av de ledande musikförlagen i Norden. Gehrmans verksamhet bygger på att tillgängliggöra och marknadsföra den musik förlaget representerar. Förlagets affärsidé är att vara länken mellan upphovsmännen och musiklivet inom sina huvudområden: Orkester- & kammarmusik, Kör- och kyrkomusik,  Musikundervisning.

Press contacts

Gunnar Helgesson

Gunnar Helgesson

Chef – Tonsättare och repertoar 08-610 06 12

Related content