Isabelle Bania
Isabelle Bania

Press release -

100 000 kronor till violinisten Isabelle Bania

ROSENBORG – GEHRMANS STUDIESTIPENDIUM 2013 

100 000 kronor till ung violinist
Ett av Sveriges mest prestigefyllda musikstipendier, Rosenborg-Gehrmans studiestipendium, tilldelas violinisten Isabelle Bania. Stipendiet som kungörs vid Kungl. Musikaliska Akademiens högtidssammankomst den 25 november tillfaller en ung, framstående musiker. Prissumman som är 100 000 kr delas ut vid ett evenemang på Adolf Fredriks Musikklasser den 28 januari 2014.
 
Juryns ordförande Tale Olsson säger om Isabelle Bania:
”Isabelle Bania är ett nytt stjärnskott på violinisthimlen. Hon imponerar stort med sin bländande teknik, sitt nyansrika spel och sin intensiva utstrålning. Hon kommer att gå långt!”

Isabelle Bania
Isabelle Bania föddes i Malmö 1989 och började spela fiol som sjuåring. Efter gymnasiestudier för Gunnar Crantz på Musikkonservatoriet i Falun följde drygt 4 års studier för professor Serguei Azizian på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium i Köpenhamn. Sedan april 2013 bor hon i Berlin där hon gör sin masterutbildning på Universität der Künste för professor Latica Honda-Rosenberg.
 
Isabelle är mottagare av Järnåkerstipendiet 2013. År 2012 fick hon 3:e pris i The Danish National String Competition, där hon framförde Nielsens violinkonsert med Århus Symfoniorkester. Hon har även fått stipendium från Idella Foundation och Ida Lützhofts musikstipendium samt deltagit i master classes för bland andra Mihaela Martin, Miriam Fried, Nikolaj Znaider, Pavel Vernikov, Gerhard Schulz, Milan Vitek och Stephan Picard.
 
Isabelle har även ett stort intresse för barockmusik och har som barockviolinist medverkat i internationella ensembler som Holland Baroque Society, Les Lumieres du Nord och Les Ambassadeurs. Med dessa ensembler har hon konserterat i bl.a. Österrike, Polen, Holland, Slovenien och Bulgarien.
 
Som kammarmusiker har hon bland annat medverkat i Skägga musikdagar och har representerat Det Kongelige Danske Musikkonservatorium vid Associations of Baltic Academies of Music’s konferens 2013 i Gdansk.
 
Isabelle spelar på en violin av Ch. F. Gand utlånad av Det Kongelige Danske Musikkonservatorium.

Stipendieutdelning
Adolf Fredriks Musikklasser
Tisdagen den 28 januari 2014 Klockan 18.30
För pressbiljetter kontakta Gunnar Helgesson 08-610 06 12 eller gunnar.helgesson@gehrmans.se
 
För ytterligare information kontakta Joe Lindström, ordförande i Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik, joe.lindstrom@telia.com, 0736-44 16 64 eller Gunnar Helgesson, VD Gehrmans Musikförlag, gunnar.helgesson@gehrmans.se, 08-610 06 12

- - -

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag, i vilket stiftelsen har 80 % av aktiekapitalet, verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom bidrag och stipendier stödja svenskt musikliv.

Subjects

Tags


Gehrmans Musikförlag AB är sedan 1893 ett av de ledande musikförlagen i Norden. Gehrmans verksamhet bygger på att tillgängliggöra och marknadsföra den musik förlaget representerar. Förlagets affärsidé är att vara länken mellan upphovsmännen och musiklivet inom sina huvudområden: Orkester- & kammarmusik, Kör- och kyrkomusik,  Musikundervisning.

Press contacts

Gunnar Helgesson

Gunnar Helgesson

Chef – Tonsättare och repertoar 08-610 06 12