Marie J:son Lindh Nordenmalm
Marie J:son Lindh Nordenmalm

Press release -

50 000 kronor till Årets körledare 2016 Marie J:son Lindh Nordenmalm

ROSENBORG – GEHRMANS STIPENDIER 2016

50 000 kronor till Årets körledare 2016 Marie J:son Lindh Nordenmalm

Inge och Einar Rosenborgs stiftelse för svensk musik har den 14 oktober vid invigningen av Föreningen Sveriges Körledares konvent på Musikhögksolan Ingensund, i samverkan med Föreningen Sveriges Körledare, tilldelat Marie J:son Lindh Nordenmalm stipendiet Årets körledare 2016.

Marie J:son Lindh Nordenmalm är utbildad musiklärare, kyrkomusiker och körpedagog och utför ett oerhört betydelsefullt arbete i Nora som organist och dirigent för Nora Oratoriekör, Nora Kyrkokör, Prova-på-kör, Ungdomskör, Barnkör och Minikör. Hon ansvarar för en stor konsertverksamhet där hon ofta engagerar framstående gästkörer och artister. Hon är också dirigent för Nora Kammarkör och förbundsdirigent i Västerås stift.

Inge och Einar Rosenborgs Stiftelse för svensk musik grundades 1950 och har som ändamål att genom Gehrmans Musikförlag, i vilket stiftelsen har 80 % av aktiekapitalet, verka för utgivning och framförande av värdefull svensk musik, samt att genom bidrag och stipendier stödja svenskt musikliv.

Subjects

Tags


Gehrmans Musikförlag AB är sedan 1893 ett av de ledande musikförlagen i Norden. Gehrmans verksamhet bygger på att tillgängliggöra och marknadsföra den musik förlaget representerar. Förlagets affärsidé är att vara länken mellan upphovsmännen och musiklivet inom sina huvudområden: Orkester- & kammarmusik, Kör- och kyrkomusik,  Musikundervisning.

Press contacts

Gunnar Helgesson

Gunnar Helgesson

Chef – Tonsättare och repertoar 08-610 06 12

Related content