GEHRMANS MUSIKFÖRLAG FIRAR 125 ÅR

Press release -

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG FIRAR 125 ÅR

GEHRMANS MUSIKFÖRLAG FIRAR 125 ÅR

I år, 2018, fyller Gehrmans Musikförlag 125 år som aktiebolag. Det firas under året med en rad spännande evenemang och aktiviteter som vi får anledning att återkomma till. 

Redan nu kan vi emellertid avslöja att vi under jubileumsåret är stolta ambassadörer för Coral Guardians. Genom att i sitt arbete kombinera musik och vetenskap ökar Coral Guardians medvetenheten om världens korallrev och vad som behövs för att säkra dess fortlevnad för kommande generationer. Då korallrevens tillstånd påverkar all världens hav, även Östersjön, är vi glada för att under vårt jubileumsår lyfta upp detta viktiga ämne i samband med våra aktiviteter. Ett ämne som berör oss alla och är oerhört viktigt för allas vår fort- och överlevnad.

Men åter till Gehrmans. 

Innan vi går in på vår spännande historia vill vi vara säkra på att du inte missar vår kampanj-site där erbjudanden presenteras löpande under hela året.

Hur började det egentligen?

Gehrmans bakgrund och framväxt

Gehrmans Musikförlag har utvecklats till ett av de ledande musikförlagen i Norden. Aktiebolaget grundades 1893 av Carl Gehrman.

Trådar till 1802

Förlagets trådar bakåt i tiden letar sig ända till de svenska musikförlagens och nothandlarnas pionjärtid i början av 1800-talet. Musikaliska Magazinet grundades som musikhandel 1802 av Pär Aron Borg och började med förslagsverksamhet 1804. Under de följande decennierna bytte företaget ägare några gånger och hade olika namn, bland andra G. A. Östergrens Musikhandel, Östergrens Musik- och Bokhandel, Östergren & Hirsch och Abr. Hirsch Officin.
1874 köpte Julius Bagge musikhandeln och utökade den med egen förlagsverksamhet. Carl Gehrman övertog verksamheten 1892 och året därpå blev den ett aktiebolag, som i huvudsak sysslade med för den tiden populära genrer som salongsmusik, schlager och körmusik. Även musikförlagsverksamheten från Abr. Hirsch kom så småningom att införlivas i Gehrmans.

Nya ägare och breddad verksamhet

1930 köptes Gehrmans av Inge och Einar Rosenborg. Vid sidan av populärmusiken gavs orkestermusiken en central plats i verksamheten. En rad av Sveriges främsta tonsättare knöts till förlaget och därmed ett antal verk som räknas till klassikerna i den svenska orkesterrepertoaren, såsom Lars-Erik Larssons Förklädd gud och Pastoralsvit, Hugo Alfvéns Gustaf II Adolfssvit och Dag Wiréns Serenad för stråkorkester.
Körmusiken var en viktig del i förlagets repertoar. Där ingick många ännu ofta sjungna körstycken såsom Alfvéns arrangemang av svenska folkvisor, Wilhelm Stenhammars Tre körvisor och Wilhelm Peterson-Bergers Våren kom en Valborgsnatt.

Långsiktigt och stabilt ägande

Gehrmans hade undvikit att bli uppköpt, ett öde som drabbat många andra musikförlag. För att skapa ett långsiktigt och stabilt ägande bildade makarna Rosenborg 1950 en stiftelse, som gick in som huvudägare.

Förlagets utgivningsprofil hade utvecklats till att främst handla om kör-, kammar- och orkestermusik. Under 1950-talet påbörjades därtill en betydande utgivning av musikpedagogiskt material med Carl-Bertil Agnestig som det stora namnet.

Körkatalogen växte

1999 slogs Gehrmans och Sveriges Körförbunds Förlags verksamheter och kataloger samman. De två viktigaste körkatalogerna i Sverige samlades därmed under samma tak. Till Gehrmans katalog tillkom musik från bland andra Ivar Widéen, Otto Olsson, Gottfrid Berg, Bengt Hallberg och Georg Riedel.

Förvärv från Warner/Chappell 2007

2007 köpte Gehrmans Warner/Chappell Music Scandinavias orkester-, kammar- och körmusikkataloger inklusive Nordiska Musikförlagets repertoar. Där finns verk av Allan Pettersson, Eduard Tubin, Ingvar Lidholm, Sven-David Sandström och Anders Eliasson.
Den finska delen av Warnerkatalogen (Warner/Chappell Music Finland, Edition Fazer) förvärvades samtidigt av Gehrmans finska dotterbolag Fennica Gehrman Oy Ab, som också förlägger nya verk av de ledande finska tonsättarna.

Dotterbolag i Finland

2002 grundades Fennica Gehrman Oy Ab, i vilket Gehrmans är majoritetsägare. Företagets rötter sträcker sig till 1897 då Fazer Musik grundades av Konrad Georg Fazer. Företaget kom att påverka Finlands musikliv genom att tillhandahålla det mesta som behövdes för att spela och lyssna till musik. Förlaget tog ansvar för utgivandet av den finländska seriösa musiken genom Edition Fazer. Bland de tidiga tonsättarna finns Jean Sibelius, Erkki Melartin, Selim Palmgren, Armas Järnefelt och Oskar Merikanto. Senare tillkom bland andra Leevi Madetoja, Yrjö Kilpinen och Einojuhani Rautavaara. Fazer kom under 1990-talet även att bli förläggare åt estländska tonsättare som Veljo Tormis och Erkki-Sven Tüür.
Fazer Music köptes 1993 av Warner Music Group, som 2002 påbörjade ett samarbete med Gehrmans Musikförlag om katalogen med klassisk musik. Fennica Gehrman bildades för att på bästa sätt ta hand om den finländska delen. Samtidigt med Gehrmans förvärv av Warnerkatalogen tog Fennica Gehrman över den finska delen.
Fennica Gehrman förlägger ledande samtida finska tonsättare som Kalevi Aho, Mikko Heiniö, Olli Kortekangas och Lotta Wennäkoski.

Pedagogisk utgivning

Pedagogiskt material är en viktig gren i Gehrmans utgivning. Under 1950-talet kom utgivningen av Carl Bertil Agnestigs instrumentskolor att innebära en viktig utveckling av förlaget. Under senare år har Åse Söderqvist-Sperings samlingar och pedagogiska metoder för piano haft stor inverkan på musikundervisningen i landet. Utbudet förstärktes 2015 genom förvärvet av förlaget Lutfisken som gett ut instrumentalskolor och material för skola och förskola.

Ett ledande musikförlag

Gehrmans profil med kör-, kammar- och orkestermusik tillsammans med musikpedagogiskt material har behållits och förstärkts genom åren. Gehrmans representerar idag många av landets främsta verksamma tonsättare och musikpedagoger. Några av dessa är Tobias Broström, Daniel Börtz, Jörgen Dafgård, Mats Larsson Gothe, Tommie Haglund, Fredrik Högberg, Thomas Jennefelt, Nils Lindberg, Olle Lindberg, Rolf Martinsson, Karin Rehnqvist, Marie Samuelsson, Sven-David Sandström, Albert Schnelzer, Fredrik Sixten, Agneta Sköld och Benjamin Staern samt några från den nya generationen som Jacob Mühlrad och Jonas Valfridsson.

  • För mer information – kontakta någon av följande personer

Gunnar Helgesson, VD samt Marknad – Tonsättare & Repertoar (orkester & kammarmusik)
gunnar.helgesson@gehrmans.se | 08 610 06 12 | 0733 64 91 31

Karin Ekedahl, Marknad – Utgivning och produktion (kör och undervisning)
karin.ekedahl@gehrmans.se | 08 610 06 08 | 072 714 03 12

Kristina Fryklöf, Promotionansvarig
kristina.fryklof@gehrmans.se | 08 610 06 17 | 070 482 91 20

Daniel Krakowski, Försäljningschef
daniel.krakowski@gehrmans.se | 08 610 06 19 | 076 248 76 60

  • För Coral Guardians

Anders Paulsson, musiker och tonsättare – Artistic Director
paulssonmusic@gmail.com

Fredrik Moberg, PhD in coral reef ecology – Communications
Fredrik@albaeco.com


              

Related links

Subjects

Tags


Gehrmans Musikförlag AB erbjuder sedan 1893 musik och musikpedagogik av hög kvalitet genom samarbete med de främsta kreatörerna.

Gehrmans vision är att bidra till ett dynamiskt musikliv som ger många fler människor rika upplevelser, utveckling och bildning och där de kreatörer som skapar dessa möjligheter har de bästa förutsättningar.

Press contacts

Kristina Fryklöf

Kristina Fryklöf

Press contact Promotion- och kommunikationsansvarig 08-610 06 17
Gunnar Helgesson

Gunnar Helgesson

Chef – Tonsättare och repertoar 08-610 06 12

Related content

Related stories