Skip to main content

​Strategisk innovationsagenda för geoenergi klar

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2017 09:52 CET

Svensk geoenergi levererar lika mycket energi som vindkraften, men har fram till nu saknat en långsiktig plan för forskning, utveckling och innovation. Syftet med den strategiska innovations agendan som nu är färdigställd, har varit att synliggöra geoenergins behov av forskning, utveckling och innovation, gentemot näringsliv och myndigheter.

– I agendan visar vi hur geoenergin ska kunna fortsätta växa och bidra med prisvärd värme och kyla vid omställningen till ett helt förnybart energisystem, säger Oskar Räftegård, forskare vid RISE och en av projektledarna.

Geoenergi är fritt tillgänglig förnybar värme och kyla från sol, luft och nederbörd som lagras i marken. Det kan också vara aktiv lagring i mark, till exempel av värme som man för ut ur en byggnad under sommaren så att den kan återanvändas under vintern.

– Agendan visar tydligt bredden i geoenergins tillämpningar och lyfter fram prioriterade utvecklingsområden som branschen gemensamt identifierat för att öka geoenergins bidrag till ett resurseffektivt och förnybart energisystem, säger Signhild Gehlin på Svenskt Geoenergicentrum.

Arbetet med agendan har skett i samarbete med en expertgrupp, och även genom att alla aktörer inom området har haft möjlighet att komma med synpunkter via projektets webbsida och under en workshop. Titeln på den strategiska innovationsagendan är densamma som dess syfte: Energin under mark ska upp till ytan. Här finns den: http://geoenergi-sia.se

Projektet har letts av Oskar Räftegård, RISE och Signhild Gehlin på Svenskt Geoenergicentrum med finansiering från Energimyndigheten.

Läs mer om geoenergi här: www.geoenergicentrum.se

För mer information, kontakta:

Signhild Gehlin, Svenskt Geoenergicentrum, signhild.gehlin@geoenergicentrum.se, tel 075-700 88 23

Oskar Räftegård, RISE, oskar.raftegard@sp.se, tel 010-516 57 65

Svenskt Geoenergicentrum är ett kunskapscentrum och kunskapskälla för geoenergi, Sveriges tredje största förnybara energiresurs. Vi samlar nationell och internationell kunskap om geoenergins förutsättningar och tillämpningar och bidrar till geoenergins utveckling i samhället.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy