Abcsvxvoofgjkpvrz0gz

Geomatikk tar krafttag för att skydda ledningsnäten – rekryterar minst 50 nya medarbetare

Pressmeddelanden   •   Mar 24, 2017 07:00 CET

Geomatikk skyddar samhällsviktiga ledningsnät genom att markera var ledningar ligger i samband med markarbeten. Verksamheten förebygger skador på t.ex. tele-, el- eller fibernät som annars riskerar att drabba viktiga samhällsfunktioner. Det senaste året har personalstyrkan vuxit med 126 medarbetare, en ökning med över 150 procent. Geomatikk räknar med att rekrytera 50 medarbetare till under 2017.

Nxbwwyz7jgzxdfbwpqoa

Så förenklar du hanteringen av grävtillstånd

Blogginlägg   •   Jan 30, 2018 13:25 CET

Använder din kommun ett ansökningsformulär eller en traditionell IT-lösning för att hantera grävtillstånd? Det fungerar säkert bra på många sätt. Det är bara det att du och dina kolleger måste göra allt jobb själva.

La1dieacjbztvawrr6bm

Hur många markarbeten utan tillstånd sker i din kommun just nu?

Blogginlägg   •   Jan 30, 2018 12:56 CET

Svårt att få grepp om allt som gäller kommunala grävtillstånd? Låt Geomatikk hantera kommunens grävtillstånd så ska vi hjälpa dig att minimera din administration och antalet tillståndslösa markarbeten.

Ay7ooezynderf9sreugk

Vår nya tjänst ger dig järnkoll på företagets ledningsnät

Nyheter   •   Sep 30, 2017 15:21 CEST

Vi ser ett stort behov av inmätning där branschen i många fall saknar resurser och kompetens att mäta in ledningsnäten på ett korrekt och fullständigt sätt. Därför storsatsar vi nu på tjänsten Inmätning och etablerar ett nytt verksamhetsområde på Geomatikk.

Jes7usxv2pl3ikuiakdp

Geomatikk satsar på dokumentation och migreringsprojekt

Nyheter   •   Maj 23, 2017 15:13 CEST

Geomatikks arbete slutar inte vid inmätning i fält. Efter den geografiska positioneringen tar vår GIS-grupp vid. De kodsätter och slutdokumenterar inmätningen och hjälper kunderna att framtidssäkra sina verksamheter genom att erbjuda stöd och verktyg som underlättar vid ett omfattande migreringsprojekt.

Jonlp6qj9eq5owrjr6xw

Från papper till surfplatta – nu digitaliserar vi vår fältdokumentation

Nyheter   •   Maj 23, 2017 15:03 CEST

Geomatikk implementerar digital geografisk positionering för att öka precisionen i våra kunders dokumentationsunderlag. Det ökar nätägares och entreprenörers tillgång till datan och ger nätägare full kontroll över ledningsnäten.

Nqvyfvspon1vdxry8ola

Geomatikk går in som huvudägare i Linetec i norr AB

Nyheter   •   Feb 13, 2017 11:01 CET

​Geomatikk stärker sin verksamhet genom förvärvet av Linetec i norr AB. Organisationen får ett tillskott på 35 medarbetare som är specialiserade på skydda ledningsnäten i de fyra Norrlandslänen.

U24qtgsfre0jxzcbbkhm

Geomatikk anlitas för dokumentation av Skanovas rikstäckande ledningsnät

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 07:00 CET

Samhället är beroende av nedgrävda el-, tele- och fibernät. Korrekt dokumentation om ledningsnäten bidrar till att minska samhällets sårbarhet. ​Geomatikk tar över Skanovas dokumentationsenhet från och med 1 februari 2017. Övertagandet markerar ytterligare ett steg i parternas samarbete med syfte att utöka och framtidssäkra dokumentationen av Sveriges största öppna fiber- och kopparnät.

Jwzrxyvltxtrqshbgyt1
Hbtz2gzvtxlviu7nosvr

Geomatikk bjöd in till informationsmöte för att underlätta hanteringen av kommunala grävtillstånd

Nyheter   •   Dec 15, 2016 13:22 CET

Idag introducerar Geomatikk en ny kundportal som underlättar kommuners samordning av grävtillståndsansökningar. På informationsmötet i Gävle träffade vi cirka 40 entreprenörer som alla var nyfikna på hur Gävle kommun, tillsammans med Geomatikk, ska underlätta processen gällande markarbeten i kommunen.

Hpdfkczhhhwz1yvvzbc5

Geomatikk och Skanova fördjupar sitt samarbete för att minska driftstörningar på ledningsnäten

Pressmeddelanden   •   Dec 07, 2016 13:06 CET

Varje år drabbas tusentals personer av avbrott på till exempel el-, tele- eller fibernät. Kostnaden för att laga avgrävda och skadade ledningar uppgår varje år till stora belopp för Skanova. I ett nytt samarbetsavtal ska Geomatikk och Skanova sträva efter att säkerställa störningsfria kommunikationstjänster för Skanovas kunder och skapa friktionsfria markarbeten.

Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • VD
 • pesmlmxakctter.holmbereyg@geomjratsjikustfk.se
 • 0739 - 81 25 20

 • Presskontakt
 • Affärschef
 • rogeawr.dclundgrybncmtcjohhxznkfen@gaknjbgageozomatiqgpskkbz.se
 • 072-560 58 37

Om Geomatikk Sverige AB

Geomatikk skyddar samhällsviktiga ledningsnät

Varje år drabbas tusentals personer av avbrott på ledningsnäten för t.ex. el-, tele- eller internettrafik. Avbrotten orsakas i många fall av avgrävda kablar. Geomatikk minimerar avbrotten genom att förebygga skador på samhällsviktiga ledningar i marken. Vår kärnverksamhet, som vi kallar för ledningsanvisning, innebär att vi markerar var ledningar ligger i samband med att privatpersoner och företag behöver gräva.

Geomatikk arbetar på uppdrag av Sveriges största nätägare. Våra tjänster skapar även nytta för kommuner, entreprenörer och samhället i stort. Sedan starten 2011 har vi vuxit kraftigt. Från några få till drygt 120 medarbetare och till 150 000 ledningsanvisningar om året.

Geomatikk ingår även i den norska Geomatikkgruppen.

Adress

 • Geomatikk Sverige AB
 • Strömmavägen 2
 • 803 09 Gävle
 • Sverige