Skip to main content

GHP har kortast sjukskrivningar

Nyhet   •   Jan 05, 2017 14:32 CET

GHP:s ryggkliniker har kortast sjukskrivningar efter kirurgi enligt en studie genomförd av försäkringskassan, sju landsting, m.fl. Skillnaden mot snittet i Sverige var drygt 22 dagar med sjukpenning efter diskbråckskirurgi och 15 dagar efter operation för spinal stenos.

Sveus är ett forsknings- och utvecklingsarbete där sju landsting/regioner samverkar för att utveckla förfinade metoder för sjukvårdens ledning och styrning. Arbetet bedrivs i nära samverkan mellan huvudmän, specialitetsföreningar, kvalitetsregister, patientföreningar, Karolinska Institutet och Försäkringskassan. Bland annat har man inom detta samarbete tagit fram rapporten ”Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos – analys från framtagande av nya uppföljningssystem” som jämför Sveriges alla ryggkliniker (de med tillräckligt stor och noggrann inrapportering till ryggregistret).

Sedan tidigare har vi kunnat visa upp våra fina kvalitetsutfall i Svenska Ryggregistret (swespine.se) men det som är unikt i denna rapport är att man även har med statistik från Försäkringskassan såsom sjukskrivningstid. Detta är ett viktigt kvalitetsmått som tyvärr ofta är svårt att följa upp. Enligt Sveus rapporten har GHP:s ryggkliniker, GHP Stockholm Spine Center och GHP Spine Center Göteborg, kortast sjukskrivningar efter diskbråcksoperation av alla Sveriges ryggkliniker och bland de kortaste efter operation för spinal stenos, se figur 1 och 2 nedan. 

Källa: ”Värdebaserad uppföljning av kirurgisk behandling vid diskbråck och spinal stenos – analys från framtagande av nya uppföljningssystem” Sveus-Rygg_Webb.pdf; tabell 17 och 28.