Skip to main content

Ballong i magsäcken – ny metod för att gå ner i vikt utan operation

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2017 10:06 CET

Gastric Ballong - Silikonballong i magen - effektiv viktnedgång

Fler än 200 000 personer i världen har redan genomgått behandlingen med goda resultat. GHP Kirurgkliniken Stockholm AB breddar sin verksamhet och kommer inom kort att erbjuda ballongmetoden, en för Sverige ny metod där en silikonballong placeras i magsäcken.

Övervikt är ett vanligt problem och fetma anses av WHO som en av de fem främsta riskfaktorerna i världen för förlorade friska levnadsår1,2. Många som lider av kraftig övervikt har kämpat i många år med att gå ner i vikt. För dem som lyckas gå ner i vikt är det många gånger ännu svårare att hålla vikten och inte gå upp igen.

  • Som kirurg möter jag dagligen människor som kämpar med övervikt och att nu kunna erbjuda ett alternativ där magtarmkanalen hålls intakt är oerhört glädjande, säger Peter Loogna, kirurg vid GHP Kirurgkliniken, Stockholm.

Ballongmetoden är utvärderad i flera kliniska studier och jämfört med enbart kostråd är ballongmetoden, i kombination med livsstilsråd, effektivare. I en vetenskaplig studie var viktminskningen signifikant större i gruppen som hade ballong i magen3.

Det var också signifikant fler som stannade kvar inom viktminskningsprogrammet med ballongmetoden jämfört med de som enbart fick kost- och träningsråd, något som kan indikera att ballongdiet även är mer motiverande3.

Operation innebär alltid en viss risk och därför ska försök till viktminskning genom förändrad livsstil alltid föregå operationen. Ballongmetoden är ett icke-kirurgiskt ingrepp som dessutom enkelt tas bort och är ett bra alternativ för dem som överväger att gå vidare med operation.

  • Genom att komplettera vår kirurgiska överviktsverksamhet med ballongmetoden breddar vi vår möjlighet att hjälpa överviktiga patienter som inte vill eller kan opereras, säger Rein Seensalu, gastroenterolog och VD för GHP Kirurgkliniken Stockholm på Sophiahemmet.

Ballongen, som kallas Orbera, har funnits i över 20 år och är väl beprövad i andra länder. Metoden har visat sig effektiv om man kombinerar ballongen under sex månader med ett livsstilsprogram på 12 månader. Det har tidigare gjorts försök med ballongbehandling i Sverige men man har då inte insett vikten av en samtidig livsstilsskola.

För att få tillgång till ballongbehandlingen ska man ha ett BMI (Body Mass Index) på mer än 27 och ha försökt med andra viktminskningsprogram utan framgång.


För frågor kontakta:

Rein Seensalu, rein.seensalu@sophiahemmet.se, 070-618 16 31

Referenser:

  1. World Health Organization (WHO). Health topics Obesity [Internet]. [uppdaterad 2016; citerad 18 februari 2016]. Hämtad från: http://www.who.int/topics/obesity/en/.
  2. World Health Organization (WHO). Obesity: preventing and managing the global epidemic. Report of a WHO Consultation. Genève: WHO, 2000. WHO Technical Report Series 894. [citerad 18 februari 2016]. Hämtad från: http://www.who.int/nutrition/publications/obesity/WHO_TRS_894/en/.
  3. Intragastric Ballon or Diet Alone? A Retrospective Evaluation, Obesity Surgery, vol 18, Issue 8 pp 989-92

GHP Kirurgkliniken Stockholm är en specialistmottagning på Sophiahemmet med inriktning på allmänkirurgi och överviktskirurgi. Under 2016 genomfördes över 13 000 mottagningsbesök och drygt 1100 operationer varav 230 överviktsoperationer.

Kirurgkliniken Stockholm vid Sophiahemmet erbjuder hjälp med såväl mindre kirurgiska ingrepp som mer omfattande operationer. Vi har en lång erfarenhet av överviktskirurgi och erbjuder de tre vanligaste metoderna, Gastric bypass, Sleeve gastrectomy och nu även Gastric Ballong. Teamet på överviktsenheten har mer än tio års erfarenheter av bariatrisk kirurgi här på Sophiahemmet.

Andra större kirurgiska ingrepp som utförs är laparoskopisk kolonkirurgi och galloperationer. Dessutom har våra kirurger lång och stor erfarenhet av så kallade proktologiska besvär t.ex. hemorrojder och andra anala besvär samt opererar olika former av bråck vilka i första hand utförs med laparoskopisk teknik. Kliniken tar också emot patienter för bukutredning.

Alla större ingrepp utförs i Sophiahemmets moderna operationssalar med rutinerad och kompetent personal.

GHP Kirurgkliniken Stockholm är fullt utrustad för vård i trygg miljö.

Varmt välkommen!