Skip to main content

GHP skriver på ett samarbetsavtal angående neurorehabiliteringssjukhus i GCC

Pressmeddelande   •   Jun 02, 2017 11:32 CEST

Tobias Linebäck, CEO GHP International

Som ett viktigt steg i att fortsätta expansionen i UAE och GCC, har GHP ingått ett samarbetsavtal med Integra Healthcare (IHC). IHC leder ett initiativ med att etablera ett världsledande neurorehabiliteringssjukhus och har valt GHP som sjukhusets operatör.

GHP har noggrant undersökt marknaden i UAE och GCC och dragit slutsatsen att det finns ett stort behov av rehabilitering i allmänhet och rehabilitering för neurorelaterade skador i synnerhet. Det planerade sjukhuset kommer att sikta på att vara en heltäckande tjänsteleverantör till patientgruppen med neuro- och trafikolycksskador med behov av öppen- eller slutenvård samt rehabilitering.

Projektet är i ett tidigt skede och kritiska moment under de kommande månaderna kommer att vara att säkra finansieringen av uppbyggnaden av neurorehabiliteringssjukhuset. GHP har ingått ett samarbetsavtal med IHC där GHP blir sjukhusoperatör om och när finansieringen är säkrad.

IHC är ett konsortium av ledande planerings-, design- och konstruktionsexperter som erbjuder kunder en nyckelfärdig lösning för alla deras vårdbehov.

”Ett sjukhus med fokus på neurorehabilitering kommer att passa perfekt i GHP:s strategi med en hög grad av specialisering och fokus på kvalitet och resultat. Det är ett annat område med ett stark lokalt behov där vi verkligen kan göra skillnad för befolkningen i UAE och andra GCC-länder”, säger VD för GHP International, Tobias Linebäck.

Undertecknandet av detta samarbetsavtal har inte någon större effekt på GHP:s resultaträkning i detta skede. Förutsatt en framgångsrik kapitalanskaffning, återkommer GHP med ytterligare information.

Göteborg 2 juni 2017
GHP Specialty Care AB (publ)

För frågor hänvisas till:
Daniel Öhman, CEO GHP Specialty Care AB, Tel: 0708-55 37 07
Tobias Linebäck, CEO GHP International, Tel: +971 56 5354 550

GHP är en internationellt verksam sjukvårdskoncern som driver specialistkliniker inom utvalda diagnosområden, genom en för sjukvården unik affärsmodell där ledande läkare blir partners och delägare. Varje klinik specialiserar sig på en enskild patientgrupp, vilket leder till en högre effektivitet och kvalitet. Detta är fundamentet för klinikernas och GHP:s verksamhet – ”Kvalitet genom specialisering”. GHP-aktien handlas på Small Cap-listan vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet ”GHP”.

Bifogade filer

PDF-dokument