Skip to main content

Ny studie om att orientera i grundskolan – Uppnådd erfarenhet bidrar till upptäckarglädje

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 11:33 CEST

Syftet med studien ”Hitta lätt – så blir det rätt” har varit att undersöka förmågan för elever i årskurs fyra att orientera sig med hjälp av en karta. Studien är en Learning Study och har utgått från ett sociokulturellt perspektiv på lärande och det som studerats har varit elevernas handlingar, hur de dragit nytta av sina erfarenheter och vad de lärt sig utifrån de möjligheter som undervisningen gett dem. Studiens resultat grundar sig på analys av elevernas kartor och skriftliga beskrivningar, intervjuer, samtal och fältobservationer med hjälp av bland annat videoinspelningar.
– Om eleverna lär sig att hitta fler referenspunkter i naturen för att göra en lägesbestämning på kartan skapar det bättre förutsättningar för att vara i naturen. Detta kan innebära att eleverna upptäcker friluftslivets möjligheter och kan använda naturen som en plats för rekreation och upplevelser, utan att vara oroliga över att gå vilse, säger Kerstin Nilsson.

Studiens resultat visar att många elever efter endast en lektion utvecklades till att aktivt söka efter föremål i naturen. På sikt kan denna kunskap leda till att eleverna själva upptäcker glädjen och tryggheten över att hitta med hjälp av en karta i olika miljöer, allt från ett köpcentrum till skogen och ängen. Studien visar även att resonemang mellan lärare och elever bidrar till att många elever ser mer och mer komplexa relationer i naturen och på kartan. Den undervisningsbegränsade tiden förutsätter att man ska veta vad man ska undervisa så att eleverna lär sig det som är tänkt att de ska lära sig.

Datum:            Onsdagen den 28 maj
Tid:                  kl 13:00 - 15:00
Plats:               Lärosal 1506

Välkomna till GIH onsdagen den 28 maj då Kerstin Nilsson försvarar sin licentiatuppsats i idrottsvetenskap "Hitta rätt - så blir det lätt".

För mer information kontakta: 
Kerstin Nilsson, adjunkt och lic-doktorand på GIH, tel: 08-120 537 00 eller 070-836 60 97
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH tel 08-120 53 711 eller 070-202 85 86


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och här går cirka 1 000 studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy