Skip to main content

Ny undersökning: Fyra av fem vill vara aktiva

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 07:30 CEST

Resultatet av den undersökning som GIH genomfört visar att så många som 81 procent av Sveriges befolkning vill vara fysiskt aktiva en timme om dagen. Svaren utgick från om det fanns bra möjligheter till fysisk aktivitet i närområdet.
– Undersökningen visar tydligt viljan att vara aktiv och politikerna borde i valtider ta till sig detta resultat och avsätta ekonomiska resurser för att få fler att ta ansvar för den egna hälsan, säger Karin Henriksson-Larsén, rektor på GIH.

Frågan som ställdes till tusen slumpmässigt utvalda personer var om de kan tänka sig att vara fysisk aktiva en timme om dagen om det gavs möjlighet, som till exempel genom utökade tider i simhallar, upprättande av fler utegym, belysning på spring- och promenadvägar samt behålla ströv- och grönområden.
– Många politiker väljer att lägga ansvar på individen, den fria viljan och att människor inte vill bli styrda. Men alla har inte råd att anmäla sig till motionslopp eller köpa dyr utrustning. Det var anledning till att GIH valde att genomföra denna undersökning. Vi ville helt enkelt ta reda på hur många av den svenska befolkningen som vill vara aktiva – både inom- och utomhus, säger Karin Henriksson-Larsén.

Andelen kvinnor och män som svarade på frågan är jämt fördelad och svaren skiljer sig inte åt mellan könen. Andelen kvinnor som säger att de kan tänkas vara mer aktiva var 81,1 procent och männen 80,8 procent. Intresset för en aktiv vardag skiljer sig åt beroende på var man bor. I storstadsregioner är viljan större än i glesbygden. Åldersmässigt svarade 86,6 procent i åldern 15-22 år att de är intresserade av att vara mer aktiva och 75,9 procent i åldern 56 till 80 år.
– Siffrorna visar att så många som tre av fyra personer i åldern 56 år och uppåt vill vara mer aktiva och detta är en viktig signal till alla politiker. Sveriges politiker borde beakta att även äldre vill vara mer aktiva och se till att de har möjlighet att kunna röra på sig mer än vad de gör idag, säger Karin Henriksson-Larsén.

”En timme om dagen” är en kampanj som Gymnastik- och idrottshögskolan driver för att få politiker att ta ansvar för att varje medborgare ska kunna utföra en timmes fysisk aktivitet om dagen. I kampanjen ingår även krav på daglig fysisk aktivitet i skolan.

För mer information kontakta:
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH tel 08-120 53 711 eller 070-202 85 86

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och här går cirka 1 000 studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy