Skip to main content

Prins Daniel besökte GIH

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2016 10:26 CEST

Prins Daniel med rektor Karin Larsén och styrelseordförande Björn Eriksson

Syftet med besöket var att ge Prinsen en inblick i GIH:s pågående forskning kring barns hälsa och att ta del av den undervisning som bedrivs. Prins Daniel var väldigt intresserad och ställde många frågor till både medarbetare och studenter vid besöket den 6 oktober.
– Det är en stor ära att prins Daniel besöker GIH så att vi kan informera om vår framstående forskning inom barns fysiska aktivitet och hälsa ur såväl pedagogiska som fysiologiska aspekter – ämnen där prins Daniel har stor kunskap i och är mycket intresserad av, säger rektor Karin Larsén.

Styrelseordförande Björn Eriksson och rektor Karin Larsén inledde med att berätta om orsaken till att GIH grundades1813 av Pehr Henrik Ling, nämligen den dåliga folkhälsan. Här presenterades verksamhetens bredd inom ämnesområdet Idrott, fysisk aktivitet och hälsa både inom forskningen och grundutbildningen. Prinsen fick sedan höra fyra korta föreläsningar av GIH:s forskare före en rundvandring i lokalerna för att se undervisning och praktisk laboratoriemiljö.

Professor Karin Redelius problematiserade barnkonventionens tillämpning inom idrotten. Ett exempel är att när barn och ungdomar väljs ut för elitsatsning görs det oftast tidigt i åldrarna och de som är födda i början av året prioriteras. Om selektering görs innan puberteten förväxlas ofta talang med fysisk mognad och många av dagens stora elitidrottare och landslagsspelare har specialiserat sig så sent som vid 16-17 års ålder. Andra exempel är hur ett barns sociala situation påverkar möjligheten att delta i organiserad idrott.

Fil. dr. Anna Tidéns föreläsning utgick från hur man kan mäta och bedöma barns och ungas motorik och rörelseförmåga – ett område som är komplext och där resultaten många gånger är missvisande då de rörelseuppgifter som ingår i testmetoderna ofta är relaterade till en smal idrottskontext. Alla de rörelseformer som rörelseförmåga kan tänkas inrymma återfinns inte i testerna. Dessutom är det många andra variabler som påverkar ett barns möjlighet att utveckla en allsidig rörelseförmåga. Om vi vill att barn ska vilja vara fysiskt aktiva handlar det många gånger om att skapa positiva rörelseminnen och att utveckla stimulerande, spännande och pedagogiska miljöer för att stimulera till rörelseutveckling.

Docent Örjan Ekbloms föreläsning kretsade kring hur mycket barn bör röra på sig för att få specifika effekter, till exempel inlärning. Studier visar bland annat att två aktivitetspass är bättre än ett, men att det tycks behövas 40 minuters fysisk aktivitet för att öka arbetsminnet. Träning har även en positiv effekt på den mentala hälsan, framför allt för högstadieelever till skillnad från låg- och mellanstadieelever.

Med. dr. Elin Ekblom Bak fokuserade på barns stillasittande och summerade den befintliga evidensen för stillasittandets betydelse för barns hälsa. Totalt dagligt stillasittande mätt med rörelsemätare har få och svaga samband med övervikt/fetma och metabol hälsa. Däremot kan det finnas ett samband mellan för mycket tv-tittande eller skärmtid med bland annat övervikt, låg kondition, sämre skolprestation och sämre kognitiv utveckling.

Prinsens besökte sedan praktisk undervisning i en av gymnastiksalarna där högskoleadjunkt fil. mag. Rudi Zangerl visade hur studenter som går ämneslärarprogrammet får lära sig att samarbeta. Här hade de byggt en hinderbana som bestod av slussar, sankmark, tunnlar, stup och en klättervägg där studenterna skulle hjälpa varandra över hindren. Sista besöket var i Idrottslaboratoriet LTIV där med. dr. Niklas Psilander förklarade att labbet används av både studenter och forskare för såväl avancerade laboratorietester som funktionella fälttester med inriktning mot styrka, aerob och anaerob kapacitet.

För mer information kontakta:
Karin Larsén, rektor GIH, tel: 08-120 537 06 e-post: karin.larsen@gih.se
Louise Ekström, ansvarig extern kommunikation GIH, tel: 070-202 85 86 e-post: louise.ekstrom@gih.se

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers, idrottsvetare och forskare. GIH bedriver idrottsvetenskaplig forskning, ofta i nära samarbete med andra lärosäten och intressenter i samhället, på både nationell och internationell nivå. GIH har idag 140 medarbetare och cirka 1 000 studenter.

Kommentarer (1)

  Hallå prinsen!

  Vet du m att WHO varnar för att depressioner (psykisk ohälsa) är planetens största problem 2020, om ca 3 år?

  Hur tänker du kring det? Om det fanns en fungerande lösningsmodell, (metod) så skulle nog inte WHO uttrycka sig så? Eller hur tänker du?

  Jag har vetat om detta i snart 12 år. Jag ar inne i den i den psykologiska världen, med de främsta inom psykoterapi i Sverige,
  jag hade också Mirjana Jeftic som terapeut i kom bination samanlagt 600 timmar, vilket jag kan visa genom intyg.

  Jag arbetade, utbildades, och handleddes inom kognitiv, systemisk och cybernetisk terapi, arbetade därefter med egna klienter.
  Jag genomgick praktik i två månader på Noges mest framgångsrika behandlingsmodell och center. Jag arbetade också ett par
  år inom den den behandlingsmodell jag skolades till. Det borde vara sannollikt ha fått mig att förstå?

  Nej, tvärtom så vilseledde detta mig ytterligare eftersom det inte följer de vetenskapliga regler som gäller komplicerad problematik, psykologin är givetvis inte undantagen. Förutom detta genomgick jag en utbildning i som alkohol och drogbehandlare i 12-steg, ingen skillnad.

  Efter dessa 6-7 år så så skulle jag leva själv, och halkade automatiskt ned i samma helvete jag kom ifrån. och det är självklart om man förstår det jag förstår idag.

  Jag tror att någon människa nogongång hittar lösningen, som Einstein och andra,

  Efter 5 år ute i värre problem så förstod jag, processen kan väl förklaras. Jag hade haft rätt parametrar och och den uthållighet som behövs.

  Jag har idag skapat en modell med 100% träffsäkerhet om man följer modellen. och det har visat sig att flertalet kan det.

  Jag har en beteendevetare och en komplexitetsexpert från näringslivet som kikat på min modell, de är rörande överens om att det är det enda som kan rädda flertalet. Per Larsson som i sitt yrke är talesperson för Previa Sverige för beteendevetenskapliga frågor. Och Stig Berglund CFSS som under lång tid hjälpt företag på hög nivå att klara komplexa problem. Principerna är exakt likadana.

  Har du, prinsen, ett äkta engagemang, och inte bara ord så undersöker du det jag uttrycker, Läs mer på webbsidan: www.tedestrand.se eler se ett 100 tal videos genom att söka på Tedestrand på Youtube.

  Hoppas på seriositet, och inte ignorans.

  Med vänlig hälsning

  Anders Tedestrand
  VD Tedestrand coaching AB

  - Anders Tedestrand - 2016-10-11 01:55 CEST

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy