Skip to main content

Så skapas sporthjältar i medierna

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 12:16 CEST

Den nya studien visar att de faktorer som bidrar till att skapa en nationell sporthjälte är prestationen, personligheten och publiken.
– Medierna spelar en central roll i skapandet av sporthjältar. De skapar berättelser där sportutövare skildras som nationella symboler och moraliska förebilder, säger John S. Hellström.

John S. Hellström, doktorand på GIH, baserar sin avhandling "Den svenska sporthjälten" på fem av Sveriges största och mest hyllade sportstjärnor genom tiderna: Harry Persson, Ingemar Johansson, Björn Borg, Ingemar Stenmark och Carolina Klüft. De var stjärnor i olika sportgrenar under olika tidsepoker och gemensamt är att de var nationella hjältar.
– Hur en sporthjälte växer fram i medierna avspeglar samhällsandan och medierna beskriver dem som moraliska förebilder som legitimerar samhällets ideal och värderingar, säger John Hellström.

De faktorer som skapar en sporthjälte är:

  • Prestationen – för att bli sporthjälte i Sverige måste man utföra prestationer som värderas högt i det svenska samhället. Värdet av en sportprestation bestäms av sportsliga hierarkier, internationell uppmärksamhet, dramaturgi samt publikens upplevelse av gemenskap.
  • Personligheten – för att bli svensk sporthjälte krävs att man har egenskaper som stämmer överens med svenska ideal och värderingar.
  • Publiken – en nationell sporthjälte måste också ha en nationell publik som identifierar sig med honom eller henne. Utan publik kan det inte finnas några hjältar.

I sin forskning har John S. Hellström visat hur prestation, person och publik knyts ihop i mediernas hjälteberättelser. Deras berättelser fungerar som mallar och anger ramarna för vad en svensk sportshjälte kan vara. De som passar in i mallen framstår som självklara hjältar, de som inte gör det blir ofta ifrågasatta. Ett exempel är Carolina Klüft som hyllades unisont i början av sin karriär, men som i slutet av den blev alltmer kritiserad i pressen.
– När Carolina Klüft i början av sin karriär uppfattades som ungdomlig och naiv passade hon perfekt in i mallen för kvinnliga sporthjältar och hyllades som friidrottens ”Pippi Långstrump”. När det senare visade sig att hon var både målmedveten och självständig sjönk intresset för henne. En anledning till att kvinnliga sporthjältar förväntas vara oskuldsfulla kan vara att de ska symbolisera den ”rena” idrotten, säger John S. Hellström.

Datum:            Onsdagen den 4 juni
Tid:                  kl 13:00 - 16:00
Plats:               GIH:s aula

Välkomna till GIH onsdagen den 4 juni då John S. Hellström försvarar sin avhandling i idrottsvetenskap "Den svenska sporthjälten".

Läs mer om doktorsavhandlingen på http://www.gih.se/disputationJH

För mer information kontakta:
John S. Hellström, doktorand på GIH, tel: 08-120 538 31
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, tel 08-120 53 711 eller 070-202 85 86


Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, är världens äldsta idrottshögskola som firade 200 år förra året i nyrenoverade och utbyggda lokaler. Lärosätet ligger vid Stockholms Stadion och är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, hälsopedagoger, sport managers och idrottsvetare. År 2011 startade GIH:s egen forskarutbildning i idrottsvetenskap och inom GIH bedrivs avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor. På GIH arbetar 140 anställda och här går cirka 1 000 studenter.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera