Skip to main content

Västra Götaland med i nationell studie där svenska folkets kondition och rörelsemönster testas

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 13:45 CEST

Västra Götaland deltar i en undersökning av befolkningens kondition och levnadsvanor som leds av Gymnastik- och idrottshögskolan. Ungefär 2 000 personer mellan 20 och 65 år ingår i ett doktorandprojekt som heter LIV 2013.

Professor Mats Börjesson är en av de ansvariga för projektet och berättar att årets satsning baseras på en tidigare kartläggning:
- Åren 1990 och 2000 genomförde GIH under ledning av professorerna (emeritus) Björn Ekblom och Lars-Magnus Engström liknande kartläggningar av den svenska befolkningens kondition, styrka och levnadsvanor. Den undersökning vi nu genomför kan jämföras med tidigare data, vilket bidrar till att vi kan få svar på frågor om vilka förändringar som skett under de senaste 23 åren.

Vid tidigare LIV-undersökningar 1990 och 2000 användes cykeltestning, enklare styrketest och enkät. Årets kartläggning baseras på 2 000 personer och samma metod används men kompletteras med en så kallas accelerometer som bedömer stillasittande tid och ett förfinat cykeltest (Ekblom-Bak testet) för att bedöma individernas kondition.
- Vi förväntar oss att resultatet av denna studie kan få stor betydelse för hälso- och sjukvården samt samhället i stort, säger Mats Börjesson.

Studien genomförs i samarbete med respektive deltagande region, Centrum för idrottsforskning, Socialstyrelsen, Apotek Hjärtat och Monark. I studien ingår bland annat regionerna Skåne, Västra Götaland, Kalmar, Värmland och Öland. De personer som slumpvis väljs ut får en inbjudan i sin brevlåda och testerna utförs sedan på ett antal testcentraler i respektive region.

För mer information kontakta:
Mats Börjesson, professor i folkhälsa GIH, tel 0705-29 83 60, mats.borjesson@gih.se
Gustav Olsson, doktorand GIH, tel 08-120 538 62
Louise Ekström, kommunikationsansvarig GIH, tel 08-120 53 711 eller 070-202 85 86

Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH, vid Stockholms Stadion är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare och hälsopedagoger. Inom GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet; ofta i nära samarbete med idrottsrörelsen, skolan, samhället samt med svenska och internationella universitet och högskolor.

På GIH arbetar 140 anställda och här går cirka 1 000 studenter. Under 2013 firas att GIH har varit verksam i 200 år med olika aktiviteter, föreläsningar, seminarier och en jubileumstillställning i Stadshuset.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy