Skip to main content

Fönster lika intelligenta som smart phones

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 16:25 CET

Svenska medier har aktualiserat följden av att moderna fönster med osynligt metallskikt kan ge försämrad mobiltäckning. Beläggningar på energiglas och solskyddsglas leder till lägre energianvändning och ett bättre inneklimat, men innehåller samtidigt metaller som gör det svårare för radiosignaler att komma fram. I glasbranschen är man medveten om fenomenet och vill hitta lösningar tillsammans med teleoperatörer, fastighetsägare och byggföretag.

- Idag bygger vi mycket med glas, eftersom vi vill få in ljus i våra hus och skapa god livskvalitet. Samtidigt måste vi ta hänsyn till högre krav på energi och säkerhet. Branschen har lyckats utveckla avancerade glas som är både energisnåla och skyddande. Att glasen innehåller osynliga beläggningar som effektivt hindrar olika sorters strålning är positiva tekniska framsteg även om det kan få negativa effekter för mobilsignaler, säger Erik Haara, vd på Glasbranschföreningen, och föreslår närmare samverkan mellan glasbranschen, teleoperatörerna och byggföretag om både tekniska lösningar och planering för god mobiltäckning redan i projekteringsstadiet.

Erik Haara framhåller att tack vare energiglaset förbättras husens isoleringsförmåga avsevärt. Han påpekar att Sverige ligger långt framme vad gäller avancerad glasforskning hos bland annat Ångströmlaboratoriet, Glasforskningsinstitutet (Glafo) och Ericsson. Dagens men framför allt framtidens multifunktionella fönster kommer också att erbjuda enorma möjligheter till både nya användningsområden och interaktion med inbyggda displayer.

- Våra belagda glas är ett steg på den väg där utvecklingen nu går fort. Och parallella framsteg på skilda områden som ska samverka skapar nya teknikutmaningar. Mobiltäckningsproblematiken är en sådan, men det finns flera sätt att komma till rätta med problemet, säger Erik och tänker dels på de installationer av förstärkare och antenner som monterats i tunnlar och kollektivfordon, dels på de nya tekniska lösningar där glaset självt fungerar som mottagare och sändare.

I takt med att de moderna glasen blir alltmer multifunktionella och effektiva finns stora samhälleliga vinster att erhålla, hävdar han. Nu gäller det att planera för och ta vara på möjligheten att installera interna mobilnät eller antennförstärkare där sådant krävs. Eller varför inte sikta in sig på det som aktuell forskning visar – att glaset i fönstren kan användas som antenner. Ericsson har till exempel redan tagit fram ett koncept som man kallar Window of Opportunity, med multifunktioner som solceller, självstyrande genomsiktlighet, högtalare m m . Man har också lanserat Radio Dot, ett system som bygger på små antenner som ger bättre mobiltäckning.

FÖRDELAR MED ENERGIGLAS
Att sätta in energiglas är en långsiktig investering som börjar betala sig direkt och ger många plusvärden:

• Värmeläckaget genom fönstren minskas

• Uppvärmningskostnaden blir lägre

• Kallraset vid fönstren minskar väsentligt

• Inneklimatet blir behagligare

Tester visar att man kan fördubbla fönstrets isoleringsförmåga med energiglas, vilket ger möjligheter att sänka inomhustemperaturen med bibehållen komfortkänsla. För varje grad man kan sänka temperaturen sparas cirka fem procent av uppvärmningskostnaden. 

För mer information, kontakta:

Mikael Ödesjö

micke@gbf.se
08 – 453 90 79
070 – 527 09 19


Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. GBF har ca 600 medlemsföretag. Föreningen arbetar bland annat med utbildning, kvalitetssäkring och auktorisation. GBF ger även ut branschtidningen GLAS.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy