Skip to main content

Glasbranschen kräver tydligare regler för CE-märkning

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2013 07:30 CEST

Den 1 juli 2013 blir det krav på att byggprodukter som sätts in i byggnader ska vara CE-märkta. Detta för att underlätta handel inom EU och garantera konkurrensneutralitet samt säkra produkter till kunder och i samhällsbyggande. Problemet är att det inte är tydliggjort hur det ska fungera. Idag finns det till exempel inte kravstandarder för alla byggprodukter. Det finns också oklara undantag från regler för produkter som inte är serietillverkade.

Boverket är den myndighet som ska ge svar på byggbranschens frågor om CE-märkning. Den enhet som ansvarar för dessa frågor har varit kraftigt underbemannad och kommer även fortsättningsvis, trots en ökning från två personer till fem personer, att vara överbelastad. Enheten för CE-märkning har ett stort uppdrag som att ha en nära kontakt med EU-kommissionen om det nya regelverket, utfasa tidigare typgodkännandeverksamhet, informera om CE-märkning, kontrollera CE-märkning på företag och byggplatser samt medverka vid standardiseringsarbete. Den danska motsvarigheten till Boverket har krav på sig att kunna svara på frågor om CE-märkning inom 14 dagar. Detta klarar absolut inte Boverket och svar kan dröja en månad eller längre.

-  Det är ytterst viktigt för företag inom byggbranschen att få hjälp med klargörande av regelverket för att kunna ställa om rutinerna för sin produktion och fortsätta vara konkurrenskraftiga på sin hemmamarknad. Det finns även en stor risk att mindre företag slås ut, eftersom de inte kan ta de kostnader som är förknippade med att CE-märka sina produkter. Produkter som redan är godkända att klara de nationella byggreglerna, men som nu kräver en mycket större administration, myndighetskontroll och testverksamhet än tidigare, säger Per Sjöhult, styrelseordförande i Glasbranschföreningen.

Glasbranschföreningen, som är en bransch- och arbetsgivarorganisation med ca 550 medlemsföretag av vilka de flesta är direkt berörda av de nya regelverken, anser att Boverket behöver mer resurser för att kunna hjälpa företagen i omställningen till de nya kraven. Företagen vill ha tydliga regler för vad som gäller och det är av stor vikt att alla otydligheter klaras ut.

-  Inom hela byggsverige finns 10 000-tals små och stora företag som är berörda och behöver veta på detaljnivå vad som krävs av dem för att fortsättningsvis kunna verka inom sin bransch. Ska man införa regelverk måste man från statens sida också tillsätta resurser för implementering, något annat är ytterst oansvarigt, säger Erik Haara, vd för Glasbranschföreningen.

Glasbranschföreningen (GBF) är en bransch- och arbetsgivarorganisation som följer och driver branschgemensamma frågor. GBF har ca 600 medlemsföretag. Föreningen arbetar bland annat med utbildning, kvalitetssäkring och auktorisation. GBF ger även ut branschtidningen GLAS.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy