Skip to main content

​Aktuell forskning kring integration och segregation

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 14:00 CET

Under hösten har flyktingströmmarna till och genom Europa vuxit dramatiskt på grund av kriget i Syrien och andra konflikter. Sverige har inte haft ett så stort flyktingmottagande som det vi ser idag sedan andra världskriget och samhället står därför inför stora utmaningar. Nu släpps två böcker baserade på aktuell forskning om integrationspolitik och boendesegregation.

- Dessa frågor är mer brännande aktuella än någonsin efter höstens flyktingkris i Europa och dess konsekvenser för EU och inte minst för Sverige. Det gäller frågor som flyktingars placering över landet, integrationsförlopp, segregation och utsatta bostadsområden, säger Roger Andersson, en av böckernas redaktörer.

De två böckerna Mångfaldens dilemman. Medborgarskap och integrationspolitik och Mångfaldens dilemman. Boendesegregation och områdespolitik publiceras parallellt och baseras på ett forskningsprogram vid Institutet för bostads- och urbanforskning (IBF) vid Uppsala universitet. Redaktörer för böckerna är Bo Bengtsson, Gunnar Myrberg och Roger Andersson.

- Vårt forskningsprogram har bedrivits under flera år och böckerna är ett sätt att sprida vår forskning som vi vill göra tillgänglig för en läsekrets som normalt inte följer forskning som publiceras i internationella tidskrifter och på engelska, säger Gunnar Myrberg, en av böckernas redaktörer.

Böckerna tar båda upp flyktingrelaterade frågor men medan den ena fokuserar på integrationspolitik, demokrati och medborgarskap fokuserar den andra på boendemönster, segregation och utsatta bostadsområden. Författarna har alla sin hemvist i olika samhällsvetenskapliga discipliner.

- Intresset för forskning inom de politiskt brännbara fälten migration, integration och segregation är stort. Vår forskning kring temat avslutas inte med denna publicering. Vi hoppas att flera av bidragen kan inspirera andra att fördjupa sig i frågor kring bostads- och urbanpolitik och de integrations- och segregationsfrågor som framöver sannolikt får en allt större plats i samhällsdebatten, avslutar Bo Bengtsson, en av böckernas redaktörer.

Vill du veta mer?
Annika Möller, Affärsområdeschef universitet och högskola,
040-20 98 70, annika.moller@gleerups.se

Elisabeth Lennartsdotter, Marknads- och försäljningschef
040-20 98 69, elisabeth.lennartsdotter@gleerups.se 

Gleerups är en av Sveriges ledande aktörer för framgångsrikt lärande. Utifrån en stark pedagogisk plattform och ett tydligt användarfokus vill vi bidra till att bygga världens bästa skola och högskola.  Genom ett aktivt och nära samarbete med lärare, elever, skolledare och forskare utvecklar vi innovativa verktyg för framgångsrikt lärande. Idag är vi ca 60 anställda och omsätter 150 miljoner kronor.

www.gleerups.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.