Skip to main content

Professionell kompetens för arbete med barn - ny bok från Gleerups

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 10:00 CEST

Det professionella arbetet med barn är komplext. Barngrupper består av barn som har kommit olika långt i sin personliga utveckling, såväl fysiskt som känslomässigt, intellektuellt, socialt och språkligt. Det mångkulturella samhället påverkar också arbetet i barngrupperna. Dessutom har behovet av samverkan inom och mellan olika yrkesgrupper ökat, vilket ställer nya krav på dem som arbetar inom exempelvis barnomsorg och skola.

Genom hela boken framträder pedagogernas egna röster om hur arbetet med barnen bedrivs. Författarna visar på olika pedagogiska överväganden och arbetssätt som kan tillämpas för att stimulera och stödja barns lärande och utveckling. De visar också hur pedagogerna beskriver och förstår sin egen och andras professionella kompetens.

Boken handlar om professionell kompetens i vid mening men med direkta tillämpningar för arbete med barn. De flesta konkreta exemplen är hämtade från en förskoleverksamhet där flera lärargrupper, specialister och barnskötare samarbetar med gruppintegration av funktionshindrade barn.

Om författarna:
Kenneth Forslund är lärare och forskare i pedagogik vid Linköpings universitet. Marianne Jacobsen har en lång och varierad erfarenhet som pedagog inom barnomsorg, institutionsvård och skola i både Sverige och Danmark.

För ytterligare information kontakta gärna Kenneth Forslund på: kenneth.forslund@liu.se 
eller 0732-006621.

Gleerups Utbildning AB är en av Sveriges ledande leverantörer av läromedel, kurslitteratur och kompetensböcker. Förlagets affärsidé är att i nära samarbete med sina kunder ( lärare, skolledare och föräldrar ) utveckla, marknadsföra och sälja verktyg för framgångsrikt lärande. Inom Gleerups Utbildning finns varumärkena Gleerups, Epago och Kråke. Förlagets huvudkontor ligger i Malmö, har ca medarbetare och omsatte 2009 ca 180 mkr.