Skip to main content

Varför ska man arbeta? Ny bok av Roland Paulsen.

Pressmeddelande   •   Jul 29, 2010 08:59 CEST

Varför ska vi arbeta åtta timmar per dag fram till pensionen? Och vad händer i samhället när arbetet blir ett självändamål? Håller arbetet på att tappa sin mening? Detta belyser Roland Paulsen, sociolog vid Uppsala universitet, i sin nya bok Arbetssamhället - Hur arbetet överlevde teknologin.

Behovet av arbete har med den teknologiska utvecklingen aldrig varit mindre än idag. Tack vare ökad specialisering, effektivare arbetsorganisation och tekniska innovationer har arbetets produktivitet mångdubblats. Ändå arbetar vi i dag mer än vad man gjort under större delen av den mänskliga historien.

I arbetssamhället arbetar man inte för att producera något i första hand. I arbetssamhället är arbetet ett självändamål och vi har slutat att fråga oss varför vi arbetar så mycket och vad arbetet ska leda till.  Som en följd av denna arbetsideologi töms arbetet på innehåll och mening.

Arbetssamhället är en ny bok ämnad att uppmuntra till kritisk reflektion kring arbetets historiska betydelse för samhälle och ekonomi. Den ger en utmärkt introduktion till arbetskritisk litteratur och vänder sig både till den breda allmänheten och till studenter inom sociologi, ekonomisk historia, samhällsvetenskap och andra discipliner där människan och arbetet står i fokus.


För mer information kontakta Roland Paulsen, 073-783 93 37 eller roland.paulsen@soc.uu.se alternativt Annika Möller på 040-20 98 70 eller annika.moller@gleerups.se

Gleerups Utbildning AB är en av Sveriges ledande leverantörer av läromedel, kurslitteratur och kompetensböcker. Förlagets affärsidé är att i nära samarbete med sina kunder ( lärare, skolledare och föräldrar ) utveckla, marknadsföra och sälja verktyg för framgångsrikt lärande. Inom Gleerups Utbildning finns varumärkena Gleerups, Epago och Kråke. Förlagets huvudkontor ligger i Malmö, har ca medarbetare och omsatte 2009 ca 180 mkr.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera