Skip to main content

Reflektioner över det gångna året mer populärt än nyårslöften vid årets slut

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 09:00 CET

En ny undersökning* gjord av GLOSSYBOX Research på temat reflektioner och löften vid årets slut visar att fler än hälften inte avger nyårslöften men att dryga 8 av 10 däremot tar tillfället i akt vid årsskiftet att reflektera över det gångna året. För många är det ett sätt att ta sig tid att uppskatta det som har hänt och anser det viktigt att stanna upp och se tillbaka på året som har passerat. Kanske ett resultat av tempot i samhället som många upplever som allt mer hektiskt.


Var tredje använder nyåret för reflektion över året

Undersökningen visar bland annat att 92 procent någon gång har tagit det stundande nyåret som tillfälle att reflektera över året som gått och dryga 33 procent har det dessutom som vana. Av dem som någon gång gjort det nämner 4 av 10 att de gör det för att uppskatta allt som har hänt under det gångna året, 37 procent för att det känns viktigt för dem att vara tacksam för allt de har åstadkommit och upplevt och 23 procent tar tillfället i akt att blicka tillbaka på året för att se om de uppnått sina mål. Av dem som uppger att de aldrig reflekterat över året som gått uppger många att de är mer fokuserade på att blicka framåt och att göra planer för framtiden.

Bara 5 procent håller sina nyårslöften

Nyårslöften däremot är det bara drygt 48 procent som ibland eller alltid avger och det är snäppet vanligare bland yngre än hos de äldre. Det vanligaste är att man avger ett löfte (drygt hälften) och att det kan handla om hälsa och träning (73 procent), personlig utveckling (68 procent) eller relationer och karriär, 27 respektive 26 procent. Det är dock bara drygt 5 procent som svarar att de faktiskt håller sitt löfte helt men att 8 av 10 gör det till viss del. Av dem som inte avger nyårslöften är vanligaste orsaken (knappt 49 procent) att man inte anser nyårslöften vara det bästa sättet att nå sina mål.

Viktigt att ge tid för reflektion i den stressade vardagen

”Det var förvånande att så många aldrig avger nyårslöften och att det inte anses som särskilt effektivt för nå det man vill uppnå. Att så många däremot använder årsskiftet för att stanna upp och reflektera över det man upplevt det gångna året och känna uppskattning för det var spännande fynd. Det kanske är en effekt av att många känner att vardagen blivit allt mer stressig, då blir det också allt mer viktigt att stanna upp för att reflektera och känna uppskattning för det som är viktigt”, säger Jessica Feinbaum, Marketing & PR Manager Glossybox. 

Uppskatta sig själv och andra viktigt hela året

Många är bra på att ge sig själva generell uppskattning under hela året och inte bara kring nyår; knappt hälften svarar att de ibland eller ofta brukar ge sig själva generell uppskattning och pepp. När det gäller mer specifika händelser svarar var femte att de gör det i både stort och smått och 37 procent när de uppnått eller genomför något speciellt. Många är bra på att ge sig själva uppskattning när det kommer till jobb och skola och sin egen utveckling, 70 procent, och också när de lyckats övervinna rädslor eller obehagliga saker (62 procent). Fler än 6 av 10 svarade också att de ofta ger uppskattning till andra i sin närhet. Det rör sig då oftast om familj (86 procent) och nära vänner (87 procent) men ofta också kollegor och skolkamrater (69 procent). Drygt hälften vill dock bli ännu bättre på att ge uppskattning till dem i sin närhet och 7 av 10 vill bli ännu bättre på att peppa sig själva.

* Undersökningen genomfördes mellan 3/11 och 16/11 2016. 4308 personer deltog genom att svara på en online-enkät. 

GLOSSYBOX är världens ledande prenumerationstjänst på skönhetsprodukter. Företaget grundades 2011 av globala vd:n Charles von Abercron och har sitt huvudkontor i Berlin, Tyskland. GLOSSYBOX är en global framgång med över 8 miljoner utskickade boxar över 3 kontinenter och 10 länder, så som i USA, Storbritannien och Frankrike. Skönhetsboxen når mer än 200 000 prenumeranter varje månad och innehåller produkter från över 1 000 internationella varumärken.www.glossybox.se.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.