Skip to main content

Götaverken Miljö levererar rökgasrening till Renova för bättre miljö

Pressmeddelande   •   Aug 10, 2007 09:35 CEST

I hård internationell konkurrens valdes Götaverken Miljö AB som leverantör för ytterligare rening av rökgaserna från Renovas avfallsförbränning i Sävenäs, Göteborg.
– Ordern, som inklusive optioner, är värd 85 miljoner, befäster vår ställning som Skandinaviens ledande leverantör av högeffektiv, våt rökgasrening för avfallsförbränning, säger Lennart Gustafsson, VD.
Leveransen innebär att Renova kan sänka sina redan låga utsläpp av framför allt svavel i rökgaserna från anläggningen till nivåer långt under gällande utsläppskrav. Genom den förbättrade reningen kan Renova dessutom öka energiproduktionen från avfallsförbränningen, vilket ersätter annan energiproduktion och därmed sänker utsläppen från andra källor i regionen.
Ordern innebär att flerstegs tvättreaktorer för samtidig avskiljning av saltsyra, tungmetaller, svaveldioxid samt dioxiner successivt ersätter befintliga tvättsteg i nuvarande 3 förbränningslinjer. Det avskiljda svavlet ombildas till gips i en separat process och ger en säker samt hanterbar restprodukt. Dioxinavskiljningen sker med den väl beprövade ADIOX® teknologin som slutgiltigt avlägsnar dioxin ur kretsloppet.
– Det är mycket glädjande att vi som lokal leverantör åter lyckats bevisa vår internationella konkurrenskraft och kan behålla moderna och starka referenser på vår hemmamarknad när vi nu ökar våra satsningar på miljöteknikexport, avslutar Lennart Gustafsson.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy