Skip to main content

Vattenfall Värme, Uppsala beställer absorptionskylmaskin

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 16:19 CEST

Götaverken Miljö har fått i uppdrag att installera en 2.5 MW absorptionskylmaskin med tillhörande kyltorn och frikylevärmeväxlare till Vattenfall Värme, Uppsala. Absorptionskylmaskinen ska producera kyla till universitetsbyggnaderna Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt Centrum och ska drivas med värme från fjärrvärmesystemet. Frikyla kommer att produceras med hjälp av kyltorn då utomhustemperaturen medger detta. Kundens övertagande av anläggningen är planerat till våren 2013.

Götaverken Miljö AB är ett renodlat CleanTech företag specialiserat på rökgasrening och energiåtervinning. Bolaget har ledande produkterna ADIOX och MERCOX för avskiljning av dioxin och kvicksilver i samband med avfallsförbränning. Absorptions -värmepumpar och -kylmaskiner levereras för återvinning av energi och generering av miljövänlig kyla från fjärrvärme under sommaren.

- a Babcock & Wilcox Vølund company

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy