Skip to main content

Utvecklingsplan för Gnesta centrum

Pressmeddelande   •   Apr 16, 2018 20:25 CEST

Gnesta centrumkvarteret i framtiden. Fotograf: Ahlqvist & Almqvist arkitekter AB

Utvecklingsplan för Gnesta centrum

Som en del i att öka kommunens attraktivitet föreslås en satsning på att förnya Gnesta centrum. Den positiva befolkningsutvecklingen i Gnesta kommun gör att efterfrågan på bostäder, mötesplatser och lokal handel i centrala lägen ökar.

- För att möta denna efterfrågan är det avgörande att förbättra, försköna och förtäta de mest centrala delarna av Gnesta. Detta vill vi göra med fler bostäder, ökat utrymme för handel, restauranger, tjänsteföretag och trevliga välkomnande mötesplatser och på så sätt skapa ett centrum anpassat för framtiden, säger kommunalrådet Johan Rocklind.

Utvecklingsplanen går upp till politiskt beslut i kommunstyrelsen den 23 april 2018. I planen finns en långsiktig inriktning för hela Gnesta centrum och ett förslag på en idéskiss för centrumkvarteret. I beslutet föreslås att denna idéskiss ska utredas vidare. I det fortsatta utvecklingsarbetet kommer medborgare, handlare, föreningar med flera få möjligheter att yttra sig om planerna, så att olika intressen tillvaratas i utvecklingen av centrumkvarteret.

Förslaget till plan omfattar åtgärder i centrum som rör bostäder, handel, offentliga miljöer, trafik samt parkeringar. I planen föreslås bland annat att centrumkvarteret mellan Stora torget och Marieströmsgatan omdanas med fler butiker och bostäder. Ny handel utvecklas i främst centrumkvarteret men även i Marieströmskvarteret och eventuellt framför godsmagasinet. Nya parkeringsplatser byggs för pendlare och besökare till centrum. Stora torget rustas upp, ett attraktivt gångstråk anläggs från Thuleparken till Frösjön där rallarkajen rustas upp.

Olika utvecklingsområden för bostäder i centrum föreslås som sammantaget kan rymma cirka 300 nya bostäder.

- Gnestas centrum är unikt med sitt attraktiva läge med närhet till tågstation, handel, service och Frösjön ett stenkast bort. Genom att förtäta de centrala delarna av Gnesta möter vi den stora efterfrågan på centralt belägna bostäder, säger kommunalrådet Ann-Sofie Lifvenhage.

Utvecklingsplanen för Gnesta centrum är övergripande och innehåller inga ekonomiska kalkyler. Inför varje genomförande kommer kommunen ta fram projekteringsunderlag för investeringarna, men också se över detaljplanerna och då prövas frågorna i enlighet med plan- och bygglagen.

Gnesta kommun är en aktiv och förändringsbenägen kommun i Storstockholmsregionen. Vi har goda kommunikationer till Stockholm, Nyköping och Skavsta Flygplats. Vårt nära samarbete med näringsliv och föreningsliv gör Gnesta till en lättillgänglig och personlig tillväxtkommun med stor framtidstro. En kommun där människor växer och är kreativa. Gnesta ligger i Sörmland drygt en halvtimme från Stockholms centralstation och växer mer än någonsin. Vi är drygt 11 000 invånare och 800 medarbetare som arbetar engagerat med att ge våra medborgare och besökare bästa möjliga service och kvalitet.