Skip to main content

Milles Åkeri stod för Årets lyft

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2010 15:30 CEST

Milles Åkeri har under några år, genom en medveten strategi, konverterat sina samtliga transportenheter för att kunna användas på både landsväg och järnväg. Konceptet innebär att åkeriet nu har 250 lastenheter som kan ställas både på bilar och på järnvägsvagnar.

Genom det specialanpassade systemet som gör det möjligt att även använda järnväg förbrukar Milles Åkeri 5500 ton mindre koldioxid per år. Rådet skriver i sin motivering: Samtliga enheter är anpassade för att kunna köra på järnväg, samtidigt som alternativ landsvägstransport ger maximalt tillåten längd på ekipagen.

En annan fördel med systemet är att samtliga transporter kan genomföras med optimal vikt och volym. Rådet skriver också: Näringslivet i norra Sverige är beroende av kostnadseffektiva, pålitliga och säkra transporter till sina huvudmarknader i södra Sverige och andra länder. Milles Åkeri ger dem, med kombikonceptet, en fullgod service men med ett lägre energiutnyttjande och mindre miljöbelastning.

Milles Åkeri är ett norrlandsbaserat åkeri med huvudkontor i Umeå och 180 anställda. Åkeriet utför transporter mellan Norrland och det övriga Sverige och har dessutom en liten utlandsverksamhet. Bland Milles samarbetspartners finns DB Schenker och Cargonet.  

Kontaktuppgifter:
Jan Bergmark
VD, Västerbottens Handelskammare
Tfn 090 - 71 53 53
jan.bergmark@ac.cci.se

P-O Wåhlin
VD, Milles Åkeri AB
Tfn 0706752525
per-olof.wahlin@millesakeri.se

”Årets Lyft" har instiftats för att uppmärksamma transportlösningar som bättre utnyttjar befintlig infrastruktur och som bidrar till långsiktigt hållbara transportlösningar. Utmärkelsen innebär att Milles Åkeri också är nominerat till det nationella Årets Lyft-priset. Det delas ut vid Godsetdagen som Trafikverket håller i Stockholm den 19 oktober 2010.

Regionala Godstransportrådet i Norr- och Västerbotten, politiskt oberoende, är ett samarbete mellan näringslivet, berörda branschorganisationer samt Trafikverket. Godstransportrådet verkar för att utveckla och stärka samarbetet mellan olika transportslag. I rådet finns representanter från näringslivet, Handelskammare, Sveriges Åkeriföretag i Norr, Swedavia, Sveriges Hamnar och Trafikverket.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera