Skip to main content

Trätåg AB vann Godstransportrådet Mittsveriges pris Årets Lyft 2010

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2010 13:00 CEST

Bland flera nominerade vann Trätåg AB när Godstransportrådet Mittsverige för första gången delade ut priset Årets Lyft som delas ut till ett företag i regionen som gjort en smart transportlösning.

Under tisdagen mottog Trätågs VD Olle Pettersson priset på residenset i Härnösand. Prisutdelare var Bo Källstrand, landshövding i Västernorrland och ordförande i Godstransportrådet Mittsverige.

Företaget belönas för sitt engagemang att finna nya systemlösningar och utveckla nya sätt att producera tågdragning och terminalhantering kombinerat med en obändig vilja att förbättra de infrastrukturella förutsättningarna för transporter av skogsråvara.

Under åren efter Gudruns härjningar i södra Sverige bidrog de transportlösningar med järnväg, som Trätåg i allra högsta grad var med och skapade, till att miljontals kubikmeter virke från drabbade skogsägare kunde tas om hand och utnyttjas av skogsindustrier även i vår region.

Trätåg har successivt ökat sina volymer på järnväg. Trätåg har också utvecklat logistiken med investeringar i terminalhantering i Hällefors hösten 2007, Stockaryd hösten 2008 och en nu pågående investering i Falköping, som skall stå klar under hösten 2010, vilket gjort att stora mängder skogsråvara flyttats från biltransport till järnvägstransport.

De har även varit mycket mån om att upprätthålla säkerheten vid järnvägstransporter av virke och varit initiativtagare till säkerhetsrutiner, utbildningar och tekniska lösningar för att säkerställa säkra råvarutransporter på tåg för hela järnväg- och skogsbranschen som har börjat realiseras under 2009.

Alla Trätågs satsningar har gemensamt skapat flexibilitet, kostnadseffektivitet, ökat säkerheten i det vardagliga arbetet samtidigt som det gjort miljön till en stor vinnare.

”Årets Lyft” har instiftats för att uppmärksamma transportlösningar som bättre utnyttjar befintlig infrastruktur och som bidrar till långsiktigt hållbara transport-lösningar. Utmärkelsen innebär att Trätåg också är nominerat till det nationella Årets Lyft-priset. Det delas ut vid Trafikverkets marknadsdag i Stockholm den 19 oktober 2010.

För mer information:
Kenth Nilsson, Godstransportrådet Mittsverige, tel 026- 14 46 76
http://www.godstransportradet.se/

Olle Pettersson, VD Trätåg AB, 01046-82401
www.tratag.se

Godstransportrådet Mittsverige, politiskt oberoende, är ett samarbete mellan näringslivet, berörda branschorganisationer samt trafikverken. Godstransportrådet verkar för att utveckla och stärka samarbetet mellan olika transportslag. I rådet finns representanter från näringslivet, Handelskammare, Transportindustriförbundet, Sveriges Hamnar, Sjöfartsverket, Swedavia och Trafikverket.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera