GöteborgsLokaler söker kvalificerad Fastighetsanalytiker

Nyheter   •   Dec 04, 2018 09:31 CET

I den här rollen kommer du att självständigt ta fram kalkyler, fastighetsvärderingar och rapporter. Du kommer att ta fram beslutsunderlag och kvalificerade utredningar samt utkast till remissvar. Du kommer att ansvara för investeringskalkyler och fastighetsvärdering samt även att vara VD och fastighetschef behjälplig i olika fastighets- och stadsutvecklingsprojekt.

Bergsjön Centrum blir renare och tryggare med social hänsyn

Nyheter   •   Nov 30, 2018 13:33 CET

Bergsjön Centrum i nordöstra Göteborg är ett av GöteborgsLokalers stadsdelstorg. Lokal närvaro är av stor betydelse för trygghet och trivsel. Nu har vi knutit till oss det sociala företaget Grogrunden för ombesörja skötseln av torget. På köpet blir Bergsjön Centrum renare, trivsammare och dessutom ännu tryggare. Allt sker med social hänsyn.

Det sociala företaget Grogrunden fokuserar sin verksamhet på tjänster som rör inre och yttre fastighetsskötsel. Kunderna kan bland annat få hjälp med fönsterputsning, städning och allmän fastighetsskötsel. Sedan november i år har GöteborgsLokaler valt att anlita Grogrunden för skötsel Bergsjön Centrum.

– Med det här avtalet vill vi öka vår närvaro på Bergsjön Centrum. Samtidigt känner vi att vi hjälper till att ta ett ansvar med social hänsyn i nordöstra Göteborg, säger Catharina Sundberg, fastighetschef på GöteborgsLokaler.

Grogrundens verksamhet är sprungen ur ett behov som identifierades i nordöstra Göteborg under tidigt 2000-tal. Stadsdelsnämnden drev redan då verksamheten Returhuset som bland annat erbjuder arbetsträning för personer som ofta står långt ifrån arbetsmarknaden. Grogrunden bildades och anställde personal från Returhuset. Det uttalade målet var att utveckla lokalsamhället, skapa arbetstillfällen och erbjuda anställning till personer som varit arbetslösa en längre tid.

– GöteborgsLokaler har tidigare anlitat Grogrunden för fastighetsskötsel vid torgen i nordöstra Göteborg och resultatet har varit mycket lyckat. Därför är det extra kul att vi nu åter igen kan använda oss av deras tjänster, menar Catharina Sundberg.

Grogrundens arbete med att hålla rent och snyggt på Bergsjön Centrum har nu pågått några veckor och det har varit en intensiv inledning för de två anställda som jobbar på torget. Närvaron är koncentrerad till förmiddagar och eftermiddagar, tider då mycket folk rör sig i anslutning till torgbyggnaden.

– Besökarna på Bergsjön Centrum har förhoppningsvis redan märkt Grogrundens närvaro, berättar verksamhetsledare Helene Nordenhult. Utöver det dagliga arbetet på torget har vi inledningsvis lagt mycket energi på att städa i området utanför torgbyggnaden, framför allt i rabatterna.

Helene ser även fördelar med att de anställda som jobbar vid torget alla bor i området.

– De som arbetar på Bergsjön Centrum är kända ansikten för torgets besökare. Deras närvaro skapar på så sätt också en trygghet på torget och samtidigt stärks känslan av att det är ”vårt torg”, avslutar Helene Nordenhult.

GöteborgsLokalers avtal med Grogrunden sträcker sig fram till den slutet av 2019.

Arbetet med trygghet på Bergsjön Centrum har pågått under en längre tid och det idoga insatserna ger nu resultat, något som bland annat SVT uppmärksammar. Läs mer här: 

Så blev det betydligt lugnare på Rymdtorget i Bergsjön

Kontaktpersoner:

Roger Larsson, teknisk förvaltare GöteborgsLokaler. Tel 031-335 01 74
Helene Nordenhult, verksamhetschef Grogrunden. Tel. 0704-42 90 11

Bergsjön Centrum i nordöstra Göteborg är ett av GöteborgsLokalers stadsdelstorg. Lokal närvaro är av stor betydelse för trygghet och trivsel. Nu har vi knutit till oss det sociala företaget Grogrunden för ombesörja skötseln av torget. På köpet blir Bergsjön Centrum renare, trivsammare och dessutom ännu tryggare. Allt sker med social hänsyn.

Läs vidare »

Vårväderstorget – en ombyggd och uppdaterad 60-åring

Pressmeddelanden   •   Nov 29, 2018 13:45 CET

Tillsammans har GöteborgsLokaler och Trafikkontoret byggt om Vårväderstorget för ökad tillgänglighet och för att göra det till ett ännu trevligare torg. Och just i år fyller torget också 60 år. I upprustningen har det tillgänglighetsanpassats med nya ramper, sittplatser, belysning, entréer och markbeläggning.

Vad hände med alla ljusgranarna i Göteborg? Vi har återanvänt och redesignat.

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 07:00 CET

Under många år har Göteborg haft ljusgranar runt om i stan, så även vi på våra torg. Förra vintern visade det sig att ljusgranarna inte riktigt håller för våra västkustska vindar. Men vad skulle vi göra med alla dessa aluminiumringar och LED-ljusslingor som fick läggas åt sidan när utredningen visade att ljusgranarna kunde vara en potentiell fara vid starka vindar?

Äntligen har Rutan fått en plats i Göteborg

Pressmeddelanden   •   Nov 22, 2018 07:05 CET

En frizon där tillit och omsorg råder, där vi samma rättigheter och skyldigheter utan åtskillnad. Det är Rutan. Den 1 december invigs den nio kvadratmeter stora frizonen på Landala Torg. Det blir Sveriges tredje ruta och Göteborgs första. Regissören Ruben Östlund, en av initiativtagarna, är nöjd att äntligen ha Rutan på plats i Göteborg.

GöteborgsLokaler söker Affärsutvecklingschef för centrumutveckling

Nyheter   •   Nov 12, 2018 16:47 CET

Nu finns en spännande möjlighet för dig med erfarenhet av fastighetsbranschen, stadsutveckling och ledarskap att bli en del av verksamheten i en kvalificerad roll som affärsutvecklingschef. I rollen ingår också att vara chef över centrumutvecklingsavdelningen med sju medarbetare.

Succé för Allas Ateljé på Bergsjön Centrum - nu har tiderna utökats

Nyheter   •   Okt 04, 2018 10:54 CEST

Skapandeverkstaden Allas Ateljé har varit ett välbesökt och uppskattat inslag på Bergsjön Centrum. Från och med nu i höst utökas öppettiderna till varje fredag och på programmet står bland annat skapande av smycken och kartongkonstverk tillsammans med konstnärer från Konstepidemin.

Vi uppgraderar bredbandsnätet hos lokalhyresgästerna

Nyheter   •   Okt 01, 2018 15:34 CEST

Snart kommer du som hyr lokal av/via GöteborgsLokaler att få tillgång till ett uppgraderat bredbandsnät. Uppgraderingen av nätet kommer att starta i oktober 2018 och pågå fram till sommaren 2019.

Silver till Selma stad

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 11:34 CEST

GöteborgsLokaler har valt att certifiera stadsdelshuset i Selma stad med Miljöbyggnad Silver, en tydlig markering att fastighetsägaren GöteborgsLokaler bedriver ett engagerat miljöarbete och en omsorg för de som ska besöka och arbeta i byggnaden.

Ladda elbilen på flera av våra torg

Nyheter   •   Sep 24, 2018 14:52 CEST

I början av 2018 installerades sex p-platser med laddfunktion på Kortedala Torg och lika många på Tuve Torg. Det är i dagsläget två platser per torg som är reserverade för elbil men det kan skalas upp i takt med efterfrågan.

I det nya parkeringshuset i anslutning till handelshuset vid Selma stad kommer det även där att finnas möjlighet att ladda elbilen. Samtidigt utreder GöteborgsLokaler i dagsläget möjligheten att installera laddstolpar i p-huset vid Landala Torg. Det är Göteborg Energi som monterar och ansvarar för laddstolparna och varje stolpe kan ladda två bilar samtidigt.

Kunder betalar och laddar enkelt med hjälp av appen ”Ladda elbilen” som kan laddas ner på Göteborg Energis hemsida. Glöm inte att du behöver ha med dig din egen kabel.

Ytterliagre frågor? 

Kontakta:

Karin Ahlström Ullbro Kvalitets- och hållbarhetsansvarig

Tel: 031-335 02 21, E-post: karin.ahlstrom-ullbro@goteborgslokaler.se

​I början av 2018 installerades sex p-platser med laddfunktion på Kortedala Torg och lika många på Tuve Torg. Det är i dagsläget två platser per torg som är reserverade för elbil men det kan skalas upp i takt med efterfrågan.

Läs vidare »

Om GöteborgsLokaler

Förvaltnings AB GöteborgsLokaler är ett helägt bolag inom Göteborg Stad.

GöteborgsLokaler förvaltar kommersiella lokaler för butik, kontor och offentlig verksamhet. Vi förvaltar 432 000 kvm lokalyta. Samtliga lokaler och fastigheter är geografiskt placerade inom Göteborgs kommun och en stor del av lokalerna är koncentrerade kring stadsdelstorg. GöteborgsLokaler är en del av Göteborgs Stad.

Adress

  • GöteborgsLokaler
  • Postadress: Box 5265 Besöksadress: Åvägen 40
  • 402 25 GÖTEBORG
  • Sverige