Skip to main content

Effektivare FoU med nyckeltal

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2013 01:17 CEST

Jan Sandqvist på Googol kommer att på Conductives konferens Mät och styr Forskning och utveckling 10-11 oktober 2013 leda en workshop kring nyckeltal för innovation. Fokus kommer att vara vilka beteenden och effekter användandet av olika nyckeltal skapar. 

”Det ska bli roligt att få deltagarnas reflektioner på det som vi på Googol jobbar med hos våra kunder. Jag hoppas också att kunna bidra med relevanta insikter och kunskaper.", säger Jan Sandqvist.

Med ett stort antal intressen som ska balanseras samtidigt som budgetar och resurser minskas, ställs det höga krav på dig som leder en FoU-verksamhet. För att öka effektiviteten krävs det både att ni gör saker rätt och att ni gör rätt saker. Med hjälp av nyckeltal kan du såväl analysera nuläge, identifiera förbättringsåtgärder som att stimulera önskade beteenden. Som komplement till det föreläsarna talat om på konferensen får du på denna interaktiva workshop experimentera med olika mätetal och deras effekter.

Du får lära dig

  • Olika perspektiv på nyckeltal – varför, vad, för vem och hur?
  • Vilka effekter olika nyckeltal får i din verksamhet
  • Hur ska du tänka när du väljer nyckeltal?
  • Att koppla nyckeltal till incitamentsstrukturer
  • Att kombinera olika nyckeltal till ett index

Därför bör du gå på workshopen
På workshopen diskuteras hur du kan använda nyckeltal inom FoU. Du får flera perspektiv och insikter som du kan använda i din egen verksamhet med syfte att stimulera önskat beteende, mäta effektivitet, resultat och se förbättringspotential. 

Om Jan Sandqvist
Jan Sandqvist har mer än 10 års erfarenhet av Innovation Management. Han har såväl skapat och utvecklat innovationsprocesser, som utbildat i Ideation och fördjupat sig inom principer för innovation. Som delägare i Googol har han varit en av de drivande krafterna bakom nätverket Innovation Pioneers och är en av författarna till handboken Book of Metrics som ger ett stöd för att ta fram relevanta nyckeltal för att mäta innovationsförmåga.

Googol - Bringing Opportunities to Life

Googol identifierar, utvecklar och kommersialiserar dolda tillgångar hos våra kunder. Vi utvecklar innovationsportföljer och företagskulturer, renodlar urvalsprocesser samt mäter och förbättrar innovationsförmågan inom både organisationer och företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy