Skip to main content

Göteborgs Hamn vill anlägga vadhav för fåglar

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 08:30 CET

En grund bassäng för vadarfåglar i Torsviken, längst ut på Hisingen. Det är målet med den ansökan som Göteborgs Hamn inom kort ska lämna in till mark- och miljödomstolen. Vadhavet är ett sätt att återställa naturen efter att området använts som mudderupplag i nära fyrtio år. 

Ända sedan sjuttiotalet har Göteborgs Hamn haft tillstånd att lägga förorenade muddermassor i Torsviken nära hamnen på Hisingen. Massorna har huvudsakligen lagts i ett invallat område i vikens södra del. 2009 upphörde tillståndet. Nu vill hamnen täcka över massorna och i möjligaste mån återställa områdets ursprungliga karaktär med ett rikt natur- och fågelliv.

– Vi har under årens lopp haft en dialog med ornitologer och intresseföreningar om hur vi kan kompensera för hamnens ingrepp på naturen i detta område. Nu står det klart att det bästa alternativet är en bassäng för våtmarksfåglar*, ett så kallat vadhav,  säger Ida Fossenstrand, projektledare på Göteborgs Hamn AB.

Lera från nya tunneln

Men innan vadhavet kan anläggas måste mudderplatsen täckas över med ett rent material. Här kommer den nya Marieholmstunneln in i bilden. Vid bygget av tunneln grävs stora mängder lera upp. De översta lagren är förorenade, men djupare ned i marken finns en ren lera, så kallad glaciär lera. Den kan användas till att täcka över förorenad mark och på så sätt skapa en skyddsbarriär. 

– Det här är bra både för Göteborg, för hamnen och för naturen. Vi ser massorna som en resurs som ska användas för samhällsutveckling, säger Stein Kleiven, projektledare för Marieholmstunneln vid Trafikverket.

Leveransen av lera planeras att påbörjas under nästa år och fortsätta under 2015. Därefter måste underlaget sjunka ihop innan vadhavet kan anläggas. Fåglarna får förmodligen vänta till 2016-2017 innan de kan börja bada och vada i den nya bassängen.

Nytt utflyktsmål för göteborgarna

När vadhavet är klart tror både Göteborgs Hamn och Trafikverket att området kan bli ett uppskattat utflyktsmål med sitt havsnära läge och rika natur- och fågelliv.

– Vi tror både Hisingsbor och andra göteborgare kommer att hitta hit så småningom. Den nya cykelvägen hit har gjort området mer tillgängligt för allmänheten, säger Stein Kleiven, vid Trafikverket.  

* I gruppen våtmarksfåglar ingår exempelvis brushane, salskrake, sångsvan bergand, knipa och vigg. Det är för att skydda dessa arter som det finns ett Natura 2000-område i Torsviken.

För mer information, kontakta:

Göteborgs Hamn: Cecilia Carlsson, kommunikationschef, 031-368 75 45, cecilia.carlsson@portgot.se

Trafikverket: Eva Kraft, kommunikatör, 010-123 55 08 eva.kraft@trafikverket.se

Göteborgs Ornitologiska Förening, Kåre Ström, 073-772 32 04.

Föreningen Torslandavikens Naturreservat, Rune Blomgren, 073-049 51 50. 


Följ oss gärna på:

Twitter

www.goteborgshamn.se

Fakta Göteborgs Hamn:
Göteborg Hamn är Nordens största hamn med 11 000 fartygsanlöp om året. En tredjedel av svensk utrikeshandel går via Göteborgs Hamn och 65 procent av all containertrafik. Göteborgs Hamn är den enda hamnen i Sverige med kapacitet att ta emot världens största containerfartyg och har det bredaste utbudet av fartygslinjer både inom och utanför Europa. 25 tågpendlar med dagliga avgångar gör att företag i hela Sverige och Norge kan ha en miljöklok direktlinje till Nordens största hamn. I Göteborgs Hamn finns terminaler för energi, bilar, roro, containrar och passagerare.

 

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.