Skip to main content

”Moder Svea på divanen” först ut i höstens seminarieserie - rättelse veckodag

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2017 16:04 CEST

Hur ska Moder Svea ta ett ökat ansvar för sitt liv? När blev egentligen svensken svensk? Hur kan konsten bjuda motstånd mot extremism och religiös radikalisering? Och är feminismen en del av det svenska kulturarvet? Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke leder fyra samtal i höst – alla på det övergripande temat svenskhet. Först ut är Moder Svea på divanen lördagen den 9 september.

– Begreppet svenskhet är utmanande i sin paradox. Å ena sidan är det flyktigt, banalt och intetsägande. Å andra sidan är det en makt- och disciplineringsfaktor manifesterat och reproducerat av myndigheter, juridik och institutioner säger Sewilius Berg.

– Ämnet har ju fått förnyad, akut aktualitet med den oroande samhällsutvecklingen här hemma och i övriga Europa. Vi kommer att fördjupa, skruva och självklart också bjuda på överraskningar, vi är ju trots allt på ett teaterhus, säger Lena Ulrika Rudeke.


Höstens seminarieserie

Lördag 9 september på Studion kl 15-17
Moder Svea på divanen

Moder Svea ligger på divanen och befinner sig i kris. Hur ska hon hantera de allsköns konflikter, krav, föreställningar, anspråk och åsikter som haglar runt henne? Vilka medvetna och omedvetna strategier, förträngningsmekanismer och projektioner brottas hon med? Hur ska hon få en ökad självförståelse och ta ett ökat ansvar för sitt liv?

Medverkande:
Carin Franzén är professor i språk och kultur samt docent i litteraturvetenskap.
Per Magnus Johansson är docent i idé- och lärdomshistoria och psykoanalytiker.
Diana Mulinari är fil.dr. i sociologi och professor i genusvetenskap.

För mer info, se här.


Torsdag 12 oktober kl 19-21 på Studion
När blev svensken svensk?

Före 1800-talet var det nationella identitetstänkandet obefintligt i Europa. Om vi ändå tänker oss någon sort svenskhet under 1300-talet eller 1600-talet, skulle vi känna igen den? Och varför tycks socialdarwinistiskt orienterad nationalism återigen sätta agendor i samhällsdebatten, trots att historiens senaste hundra år är överlastade av övergrepp och barbari utförda i dess namn?

Medverkande:
Henrik Arnstad är journalist, opinionsbildare och författare.
Marie Demker är samhällsdebattör, professor i statsvetenskap och dekan på humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet.
Dick Harrison är författare och professor i historia med medeltiden och modern historia som huvudområden.
Ann-Judith Rabenschlag är fil.dr. i historia med fokus på bland annat modern politisk historia.

För mer info, se här.


Söndag 12 november kl 15-17 i Foajébaren
Motståndets praktik – konsten och dagens auktoritära idéer

Populistiska, nationalistiska och socialkonservativa agendor vinner återigen terräng i Europa. På hemmaplan står konsten inför Sverigedemokraternas tydliga hot: kultur som inte stödjer deras politiska projekt ska inte sanktioneras. Vilka är konstens strategier i detta skarpa läge av våld, censur och begränsningar av yttrandefriheten? Hur kan konsten bjuda extremism, nationalism och religiös radikalisering motstånd?

Medverkande:
Johannes Anyuru är poet, författare och dramatiker.
Andreas Boonstra är konstnärlig ledare för teater:moment, dramatiker, skådespelare och regissör, aktuell med Hemsöborna på Göteborgs Stadsteater våren 2018.
Cecilia Hansson är poet, översättare och frilansjournalist.
Annica Karlsson Rixon är konstnär och fil.dr. i fotografisk gestaltning.
Niklas Orrenius är journalist på Dagens Nyheter och författare.

För mer info, se här.


Torsdag 7 december kl 19-21 på Studion
Sverige, Sverige, feministland

Är feminismen en del av det svenska kulturarvet? Sverige har en feministisk utrikesminister och har i sitt biståndsarbete haft feminism på agendan i åratal. Sekellång feministisk kamp har gjort Sverige till ett föregångsland vad gäller kvinnors rättigheter och möjligheter, och feminismen är för regeringen en viktig exportvara. Men vilken feminism? För vilka kvinnor? Under vilka omständigheter?

Medverkande:
Judith Kiros är litteraturvetare, frilansskribent och antirastistisk debattör.
Devrim Mavi är debattör, journalist, tidigare chefredaktör för Hotellrevyn och Arena samt skribent för Dagens Nyheter, Bang, Mana med flera.
Tiina Rosenberg är professor i teatervetenskap och genusvetenskap och tidigare rektor Konstuniversitetet i Helsingfors.
Gertrud Åström är företags- och organisationsledare, jämställdhetsexpert.

För mer info, se här.


Seminarieserien fortsätter våren 2018.

För pressbild på Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke, se här.

Sewilius Berg och Lena Ulrika Rudeke är programproducenter och profiler i Göteborgs kulturliv sedan decennier. Tillsammans har de byggt upp föreläsningsverksamheten hos ABF Göteborg med början 1999. Det uttryckliga syftet var att folkbildningen skulle bli en kraft i stadens offentliga samtal. Diskussionerna letade sig vidare in i medierna i debattserier och hundratals artiklar, och de har under årens lopp fått ett flertal priser för sitt nyskapande arbete.

De är båda flitigt anlitade som moderator i olika sammanhang, och ingår i redaktionerna för tidskrifterna Ord&Bild och Alba.

Lena Ulrika Rudeke har uppdrag för Göteborgs kulturförvaltning, är återkommande gästlärare vid Göteborgs universitet, samt föreläsare och skribent i olika sammanhang. Hon har en bakgrund inom tidskriftsvärlden, som medgrundare till Feministiskt Perspektiv, tidigare ordförande i det mediekritiska nätverket Allt är Möjligt, och som redaktionsmedlem, styrelse- och rådsledamot för olika tidskrifter. Rudeke har en forskarutbildning i litteraturvetenskap med pågående avhandling inom biografiområdet.

Sewilius Berg är flitigt anlitad utbildare i olika sammanhang, har drivit utvecklingsprojekt i Johannesburg i Sydafrika, utbildat redaktörer och journalister i Sydösteuropa, är professionell projektledare och skribent med tidigare uppdrag som läromedelsförfattare och bokredaktör. Han är historiker och har även studerat idéhistoria, filosofi, musik, systemvetenskap och design. 

Göteborgs Stadsteater är landets äldsta och en av landets största dramatiska teatrar. Verksamheten bedrivs i teaterhuset vid Götaplatsen och vid Backa Teater. Göteborgs Stadsteater är ett av Göteborgs Stads helägda bolag med bidrag från Västra Götalandsregionen och Statens Kulturråd.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy