Skip to main content

Fortsatt stöd för GöteborgsOperans tillbyggnad

Pressmeddelande   •   Dec 21, 2009 15:07 CET

Vid GöteborgsOperans styrelsemöte den 17 december 2009 ställde sig en enig styrelse bakom förslaget att bygga till GöteborgsOperan.
Ärendet ska slutligen upp i Regionfullmäktige i Västra Götalandsregionen. Slutgiltigt ställningstagande kommer förhoppningsvis att tas vid GöteborgsOperans nästa styrelsemöte.
- Det framtagna förslaget känns stabilt och det är glädjande att styrelsen är enig och entusiastisk, säger styrelseordförande Frank Andersson.

Bakgrund
GöteborgsOperan invigdes 1994, då verksamheten överflyttades från Stora Teaterns lokaler. Under dessa femton år har verksamheten utvecklats från en regional angelägenhet till ett operahus av högsta nationella betydelse och med hög internationell klass. Detta gäller för samtliga konstarter; opera, dans och musikal. GöteborgsOperan har under dessa år överförts till en ny huvudman; Västra Götalandsregionen och fått uppdraget att ansvara för den regionala musikteaterverksamheten.

Nya behov
För att kunna genomföra visionen att bli ett av Europas intressantaste operahus har kraven på repetitionsmöjligheter ökat med tiden. Detta innebär att GöteborgsOperan idag tvingas använda sin viktigaste resurs – scenen – i allt för stor utsträckning till repetitioner istället för till  föreställningar.
GöteborgsOperans Balett har under femton år utvecklats till att bli ett internationellt spjutspetskompani inom den moderna dansen. Med tillgång också till den nya scenen erbjuds danskompaniet större möjligheter att uppfylla de olika förutsättningar som en modern repertoar av högsta klass kräver.
GöteborgsOperans regionala verksamhet har hittills inte haft någon annan bas i Göteborg än företrädesvis Lilla Scenen, vars tillgänglighet har varit mycket begränsad. Möjligheter med det nya scenhuset En ny lokal med en scen på ca 11x10 meter och en salong med ca 520 sittplatser som med korta omställningstider kan skiftas mellan att vara teater-, repetitions- eller konferenslokal, skulle lösa de behov som beskrivs ovan. Görs byggnaden dessutom lämplig för samverkan med andra aktörer finns förutsättningarna att kunna finansiera en nybyggnation helt med egna intäkter utan att ta några allmänna medel i anspråk. Genom att flytta vissa produktioner från Stora Scenen till den nya scenen och samtidigt flytta vissa nyckelrepetitioner, såsom samsjungningar skulle ett tjugotal kvällar kunna frigöras på Stora Scenen, vilka skulle kunna användas för att genomföra fler föreställningar av framför allt opera och musikal.
Den nya scenen blir en naturlig Göteborgsbas för den regionala verksamheten. Att kunna addera ett antal föreställningar i Göteborg ger en ekonomisk bas att kunna göra större produktioner för presentation i regionen.
Orkesterkonserter och uthyrningar till gästspel skulle kunna genomföras utan att konkurrera om Stora Scenen.


För frågor rörande tillbyggnaden, vänligen kontakta:
GöteborgsOperans VD, Peter Hansson på 0708-66 86 10
GöteborgsOperans styrelseordförande Frank Andersson på 0705-41 72 96
Christina Bjerkander/Niklas Fahlén
Pressansvariga
GöteborgsOperan

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy