Skip to main content

Mary von Sydows musikstipendier till 17 medarbetare på GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2013 08:13 CET

Måndag 4 november delades årets musikstipendier från Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk donationsfond. Stipendierna utdelas årligen till konstnärlig personal på GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker och skall användas för utbildning inom eller med anknytning till yrket.

Mary von Sydows musikstipendier inrättades år 1996 och stiftelsen har sedan dess delat ut stipendier på mer än 2,8 miljoner kronor. Stiftelsen efterstävar en god fördelning av stipendierna bland personalen som deltar i de musikaliska och sceniska produktionerna. Stipendierna ska både premiera och stimulera de som varit yrkesverksamma länge och uppmärksamma unga, nyetablerade som kort efter sin utbildning kommit in på GöteborgsOperan eller Göteborgs Symfoniker - en sådan ung stipendiat är i år Indra Strautmanis.

Vid årets stipendiesammankomst spelade Vlad Stanculeasa, alternerande konsertmästare i Symfonikerna violin. Henrik Andersson, korist på GöteborgsOperan sjöng, ackompanjerad av Anders Ottosson, instuderingschef GöteborgsOperan.

Årets stipendiesumma uppgick till 332 000 kronor och delades ut av Oscar von Sydow, sonson till stiftelsens grundare.

Lisa med samtliga stipendiater finns nedan.

På bilden från vänster till höger,bakre raden: Oscar von Sydow, Fredrik Björlin, Ida Rostrup, Henrik Andersson, Peter Loguin, Gunvor Hagström, Indra Strautmanis, Vlad Stanculeasa,
främre raden: Jenna Fakhoury, Therese Schimmelsohn, Ann Elkjär, Tuula Fleivik, Petra Kloo Vik. Foto: Tilo Stengel. Saknas på bilden:Ulrika Dahlberg Danielsson, Hans Adler, Per Ivarsson, Susanne Brunström Stighäll och Samuel Runsteen
Fri användning av media i samband med publicering av nyheten och när fotografens namn uppges.
 
Kontaktperson: Jenny Jernberg 031-10 80 35/0768-01 80 35 eller jenny.jernberg@opera.se

Stipendiater 2013

GöteborgsOperan:
Peter Loguin - studera Nigel Osborne's projekt med sångare och svårt sjuka barn i England
Henrik Andersson - sånglektioner för sångpedagogen Berl Sanford Rosenberg i Stockholm
Jenna Fakhoury - deltagande i the Springboard Danse Montreal
Therese Schimmelsohn - utveckla kunnandet som modist genom praktik i Paris
Ulrika Dahlberg Danielsson - trumpetstudier i New York för solotrumpetaren Philip Smith
Gunvor Hagström - lektioner för engelskhornisten Dominik Wollenweber i Berlin
Indra Strautmanis – flöjtstudier vid musikinstitutioner i Europa

Göteborgs Symfoniker:
Vlad Stanculeasa - deltagande i workshop/konsertprojekt lett av dirigenten Konrad von Abel, München avseende Mozarts Requiem i d moll
Per Ivarsson, Susanne Brunström Stighäll och Samuel Runsteen - barockmusikaliska studier
Tuula Fleivik - lektioner på altfiol samt ergonomisk kurs
Ida Rostrup - masterclass hos solobassisten i Philadelphia Orchestra, professor Hal Robinson, samt Edgar Meyer vid Curtis Institute.
Hans Adler - studier av barockbas för professor Robert Nairn, Julliard School och Penn State University
Fredrik Björlin - prestationshöjande utbildning för Arne Edwardsson som går ut på   kombination av biofeedback och neurofeedback
Ann Elkjär och Petra Kloo Vik - studera barnsatsningen som bedrivs hos New York Philharmonic Orchestra


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy