Skip to main content

Mary von Sydows musikstipendier till 35 medarbetare på GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2014 08:16 CET

Måndag 24 november delades årets musikstipendier från Stiftelsen Fru Mary von Sydows, född Wijk donationsfond ut. Stipendierna skall användas för utbildning inom eller med anknytning till yrket och utdelas årligen till konstnärlig personal på GöteborgsOperan och Göteborgs Symfoniker.

Mary von Sydows musikstipendier inrättades år 1996 och stiftelsen har sedan dess delat ut stipendier på mer än 3,1 miljoner kronor. Stipendierna ska både premiera och stimulera de som varit yrkesverksamma länge och uppmärksamma unga, nyetablerade som kort efter sin utbildning kommit in på GöteborgsOperan eller Göteborgs Symfoniker.

Vid årets stipendiesammankomst underhöll Duratrion - David Lundqvist, Anders Wängdahl och Tobias Ahlsell - tre av stipendiaterna och snart aktuella som värdar för GöteborgsOperans julfamiljeshow Jultrad-i-trion som fått ett helt nytt koncept.

Årets stipendiesumma uppgick till 315.000 kronor och deladesut av Oscar von Sydow, sonson till stiftelsens grundare.

Lista med samtliga stipendiater finns nedan.

Kontaktperson: Jenny Jernberg 031-10 80 35/0768-01 80 35 eller jenny.jernberg@opera.se

GöteborgsOperan
Erik Enqvist - sånglektioner för Jean-Ronald LaFond
Maria Chiara Mezzadri, - utbildning inom "International development involving an art project for teenagers in collaboration with Ferrara Off Teatro"
Johanna Fridolfsson - violalektioner i London
Hornstämman: Philip Foster, Alex Hambleton, Gregoire Nennert, Tomas Cederstrand, Ingrid Backe Karlstedt och Fernando Cintra de Andrade - deltagande i International Horn Society Symposium i Los Angeles
Götheborg Wind Quintet: Gunnar Wallin, Geoffrey Cox, Helena Nyman-Panofsky, Philip Foster och Sebastian Wagner - studieresa till Berlin inkluderande lektioner för medlemmarna i Berlin Philharmonic Wind Quintet
Viveka Rydén Mårtensson - violinlektioner i London
Tatiana Bjarne, Mia Persson och Sofia Yvell - studiebesök på kostymavdelningar på andra operahus.
Inger Marie Garcia de Presno och Helena Ericsson - studiebesök hos orkester-bibliotek och förlag i Tyskland
Duratrion: David Lundqvist, Anders Wängdahl och Tobias Ahlsell - clown- och Comedia dell'arte-kurs och sånglektioner

Göteborgs Symfoniker
Oscar Kleväng - lektioner för cellisten Jakob Kullberg vid Musikkonservatorierna i Oslo och Köpenhamn
Kristina Borg - mental träning för Kjell Enhager syftande till att öka spelsäkerhet och musikalisk precision
Åsa Rudner, Helena Frankmar, Heather Levenstein och Karin Knutson - förkovran i kvartetspel
Hans Hernqvist och Martin Ödlund - studieresa till Wien med bl a besök hos Wiener Pauken Werkstatt
Podiegruppen: Daniel Arnesson, Pontus Westman, Tomas Hulenvik och Rozie Franzén - studieresa till Maison Symphonique i Montreal

Bild på stipendiaterna från utdelningen: bak - vänster till höger: Maria Chiara Mezzadri, David Lundqvist, Tobias Ahlsell, Anders Wängdahl, Tatjana Bjarne, Gunnar Vallin, Sebastian Wagner, Philip Foster, Geoffrey Cox, Karin Knutson, Rozie Franzén, Gregoire Nennert, Daniel Arnesson, Hans Hernqvist, Martin Ödlund; mitten - höger till vänster: Pontus Westman, Åsa Rudner, inger Marie Garcia de Presno, Ingrid Backe Karlstedt, Oscar von Sydow, Helena Nyman Panofsky, Oscar Kleväng, Viveka Rydén Mårtensson; fram - vänster till höger: Helena Frankmar, Mia Persson, Johanna Fridolfsson, Heather Levenstein, Helena Ericsson, Erik Enqvist. Obs! några stipendiater saknas på bilden.
Fotograf: Tilo Stengel. Fri användning av media i samband med publicering av nyheten och när fotografens namn uppges.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy