Skip to main content

Satsning på verklighetslabb för utveckling av välfärdsteknik

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2016 06:09 CET

Göran Havert, Johanneberg Science Park och Theresa Larsen, Göteborgsregionens kommunalförbund

Göteborgsregionens kommunalförbund och Johanneberg Science Park får medel från Vinnova för att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett verklighetslabb inom ramen för forsknings-, innovations- och utvecklingscentret AllAgeHub.

AllAgeHub ska främja tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik som underlättar för människor att vara delaktiga i samhället och leva självständiga och trygga liv – oavsett ålder och funktionsvariation. De medel Vinnova nu beviljat ska användas till att utreda förutsättningarna för ett verklighetslabb där produkter och tjänster testas och demonstreras.

– Vi vill skapa en neutral samverkansplattform som beaktar näringslivets, offentlig sektors, civilsamhällets och akademins bidrag och nytta, säger projektledare Theresa Larsen vid Göteborgsregionens kommunalförbund.

Syftet är att stötta utvecklingen och implementeringen av behovsdrivna innovationer som används av kommuner, kommunal personal, brukare av kommunal service eller personer med funktionsvariation i alla åldrar.

– Värdet med ett verklighetslabb är att människor möts från olika verksamheter för att testa idéer. Här kan vi tillsammans utveckla och utvärdera nya tjänster, produkter, metoder och arbetssätt, säger Göran Havert som är affärsutvecklingschef på Johanneberg Science Park.

Finansieringen är en del i en rad satsningar för att för att bygga upp AllAgeHub. Tolv kommuner inom Göteborgsregionens kommunalförbund har gått in med drygt nio miljoner kronor i medfinansiering till ansökningar. Vinnova har tidigare i höst beviljat medel till en idésluss, dit personal, brukare, företag och forskare ska kunna vända sig med ett problem, en idé, ett behov av samverkan eller liknande.

AllAgeHub är ett samarbete mellan en rad olika aktörer inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. Johanneberg Science Park är värdorganisation och Göteborgsregionens kommunalförbund projektägare av de projektmedel som hittills beviljats. För närvarande ingår följande parter i samarbetet:

 • Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö
 • Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
 • Västra Götalandsregionen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset (kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning – DART)
 • Pensionärsorganisationerna PRO och SPF Seniorerna
 • Johanneberg Science Park
 • Sahlgrenska Science Park
 • Chalmers tekniska högskola (Centrum för vårdens arkitektur och styrkeområde Building Futures)
 • Göteborgs universitet (centrumbildningarna Age Cap och Centrum för personcentrerad vård – GPCC)
 • Högskolan i Borås (Centrum för välfärdsstudier – CVS)
 • Framtiden AB, Göteborgs Stads allmännyttiga bostadskoncern
 • Business Region Göteborg


Kontakt för frågor:

Theresa Larsen, Göteborgsregionens kommunalförbund
0708 68 85 19
theresa.larsen@grkom.se
www.grkom.se/valfard

Göran Havert, Johanneberg Science Park
0730 34 64 65
goran.havert@johannebergsciencepark.com
www.johannebergsciencepark.com

Kommunal samverkan — regional styrka

GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige. Tillsammans har dessa kommuner omkring 982 000 invånare.
GRs uppgift är att verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta, samtidigt som den ska stärka regionen nationellt och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.