Skip to main content

Förlängning av teckningstiden i Granular AB (publ)

Press Release   •   Feb 17, 2016 17:31 CET

Styrelsen i Granular AB (publ) har beslutat att ytterligare förlänga teckningstiden för pågående nyemission till den 8 mars 2016. Syftet med förlängningen är att möjliggöra teckningar från nya investerare.

Erbjudandet i sammandrag:
Teckningskurs: 8,00 kr/aktie
Emissionsbelopp: 21,1 Mkr
Sista dag för teckning: 8 mars 2016

OM GRANULAR AB
Granular AB (publ) producerar, säljer och marknadsför steviablad och steviaextrakt till den globala livsmedelsindustrin under namnet The Real Stevia Company. Visionen är en värld med en hållbar matkultur, där människor kan äta söta produkter utan att oroa sig för sin hälsa. The Real Stevia Company samarbetar med jordbrukare i Paraguay och andra länder där steviaplantan odlas och har kontroll över hela leveranskedjan. Företaget tillhandahåller en socialt och miljömässigt hållbar produkt som bidrar till att höja odlarnas levnadsstandard och samtidigt uppfyller kvalitets- och säkerhetskrav från den Europeiska livsmedelsindustrin.

Comments (0)

Add comment

Comment

Agree With Privacy Policy