Skip to main content

Granular AB (publ): Offentliggörande av informationsmemorandum med anledning av nyemission och listning på Alternativa aktiemarknaden

Press Release   •   May 12, 2014 14:17 CEST

Granular AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av nyemission och listning på Alternativa aktiemarknaden.

Informationsmemorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel hålls från och med idag tillgängliga på Granulars hemsida, www.realstevia.com och Alternativa aktiemarknadens hemsida www.alternativa.se.

Direktregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsbroschyr och förtryckt emissionsredovisning. Förvaltarregistrerade aktieägare kommer att tillsändas informationsbroschyr.

Tryckt informationsmemorandum, informationsbroschyr och anmälningssedel kan kostnadsfritt beställas via e-post: info@realstevia.com.

Villkor i korthet

Teckningsperiod  12 maj – 3 juni, 2014

Teckningskurs  10,00 kronor per aktie

Emissionsbelopp  15,6 miljoner kronor

Garanterat belopp  4,1 miljoner kronor

Lägsta teckningsnivå för
fullföljande av emissionen   10,0 miljoner kronor

Lock-up   60 procent av utestående aktier

Granulars värdering   104,1 miljoner kronor (pre-money)

Planerat första handelstillfälle på
Alternativa aktiemarknaden   11 juni - 16 juni 2014

Minsta teckning   1 000 aktier

ISIN-kod   SE0002695627


För ytterligare information, vänligen kontakta:
VD, Sophia Horn af Rantzien, telefon 0708-74 73 38, e-post: sophia.horn@realstevia.com
eller
Finansdirektör, Joakim Wendt, telefon 0733-83 65 35, e-post: joakim.wendt@realstevia.com

EJ FÖR DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Granular AB (publ) är ett svenskt företag grundat 2003, som producerar och säljer steviaextrakt från Kina och Paraguay till den globala livsmedelsindustrin. 

www.realstevia.com

Attached Files

PDF document

Comments (0)

Add comment

Comment