Skip to main content

BERAS Implementation i Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2013 12:23 CET

I torsdags, den 5 december, var representanter för BERAS (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society) inbjudna till Riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott för att berätta om det arbete som bedrivits i projektet samt vilka lösningar som finns för att rädda Östersjön.

– Vi gavs tillfälle att berätta om projektets konkreta resultat och att BERAS representerar en viktig pusselbit i den mångfald av lösningar som ska till för att rädda Östersjön, berättar fil. dr Sofi Gerber, etnolog och internationell sekreterare i BERAS Implementation.

BERAS och BERAS Implementation är två EU-projekt som har genomförts under 2003-2006 och 2010-2013. Presentationen för Miljö- och Jordbruksutskottet handlade om projektens konkreta resultat, men också om framtiden och vilken roll BERAS kan spela för ett mer hållbart samhälle.

I fokus för presentationen fanns BERAS tre huvudsakliga koncept som kan bidra till att minska såväl övergödningen av haven som klimatpåverkan i stort; Ekologiskt Kretsloppsjordbruk, Sustainable Food Societies och Östersjövänlig Mat.

– Vi förklarade för utskottets ledamöter att det är möjligt att kraftigt minska fosforbelastningen och minska övergödningen med kväve med upp till 70 procent och samtidigt producera bra mat till befolkningen i Östersjöregionen, säger Sofi Gerber.

Dessutom presenterades det omfattande informations- och utbildningsmaterial som BERAS Implementation har utarbetat för lantbrukare, politiker, elever, studenter och matlagare och ett smakprov överlämnades till samtliga partier (http://beras.eu/publications/).

– Häromdagen hade jag förmånen att lyssna till Hans R Herren, mottagare av Right Livelihood Award 2013, vid ett rundabordsamtal i Riksdagen, fortsätter Sofi Gerber. I sin presentation av FN:s rapport (IAASTD, 2009) om hur livsmedelsproduktionen bör förändras för att bidra till en hållbar utveckling betonade han att jordbruket behöver gå från linjära till mer cirkulära flöden, samt att en nyckel till att nå förändring är en aktiv dialog med olika aktörer. Dessa budskap är helt i linje med BERAS arbete med ekologiskt kretsloppsjordbruk och Sustainable Food Societies.

Vid BERAS presentation för Miljö- och Jordbruksutskottet gavs även tillfälle att presentera BERAS International Network, ett internationellt nätverk som fortsätter driva det arbete som gjorts inom BERAS Implementation.

– Utskottets ledamöter var mycket intresserade av BERAS resultat och hur vi ser på ett framtida hållbart jordbruk och en livsmedelsproduktion som inte är beroende av ändliga resurser, säger Sofi Gerber.

BERAS Implementations koordinator Agr. dr Artur Granstedt poängterade hur Miljö- och Jordbruksutskottet medverkat till den dramatiska ökningen av den ekologiska odlingsarealen som skett i Sverige under de senaste decennierna, samt att BERAS ser ljust på de framtida möjligheterna att fortsätta utveckla det ekologiska lantbruket.

För mer information, kontakta:
Fil. dr Sofi Gerber    Internationell sekreterare, BERAS Implementation 
0733-793270 
sofi.gerber@beras.eu

Agr. dr Artur Granstedt  Initiativtagare, BERAS Implementation
08-551 577 99
artur.granstedt@beras.eu

Destination Gröna Kusten, från Bråviken till Stockholms södra skärgård där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap

Mycket att uppleva på www.gronakusten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera