Skip to main content

Med anledning av artikel om klimateffekten av närodlat (TT, 29 april, 2013)

Pressmeddelande   •   Maj 01, 2013 08:39 CEST

Med anledning av artikel om klimateffekten av närodlat (TT, 29 april, 2013)

Köttet och odlingsmetoden har störst klimateffekt – närodlat gynnar små producenter och den lokala marknaden.

Igår, den 29 april, publicerades en TT-artikel bland annat i DN:s nätupplaga. I artikeln står att närodlad mat har relativt liten klimateffekt och att det viktigaste är att köttkonsumtionen minskar. Mindre viktigt är hur och var maten producerats.

– Det är delvis riktigt, menar Hans von Essen, agronom och en av de drivande krafterna bakom Östersjöprojektet BERAS Implementation. Den viktigaste slutsatsen – att köttkonsumtionen behöver minska – stöder vi fullt ut. Men däremot är det oerhört viktigt att titta på HUR maten är producerad, och att se närodlat som ett sätt att stimulera den miljömässigt bästa odlingsmetoden.

Östersjöns övergödning beror till stor del på det specialiserade jordbrukets utsläpp av växtnäringsämnen. Jordbrukets roll uppskattas till drygt 50 procent.

BERAS
Implementation arbetar med att etablera s.k. ekologiskt kretsloppsjordbruk i östersjöregionen samt att påverka livsmedelskedjan och konsumenter genom att implementera ”Sustainable Food Societies” och ”Diet for a Clean Baltic” i regionen. BERAS forskning visar att ett fullt genomfört ekologiskt
kretsloppsjordbruk kan minska klimatpåverkan (totalt utsläpp av växthusgaser) med hela 73 procent.

– Det som många missar – även de flesta forskare – är effekten av en balanserad växtföljd och djurhållning. Det är därför vi inom BERAS har utvecklat ett nytt koncept som på just dessa punkter går ett steg längre än vanlig ekologisk odling – ekologiskt kretsloppsjordbruk (ERA, Ecological Recycling Agriculture).

– Att närodlad mat generellt har en begränsad klimatpåverkan är förvisso riktigt, fortsätter Hans von Essen. Dock är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv. De största miljöeffekterna kommer av det ekologiska kretsloppsjordbruket samt en minskad köttkonsumtion. Men att gynna det närodlade är oerhört viktigt för att få helheten att fungera. Genom att välja närodlat gynnar vi den lokala marknaden vilket är en förutsättning för det kretsloppstänkande som vi behöver ha. Dessutom är det en viktig del i att få fler människor att intressera sig för varifrån maten faktiskt kommer, inte minst har det en viktig social och pedagogisk roll i skolan, eftersom allt fler barn och ungdomar kommer allt längre bort från djuren och jorden, som vår mat faktiskt kommer från.

– En omläggning mot ekologiskt kretsloppsjordbruk, en minskad köttkonsumtion och ett ökat fokus på hållbara lokala samhällen utgör de viktigaste stegen mot en minskad klimatbelastning. Och här har det närproducerade en viktig roll att spela, avslutar Hans von Essen.

För mer information om BERAS arbete med jordbruk, mat och samhälle, kontakta:
Hans von Essen, agronom, BERAS Implementation: 073-562 77 38, hans.von.essen@beras.eu


Destination Gröna Kusten, från Bråviken till Stockholms södra skärgård där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap

Mycket att uppleva på www.gronakusten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.