Skip to main content

Östersjöprojektet BERAS uppmärksammas på FN-konferensen Rio +20

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2012 10:57 CEST

Det EU-finansierade projektet BERAS Implementation är inbjudet av Nordiska Ministerrådet till FN-konferensen Rio+20 för att presentera sin utveckling av ekologiska kretsloppssamhällen (Sustainable Food Societies). Projektets sekretariat finns i Järna i Södertälje där man under flera års tid utvecklat ett framgångsrikt samarbete mellan aktörer från hela livsmedelskedjan också inkluderat kultur och turism. Med gården i centrum etableras ekologiska kretsloppssamhällen i samtliga länder kring Östersjön för att skapa en långsiktigt hållbar utveckling i regionen.

 

FN-konferensen Rio +20 om hållbar utveckling kommer att äga rum i Brasilien i juni 2012. Då samlas världens ledare tillsammans med en bred skara deltagare från ideella organisationer, näringslivet och andra grupper med det mål att forma en hållbar strategi för vår gemensamma planet. BERAS Implementation kommer att representeras av Jostein Hertwig, chef BERAS sekretariatet och Johan Ununger, VD Saltå Kvarn.

 

BERAS Implementation - ett brett partnerskap för en renare Östersjön

BERAS Implementation är ett EU-projekt som medfinansieras av EU:s Östersjöprogram. Projektet har ett starkt partnerskap med 10 länder i regionen samt Norge. Bland partner och associerade organisationer finns ministerier, regionala och lokala myndigheter, universitet och forskningsinstitut, ideella organisationer och företagssektorn. Projektets mål är att bidra till en god miljömässig status i Östersjön, stärka jordbrukets hållbarhet och bidra till landsbygdsutveckling i regionen. En del i projektet är att utveckla ekologiska kretsloppssamhällen i hela Östersjöregionen. Kommunen deltar i projektet både inom ramen för vatten- och kostfrågor och har bland annat blivit uppmärksammad för den höga andel ekologisk mat som köps in av de kommunala storköken ” Östersjövänlig mat”( ”Diet for a clean Baltic”). Södertörns högskola är projektets Lead Partner och ansvarig för projektet. Mer information om projektet finns på www.beras.eu.

 

Kort fakta om ekologiska kretsloppssamhällen

  • Ett helhetligt och fullskaligt ekologiskt alternativ för hela livsmedelkedjan från jord till bord
  • Integrerar ett nätverk av universitet, privata aktörer från näringsliv och civilsamhället samt från offentlig sektor

 

Det ekologiska kretsloppssamhället i Järna/Södertälje har utvecklats under 50 år. Idag består det av mer än 70 initiativ med aktörer från hela livsmedelskedjan; ekologiska kretslöpsgårdar och trädgårdar, livsmedelsförädlare, distributörer, butiker, restauranger och turismentreprenörer med starkt stöd från kommunen.

 

För ytterligare information om projektet:

Artur Granstedt, projektkoordinator, Södertörns högskola: artur.granstedt@beras.eu

Sara Jervfors, chef kostenheten Södertälje kommun: Sara.Jervfors@sodertalje.se

Johan Ununger, vd Saltå Kvarn: johan.ununger@saltakvarn.se

Jostein Hertwig, chef för BERAS sekretariat: Jostein.hertwig@beras.eu, mob: 0727348099

Gröna Kusten, från Bråviken till Stockholms södra skärgård där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap

Mycket att uppleva på www.gronakusten.se

Bifogade filer

Word-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy