Skip to main content

Projektet ”Lokalt driven landsbygdsutveckling”

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2014 09:58 CEST

Projektet ”Lokalt driven landsbygdsutveckling” syftar till att stärka den offentliga och kommersiella servicen på landsbygden genom att inrätta ”Servicepunkter”.

Nu ger vi butiken COOP Nära i Nävekvarn status som servicepunkt där man, förutom att handla livsmedel och andra dagligvaror, kan uträtta andra ärenden. Här är man ombud för post, apotek, systembolag och Svenska Spel. Nu finns också tillgång till dator, viss kommunal information och en caféhörna. Butiken blir en mötesplats.

Fredagen den 30 majl blir det invigning. Kommunalrådet Nicklas Franzén ger kommunens syn på landsbygdsutveckling och Tunabergs ”egen” landshövding Liselott Hagberg förrättar invigningen. Vi börjar kl.11.00

Välkomna hälsar Föreningen Utveckling Nävekvarn (FUNQ)

Faktaruta

Projektet ”Lokalt driven landsbygdsutveckling” har Kommunbygderådet i Nyköping som projektägare och finansieras av länsstyrelsen och Nyköpings kommun till lika delar. Vår arbetsmetod har ett tydligt underifrånperspektiv, dvs. vi utgår från de förslag och önskemål som kommer fram från de boende på landsbygden. Vi har nio lokala arbetsgrupper med c:a 150 deltagare som, var och en på sin ort arbetar för att utveckla och stärka servicen för de boende. Att inrätta lokala servicepunkter är ett av våra mål. Att utveckla E-handel på orter utan dagligvarubutik är ett annat delmål där vi ser stora framtida utvecklingsmöjligheter. Här spelar utbyggnaden av bredband en viktig roll och Nyköpings kommun ligger i framkant i detta avseende.

Projektet som startade hösten 2013 pågår fram till 31 dec. 2014. För ytterligare information, kontakta Larz Johansson (projektledare) 073-049 71 50, e-post hustorp@telia.com 


Destination Gröna Kusten, från Bråviken till Stockholms södra skärgård där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap

Mycket att uppleva på www.gronakusten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera