Skip to main content

Välkommen till avslutningsfest för BERAS Implementation!

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 09:06 CET

BERAS Implementation är slut

Onsdag 11/12 i Kulturhusets kafé och stora konferenssal i Ytterjärna. Fika klockan 16:00 och därefter presentation av BERAS Implementation klockan 16:30-17:30.

 

– nu inleds BERAS International

På onsdag, den 11 december, bjuder EU-projektet BERAS Implementation till avslutningsfest i Kulturhuset i Ytterjärna. BERAS Implementation, som under tre år arbetat för att etablera ett genuint ekologiskt alternativ till dagens specialiserade jordbruk, redovisar sina resultat samt lanserar den nya internationella stiftelsen BERAS International.

– BERAS Implementation visar att det går att rädda Östersjön, säger Agr Dr Artur Granstedt, initiativtagare till BERAS Implementation (Baltic Ecological Recycling Agriculture and Society).

EU-projekten BERAS (2003-2006) och BERAS Implementation (2010-2013) har tagit ett grepp på hela livsmedelskedjan och visar att det är möjligt att kraftigt minska fosforbelastningen och minska övergödningen med kväve med upp till 70 procent.

De tre koncept som BERAS-projekten har introducerat och etablerat är:

 

  1. En omläggning till ekologiskt kretsloppsjordbruk (ERA, Ecological Recycling Agriculture) med flerårig vall i växtföljd och anpassad djurhållning med självförsörjning av foder.
  2. Engagemang från hela livsmedelskedjan i s.k. Sustainable Food Societies; från lantbrukare till konsument.
  3. Ökad medvetenhet kring vår matkonsumtion genom Östersjövänlig mat (Diet for a Clean Baltic). Här är de viktigaste parametrarna att maten är god och hälsosam, lokal, ekologisk och säsongsanpassad, består av mindre kött samt ett aktivt arbete för minskat matsvinn.

Om dessa koncept och om hela BERAS Implementation-projektet handlar avslutningsfesten på onsdag den 11 december klockan 16:00 i Kulturhuset i Ytterjärna.

– Vi kommer också att berätta om den nya stiftelse som är under etablering och som är en naturlig fortsättning på BERAS Implementation, berättar Agr Dr Artur Granstedt.

Den nya stiftelsen heter BERAS International och har följande partners: Södertälje kommun, Ekologiska Lantbrukarna, Saltå Kvarn, Länsstyrelsen i Oslo och Akershus, Baltic Foundation HPI, Biodynamiska forskningsinstitutet.

– Denna starka grupp av partners borgar för att BERAS International blir en stark och oberoende representant för det ekologiska alternativet, berättar Agr Dr Artur Granstedt.


För mer information, kontakta: Jostein Hertwig Agr Dr Artur Granstedt Chef sekretariatet, BERAS Implementation Initiativtagare, BERAS Implementation 072-7348099 08-551 577 99, jostein.hertwig@beras.eu, artur.granstedt@beras.eu

 

Destination Gröna Kusten, från Bråviken till Stockholms södra skärgård där pärlbandet av öar möter Sörmlands böljande landskap

Mycket att uppleva på www.gronakusten.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy