GROHE och Dansani ingår samarbete

Pressmeddelanden   •   Okt 19, 2018 10:27 CEST

GROHE och Dansani ingår ett samarbete på den nordiska marknaden. Därigenom blir det ännu lättare för kunderna att hitta skräddarsydda lösningar för badrummet. 

Tyska GROHE och danska Dansani är en bra match, eftersom deras produkter kompletterar varandra naturligt - Dansani med sina danskdesignade badrumsmöbler och GROHE med sin flora av armaturer, duschar och badrumsporslin. I Norra Europa, där den nordiska designkulturen med fokus på det enkla och funktionella dominerar, matchar många redan de två företagens produkter. Det drar nu GROHE och Dansani nytta av, när de ingår ett strategiskt samarbete.

Samarbetet har som huvudsyfte att erbjuda kompletta lösningar. Bland annat kommer man att kunna hitta de två varumärkena sida vid sida på bostads- och badrumsmässor, i kataloger och showrooms.

-De nordiska länderna skiljer sig åt på flera sätt, därför är det viktigt för oss att inte cementera en samarbetsform över hela marknaden, utan att i stället gemensamt hitta unika lösningar i enskilda länder, säger Peter Juul, General Manager, GROHE Nordic & Baltic.

Därmed är det upp till de två verksamheternas chefer i de enskilda länderna att ta fram lösningar som är skräddarsydda för vart och ett av länderna.

-Vårt mål är att göra det lättare för kunden att hitta en lösning som möter önskemål och behov, samtidigt som vi bevarar kundernas frihet att välja andra vägar. Vi ska helt enkelt använda varandras styrkor utan att låsa fast varandra, säger Carsten Friis, administrativ direktör, Dansani.

Att hitta en fri samarbetsform har varit avgörande för båda verksamheterna.

-Vi har olika affärs- och distributionsmodeller och det har varit viktigt för oss att säkra att vi var för sig bevarar den modell som fungerar för oss och våra kunder, förklarar Carsten Friis, Dansani.

-Vår affärsmodell har gett ett starkt samarbete med grossister och installatörer i Norden. Det ska vi bygga vidare på. Vi tror att den ökade efterfrågan på våra produkter, som vi ser att samarbetet med Dansani kommer att ge, gör det ännu lättare för konsumenterna att välja kombinationer som matchar deras badrum perfekt, understryker Peter Juul, GROHE.

För mer information, kontakta:

Kristine Skauge, Head of Marketing GROHE Nordic & Baltic kristine.skauge@grohe .com
Susanne Krag, Salgs- og marketingdirektør, Dansanissk@dansani.dk

Om GROHE

I norra Europa har GROHE sitt regionala högkvarter i Köpenhamn och lokala säljkontor i Oslo, Stockholm och Helsinki.

GROHE är världens största leverantör av sanitetsprodukter samt ett globalt varumärke, dedikerad åt att producera och erbjuda innovativa vattenprodukter.

Under flera årtionden har GROHE hållit fast vid sina varumärkesvärderingar; teknologi, kvalitet, design och hållbarhet. Dessa värden belyser GROHEs engagemang för att utveckla enastående upplevelser och att erbjuda ”Pure Freude an Wasser”. Genom ingenjörsvetenskap, innovation och design starkt förankrad i Tyskland, kan GROHE stolt hänvisa till brickan ”Made in Germany”, som ytterligare förstärker kundernas förtroende för varumärket.

Alla GROHEs produktionsanläggningar använder sig av tekniker av hög kvalitet, för att försäkra enhetlighet med GROHEs värden och standarder. GROHE kan därmed försäkra att produkterna motsvarar även de högsta förväntningarna för utförande och funktion.

Under de senaste 10 åren har GROHEs framgång bekräftats av mer än 280 design- och innovationspriser, samt ett flertal topplaceringar som ”Tysklands mest hållbara stora företag”. Flera projekt av hög profil världen runt är försedda med GROHEs produkter, vilket bevisar hur både arkitekter, designers samt utvecklare föredrar GROHEs produkter.

I 2014 blev GROHE en del av LIXIL Group Corporation, ett börsnoterat företag listat på Tokyobörsen. LIXIL är en global marknadsledare inom sanitetsindustrin, och förvaltar en bred portfölj av kända varumärken som GROHE, American Standard, och INAX. LIXIL är också Japans största leverantör av bostads- och byggmaterial.

Läs mer på grohe.com

Om Dansani

Dansani är en dansk verksamhet som utvecklar, producerar och marknadsför produkter till badrummet och har djupa rötter i dansk designtradition, där gott hantverk, enkelhet och funktionalitet är själva kärnan i de stilrena lösningar Dansani erbjuder kvalitetsmedvetna kunder.

Sammanhang och möjligheter är nyckelord i Dansanis utvecklingsprocesser. Produkter och lösningar ska kunna sättas samman över Dansanis enorma sortiment och inspirera kunden kunden till kreativitet genom många möjligheter och kombinationer. Med mottot ”Create your personal space” uppmanar Dansani sina kunder att skapa det helt personliga badrummet genom att använda verksamhetens produkter helt på egna premisser.

Dansani etablerades 1983 och har sitt säte i Haderslev. Med dotterbolag i England, Holland, Tyskland, Österrike, Norge och Sverige hämtar Dansani över 80 procent av omsättningen i utlandet.

Läs mer på Dansani.dk

GROHE och Dansani ingår ett samarbete på den nordiska marknaden. Därigenom blir det ännu lättare för kunderna att hitta skräddarsydda lösningar för badrummet.

Läs vidare »

Grohe publicerar sin andra hållbarhetsrapport

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2018 09:58 CEST

 •  GROHE överträffar hållbarhetsmålen
 • Hållbarhet är en integrerad del av GROHE’s strategi, vilken fokuserar på effektiv tillväxt och inkluderar hela värdekedjan, partners, kunder, leverantörer och medarbetare
 • Mission, värderingar, strategi och organisation – världens ledande leverantör av sanitetslösningar publicerar all relevant information rörande sitt hållbarhetsperspektiv i en andra officiell rapport
 • I hållbarhetsrapporten informerar GROHE, världens största leverantör av sanitetsprodukter, om verksamhetens ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan för 2015/2016. Rapporten visar att GROHE’s resultat rörande hållbarhet överträffar målen. Under 2016 har GROHE till exempel nästan dubblat målet om att reducera vattenförbrukningen med strax under nio procent jämfört med 2013. Under samma tid lyckades GROHE öka energieffektiviteten till över 14 procent, där målet låg på knappt nio procent. GROHE har även reducerat sina växthusgasutsläpp med nästan en fjärdedel, där målet också låg på knappt nio procent. Dessutom fortsätter GROHE att jobba mot att nå det ambitiösa målet att öka energieffektiviteten med 20 procent till år 2020 och att reducera koldioxidavtrycket med 20 procent.

  GROHE följer en 360-graders strategi

  Att sträva mot den högsta nivån av hållbarhet är en viktig del av GROHE’s DNA och tillsammans med kvalitet, teknologi och design är hållbarhet ett av företagets kärnvärden. GROHE följer konsekvent en 360-graders hållbarhetsstrategi som integrerar de definierade verksamhetsområdena för medarbetare, leverantörer, växter, produkter och bidrag till samhället i samma utsträckning. Ansvaret för hållbarhet ligger på vår Executive Board Operations som vid beslutsfattande rådgör med hållbarhetsrådet.

  FN:s mål är riktmärket för GROHE

  Som en del av hållbarhetsstrategin jobbar GROHE hårt med FN:s sjutton mål för hållbar utveckling. Dessa inkluderar bland annat tillgång till och hållbar förvaltning av vatten och sanitet (mål 6), främjandet av hållbara konsumtions- och produktionsmönster (mål 12) och utveckling av åtgärder för att bekämpa klimatförändringar (mål 13). GROHE, som sedan 2014 är en del av LIXIL Group, delar passionen för hållbarhet med koncernens alla varumärken. Det gemensamma målet är bland annat att det positiva bidraget till miljön av LIXIL:s produkter och tjänster år 2030 ska överstiga miljöpåverkan från hela koncernens affärsprocesser.

  Innovativa produkter – en del av hållbarhetsstrategin

  Ett viktigt fokus för GROHE är en medveten och hållbar hantering av varenda vattendroppe. Därför ökar hela tiden antalet miljövänliga produkter, tekniker och innovationer. Ett exempel är GROHE Blue, som ger filtrerat, kylt vatten direkt från kranen. Du kan själv välja om du vill ha vattnet stilla, lätt kolsyrat eller kolsyrat. Baserat på genomsnittet i EU kan det hjälpa en familj på fyra personer att spara 600 plastflaskor om året. En tysk studie visar dessutom att systemet minskar koldioxidutsläppen med över 60 procent jämfört med vatten på flaska.

  Har sparat 2,35 miljoner hektoliter vatten

  Vattensäkerhetssystemet med GROHE Sense och GROHE Sense Guard lanserades 2017 och säkerställer att oupptäckta läckor – vilka står för tio procent av den privata vattenkonsumtionen – upptäcks. Om ett rör skulle gå sönder stängs vattentillförseln av omedelbart. Dessutom har andelen blandare med den vattenbesparande EcoJoy-teknologin ökat till omkring 70 procent (samma siffra år 2014 var 38 procent). Sen lanseringen 2013 har de bidragit till att spara omkring 2,35 miljoner hektoliter vatten.

  På GROHE går effektivitet och hållbarhet hand i hand

  ”På GROHE är vi ansvariga för en framtid som är värd att leva”, förklarar Thomas Fuhr, Executive Director Operations på GROHE och ansvarig för hållbarhet på styrelsenivå. Han tillägger: ”Vi är fast övertygade om att man inte behöver välja mellan hållbarhet och effektivitet. Tvärtom, ett företags framtida lönsamhet och ekonomiska framgång beror till stor del på dess hållbarhet. Välbefinnandet för framtida generationer säkras bäst genom att hållbarhet också lönar sig ekonomiskt”.

  Läs mer på www.grohe.com/sustainability

  Om GROHE

  I norra Europa har GROHE sitt regionala högkvarter i Köpenhamn och lokala säljkontor i Oslo, Stockholm och Helsinki.

  GROHE är världens största leverantör av sanitetsprodukter samt ett globalt varumärke, dedikerad åt att producera och erbjuda innovativa vattenprodukter.

  Under flera årtionden har GROHE hållit fast vid sina varumärkesvärderingar; teknologi, kvalitet, design och hållbarhet. Dessa värden belyser GROHEs engagemang för att utveckla enastående upplevelser och att erbjuda ”Pure Freude an Wasser”. Genom ingenjörsvetenskap, innovation och design starkt förankrad i Tyskland, kan GROHE stolt hänvisa till brickan ”Made in Germany”, som ytterligare förstärker kundernas förtroende för varumärket.

  Alla GROHEs produktionsanläggningar använder sig av tekniker av hög kvalitet, för att försäkra enhetlighet med GROHEs värden och standarder. GROHE kan därmed försäkra att produkterna motsvarar även de högsta förväntningarna för utförande och funktion.

  Under de senaste 10 åren har GROHEs framgång bekräftats av mer än 280 design- och innovationspriser, samt ett flertal topplaceringar som ”Tysklands mest hållbara stora företag”. Flera projekt av hög profil världen runt är försedda med GROHEs produkter, vilket bevisar hur både arkitekter, designers samt utvecklare föredrar GROHEs produkter.

  I 2014 blev GROHE en del av LIXIL Group Corporation, ett börsnoterat företag listat på Tokyo Börsen. LIXIL är en global marknadsledare inom sanitetsindustrin, och förvaltar en bred portfölj av kända varumärken som GROHE, American Standard, och INAX. LIXIL är också Japans största leverantör av bostads- och byggmaterial.

  Om LIXIL

  LIXIL är en global ledare inom bostads- och byggbranschen. Vår unika portfölj omfattar allt från teknik som revolutionerar hur vi interagerar med vatten i våra dagliga liv, till ett komplett sortiment av produkter och tjänster för hus och större arkitektoniska projekt. Våra varumärken inkluderar LIXIL, INAX, GROHE, American Standard och Permasteelisa, vilka alla levererar starkt inom vatten, kök, bostäder och byggteknik och är ledare inom de industrier och regioner där de är verksamma. LIXIL verkar i mer än 150 länder och sysselsätter över 70 000 personer, och kombinerar funktion, kvalitet och design för att göra människors liv bättre och mer njutbart - var de än är.

  GROHE

  Kistagången 12 • 164 40 Kista • Telefon: +46 77 114 13 14 • www.grohe.se

  Grohe, världens största leverantör av sanitetsprodukter, släpper en ny hållbarhetsrapport. Rapporten visar bland annat att GROHE’s resultat rörande hållbarhet överträffar målen.

  Läs vidare »

  Keramik från GROHE gör ditt badrum till en oas

  Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2018 11:48 CEST

  GROHE skapar kompletta badrumslösningar vars design andas harmoni. De tre keramikkollektionerna Cube, Euro och Bau har innovativa utseenden som ger högre komfort, ökad livslängd och bättre hygien. Keramiken är designad för att matcha de mest populära blandarserierna från GROHE. 

  Med GROHE’s keramikkollektioner Cube, Euro och Bau blir badrummet en oas för välmående och avkoppling. I GROHE’s produktflora finns en bred repertoir av badrumskeramik, som passar alla stilar och matchar alla kranar, toalettstolar och tillbehör från GROHE. Kompletta lösningar gör det lätt för var och en att finna sin perfekta match i badrummet. Toppmodern teknik gör att keramiken karaktäriseras av maximal hygien, livslängd och komfort med perfekt harmoni mellan form och funktion. 

  GROHE Cube – ett distinkt stilstatement
  Med kantig form och minimalistisk design gör keramiklinjen GROHE Cube badrummet till en urban plats för avkoppling. Tvättställ och toaletter med rena linjer och raka vinklar matchar de geometriska kranarna i sortimentet. Med moderna utseenden och inspiration från kubismen, skapas en känsla av lyx i vardagen. Tvättställen från Cube-serien finns i extra breda modeller med chica tvättskålar och även med grundare djup. Toaletterna finns både som vägghängda och golvmonterade, med perfekt balanserade proportioner till sitsen. 

  GROHE Euro kommer med böljande linjer
  Med sina böljande linjer passar serien i badrum I alla storlekar och stilar. Kollektionen kommer med utmärkt prestanda till attraktiva priser. Med den kompakta toalettstolen kan ytan utnyttjas maximalt även i små badrum. 

  GROHE Bau – tidlös elegans för alla badrum
  Den tredje keramiklinjen, GROHE Bau, smälter harmoniskt in i vilken badrumsmiljö som helst, med sin tidlösa design och runda, mjuka form. De slanka utseendena gör Bau till det perfekta valet för badrum med diskret stil. 

  Alla tre kollektionerna kommer utan spolkanter som gör dem mer hygieniska och svårare för bakterier att få fäste. Med hjälp av Quick Release-teknologin kan sitsarna enkelt tas loss vid rengöring. Med Soft Close-tekniken stängs locken tyst och med GROHE’s Triple Vortex-system rengörs hela ytan vid spolning, trots minimal vattentillförsel.

  Läs mer på www.grohe.se

  Om GROHE

  I norra Europa har GROHE sitt regionala högkvarter i Köpenhamn och lokala säljkontor i Oslo, Stockholm och Helsinki.

  GROHE är världens största leverantör av sanitetsprodukter samt ett globalt varumärke, dedikerad åt att producera och erbjuda innovativa vattenprodukter.

  Under flera årtionden har GROHE hållit fast vid sina varumärkesvärderingar; teknologi, kvalitet, design och hållbarhet. Dessa värden belyser GROHEs engagemang för att utveckla enastående upplevelser och att erbjuda ”Pure Freude an Wasser”. Genom ingenjörsvetenskap, innovation och design starkt förankrad i Tyskland, kan GROHE stolt hänvisa till brickan ”Made in Germany”, som ytterligare förstärker kundernas förtroende för varumärket.

  Alla GROHEs produktionsanläggningar använder sig av tekniker av hög kvalitet, för att försäkra enhetlighet med GROHEs värden och standarder. GROHE kan därmed försäkra att produkterna motsvarar även de högsta förväntningarna för utförande och funktion.

  Under de senaste 10 åren har GROHEs framgång bekräftats av mer än 280 design- och innovationspriser, samt ett flertal topplaceringar som ”Tysklands mest hållbara stora företag”. Flera projekt av hög profil världen runt är försedda med GROHEs produkter, vilket bevisar hur både arkitekter, designers samt utvecklare föredrar GROHEs produkter.

  I 2014 blev GROHE en del av LIXIL Group Corporation, ett börsnoterat företag listat på Tokyo Börsen. LIXIL är en global marknadsledare inom sanitetsindustrin, och förvaltar en bred portfölj av kända varumärken som GROHE, American Standard, och INAX. LIXIL är också Japans största leverantör av bostads- och byggmaterial.

  Om LIXIL

  LIXIL är en global ledare inom bostads- och byggbranschen. Vår unika portfölj omfattar allt från teknik som revolutionerar hur vi interagerar med vatten i våra dagliga liv, till ett komplett sortiment av produkter och tjänster för hus och större arkitektoniska projekt. Våra varumärken inkluderar LIXIL, INAX, GROHE, American Standard och Permasteelisa, vilka alla levererar starkt inom vatten, kök, bostäder och byggteknik och är ledare inom de industrier och regioner där de är verksamma. LIXIL verkar i mer än 150 länder och sysselsätter över 70 000 personer, och kombinerar funktion, kvalitet och design för att göra människors liv bättre och mer njutbart - var de än är.

  GROHE

  Kistagången 12 • 164 40 Kista • Telefon: +46 77 114 13 14 • www.grohe.se

  GROHE skapar kompletta badrumslösningar vars design andas harmoni. De tre keramikkollektionerna Cube, Euro och Bau har innovativa utseenden som ger högre komfort, ökad livslängd och bättre hygien. Keramiken är designad för att matcha de mest populära blandarserierna från GROHE.

  Läs vidare »

  Faktablad: Så blir du expert på vattensäkerhet

  Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 13:42 CEST

  Här får du, steg för steg, veta allt om fördelarna med att bli certifierad vattensäkerhetsexpert med hjälp av GROHE's onlineprogram. I bifogat dokument finns allt om hur du går tillväga. 

  Om GROHE

  I norra Europa har GROHE sitt regionala högkvarter i Köpenhamn och lokala säljkontor i Oslo, Stockholm och Helsinki.

  GROHE är världens största leverantör av sanitetsprodukter samt ett globalt varumärke, dedikerad åt att producera och erbjuda innovativa vattenprodukter.

  Under flera årtionden har GROHE hållit fast vid sina varumärkesvärderingar; teknologi, kvalitet, design och hållbarhet. Dessa värden belyser GROHEs engagemang för att utveckla enastående upplevelser och att erbjuda ”Pure Freude an Wasser”. Genom ingenjörsvetenskap, innovation och design starkt förankrad i Tyskland, kan GROHE stolt hänvisa till brickan ”Made in Germany”, som ytterligare förstärker kundernas förtroende för varumärket.

  Alla GROHEs produktionsanläggningar använder sig av tekniker av hög kvalitet, för att försäkra enhetlighet med GROHEs värden och standarder. GROHE kan därmed försäkra att produkterna motsvarar även de högsta förväntningarna för utförande och funktion.

  Under de senaste 10 åren har GROHEs framgång bekräftats av mer än 280 design- och innovationspriser, samt ett flertal topplaceringar som ”Tysklands mest hållbara stora företag”. Flera projekt av hög profil världen runt är försedda med GROHEs produkter, vilket bevisar hur både arkitekter, designers samt utvecklare föredrar GROHEs produkter.

  I 2014 blev GROHE en del av LIXIL Group Corporation, ett börsnoterat företag listat på Tokyo Börsen. LIXIL är en global marknadsledare inom sanitetsindustrin, och förvaltar en bred portfölj av kända varumärken som GROHE, American Standard, och INAX. LIXIL är också Japans största leverantör av bostads- och byggmaterial.

  Om LIXIL

  LIXIL är en global ledare inom bostads- och byggbranschen. Vår unika portfölj omfattar allt från teknik som revolutionerar hur vi interagerar med vatten i våra dagliga liv, till ett komplett sortiment av produkter och tjänster för hus och större arkitektoniska projekt. Våra varumärken inkluderar LIXIL, INAX, GROHE, American Standard och Permasteelisa, vilka alla levererar starkt inom vatten, kök, bostäder och byggteknik och är ledare inom de industrier och regioner där de är verksamma. LIXIL verkar i mer än 150 länder och sysselsätter över 70 000 personer, och kombinerar funktion, kvalitet och design för att göra människors liv bättre och mer njutbart - var de än är.

  GROHE

  Kistagången 12 • 164 40 Kista • Telefon: +46 77 114 13 14 • www.grohe.se

  Här får du, steg för steg, veta allt om fördelarna med att bli certifierad vattensäkerhetsexpert med hjälp av GROHE's onlineprogram.

  Läs vidare »

  Nu blir installatörer experter på vattensäkerhet

  Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 13:06 CEST

  Vartannat hushåll drabbas någon gång av vattenskada. Svenskarna har relativt låg grad av medvetenhet, trots att konsekvenserna kan bli lika stora för den enskilde, som vid bränder och inbrott. Nu erbjuder GROHE installatörer möjligheten att via ett särskilt utformat program bli experter på vattensäkerhet, vilket öppnar för nya säljmöjligheter.

  Perfekt design i ny badrumskollektion

  Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 14:14 CEST

  Efter framgången med Bau Ceramic har GROHE introducerat sin andra kollektion keramiska sanitetsprodukter: Euro Ceramic. Därigenom positionerar de sig som fullserviceleverantör till badrum.

  GROHEs Euro Ceramic kan göra även små badrum till innovativa designprojekt. Böljande linjer skapar en avslappnad ”må-bra-atmosfär” i badrummet. Kollektionen ger utmärkt prestanda till ett attraktivt pris och innehåller allt som behövs för den perfekta badrums-designen. Tack vare sin kompakta storlek passar tvättställ och toaletter i Euro Ceramic-kollektionen utmärkt även i små badrum.

  GROHE förenklar valet för kunden redan på datorskärmen. På nätet kan olika kombinationer av GROHEs kranar och matchande keramikprodukter enkelt illustreras, så var och en enkelt kan hitta en perfekt helhetslösning.

  Den innovativa tekniken i Euro-linjernas kranar och keramikprodukter garanterar maximal hygien och komfort. Under utvecklingsprocessen för de nya kollektionerna låg fokus på högkvalitativa toaletter med felfri spolningsteknik, tyst stängning och som är lätta att rengöra. Hygienytan PureGuard förhindrar dessutom upp till 99,9 procent av bakterieutvecklingen.

  Mer information om produkterna i Euro Ceramic-linjen finns på http://ceramics.grohe.com 

  Om GROHE

  I norra Europa har GROHE sitt regionala högkvarter i Köpenhamn och lokala säljkontor i Oslo, Stockholm och Helsinki.

  GROHE är världens största leverantör av sanitetsprodukter samt ett globalt varumärke, dedikerat åt innovativa vattenprodukter.

  Under flera årtionden har GROHE hållit fast vid sina varumärkesvärden; teknologi, kvalitet, design och hållbarhet. Dessa värden belyser GROHE’s engagemang för att utveckla enastående upplevelser och att erbjuda ”Pure Freude an Wasser”. Genom ingenjörsvetenskap, innovation och design starkt förankrad i Tyskland, kan GROHE stolt hänvisa till brickan ”Made in Germany”, som ytterligare förstärker kundernas förtroende för varumärket.

  Alla GROHEs produktionsanläggningar använder sig av tekniker av hög kvalitet, för att försäkra enhetlighet med GROHEs värden och standarder. GROHE kan därmed försäkra att produkterna motsvarar även de högsta förväntningarna för utförande och funktion.

  Under de senaste 10 åren har GROHEs framgång bekräftats av mer än 280 design- och innovationspriser, samt en placering i topp tre i ”Tysklands mest hållbara stora företag 2015”. Flera projekt av hög profil världen runt är försedda med GROHEs produkter, vilket bevisar hur både arkitekter, designers samt utvecklare föredrar GROHEs produkter.

  I 2014 blev GROHE en del av LIXIL Group Corporation, ett börsnoterat företag listat på Tokyo Börsen. LIXIL är en global markndadsledare inom sanitetsindustrin samt Japans största leverantör av bostads- och byggmaterial.

  Om LIXIL Corporation

  LIXIL är en global ledare inom bostads- och byggbranschen. Vår unika portfölj omfattar allt från teknik som revolutionerar hur vi interagerar med vatten i våra dagliga liv, till ett komplett sortiment av produkter och tjänster för hus och större arkitektoniska projekt. Våra varumärken inkluderar LIXIL, INAX, GROHE, American Standard och Permasteelisa levererar starkt inom vatten, kök, bostäder och byggteknik och är ledare inom de industrier och regioner där de är verksamma.

  LIXIL verkar i mer än 150 länder och sysselsätter över 70 000 personer, och kombinerar funktion, kvalitet och design för att göra människors liv bättre och mer njutbart.
  Läs mer på www.lixil.com, facebook.com/lixilgroup och www.linkedin.com/company/lixil-group.

  GROHE

  Kistagången 12, 164 40 Kista | 0771-14 13 14 | grohe@grohe.se | www.grohe.se

  Efter framgången med Bau Ceramic har GROHE introducerat sin andra kollektion med badrumskeramik: Euro Ceramic. Därigenom positionerar de sig som fullserviceleverantör till badrum.

  Läs vidare »

  Elegans möter precision i ny kollektion

  Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 14:08 CEST

  Nu omlanserar GROHE designen av kranen Atrio. Portfolion består av fler än 35 produkter och finns i två SPA-färger och krom. Atrio har ett minimalistiskt utseende och smälter harmoniskt in i en bred skala av badrumsstilar.

  Med Atrio etablerar GROHE ett stycke konst för badrummet. Kranens slanka design har karaktäristiska korshandtag som ger badrummet en känsla av extravagans. Eftersom designen är klassisk smälter kranen in i alla badrumsstilar – oavsett om det är ett modernt badrum med konventionell estetik, klassiskt med nostalgiska inslag, eller minimalistiskt med stilrena linjer. Den tidlösa designen ger arkitekter, inredningsdesigners och kunder möjligheten att kombinera individuella designval med internationella arkitektoniska trender.

  Atrio är anpassad till de högsta designkraven. Kranen har ett minimalistisk utseende, balanserade proportioner och rena cylindriska former som skapar en båge av elegans och precision.

  Den nya Atrioserien, som består av fler än 35 enhetliga produkter, finns i två SPA-färger, supersteel, borstad hård grafit samt krom. Kranen har ergonomiska handtag för manuell blandning av kallt och varmt vatten. Handtaget markerat med C och H reglerar vattnets volym och temperatur, och kan även roteras enkelt och smidigt för bästa komfort.

  Den omarbetade designen av Atrio-kollektionen har inte bara elegant estetik, den är även gjord av högsta kvalitet och med teknisk finess. Den integrerade jet-regulatorn garanterar ett konstant och jämnt flöde av vatten.
  GROHE’s nya Atriokollektion presterades för första gången i januari 2018 på Kitchen & Bath Industy Show (KBIS) i Orlando. De nya kranarna finns tillgängliga sedan april.

  GROHE är världens största leverantör av sanitetsprodukter samt ett globalt varumärke, dedikerat åt innovativa vattenprodukter.

  Under flera årtionden har GROHE hållit fast vid sina varumärkesvärden; teknologi, kvalitet, design och hållbarhet. Dessa värden belyser GROHE’s engagemang för att utveckla enastående upplevelser och att erbjuda ”Pure Freude an Wasser”. Genom ingenjörsvetenskap, innovation och design starkt förankrad i Tyskland, kan GROHE stolt hänvisa till brickan ”Made in Germany”, som ytterligare förstärker kundernas förtroende för varumärket.

  Alla GROHEs produktionsanläggningar använder sig av tekniker av hög kvalitet, för att försäkra enhetlighet med GROHEs värden och standarder. GROHE kan därmed försäkra att produkterna motsvarar även de högsta förväntningarna för utförande och funktion.

  Under de senaste 10 åren har GROHEs framgång bekräftats av mer än 280 design- och innovationspriser, samt en placering i topp tre i ”Tysklands mest hållbara stora företag 2015”. Flera projekt av hög profil världen runt är försedda med GROHEs produkter, vilket bevisar hur både arkitekter, designers samt utvecklare föredrar GROHEs produkter.

  I 2014 blev GROHE en del av LIXIL Group Corporation, ett börsnoterat företag listat på Tokyo Börsen. LIXIL är en global markndadsledare inom sanitetsindustrin samt Japans största leverantör av bostads- och byggmaterial.

  Om LIXIL Corporation

  LIXIL är en global ledare inom bostads- och byggbranschen. Vår unika portfölj omfattar allt från teknik som revolutionerar hur vi interagerar med vatten i våra dagliga liv, till ett komplett sortiment av produkter och tjänster för hus och större arkitektoniska projekt. Våra varumärken inkluderar LIXIL, INAX, GROHE, American Standard och Permasteelisa levererar starkt inom vatten, kök, bostäder och byggteknik och är ledare inom de industrier och regioner där de är verksamma.

  LIXIL verkar i mer än 150 länder och sysselsätter över 70 000 personer, och kombinerar funktion, kvalitet och design för att göra människors liv bättre och mer njutbart.
  Läs mer på www.lixil.com, facebook.com/lixilgroup och www.linkedin.com/company/lixil-group.

  GROHE

  Kistagången 12, 164 40 Kista | 0771-14 13 14 | grohe@grohe.se | www.grohe.se

  Nu omlanserar GROHE designen av kranen Atrio. Portfolion består av fler än 35 produkter och finns i två SPA-färger och krom. Atrio har ett minimalistiskt utseende och smälter harmoniskt in i en bred skala av badrumsstilar.

  Läs vidare »

  Nytt guldregn över GROHE

  Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 14:04 CEST

  GROHE vann två guld i 2018 års upplaga av prestigefyllda iF Design Award, en av världens mest omtalade designtävlingar. Ytterligare fem priser gör årets deltagande i tävlingen till en dundersuccé.

  GROHE först i Sverige med kokande vatten direkt

  Pressmeddelanden   •   Apr 13, 2018 11:27 CEST

  På byggmässan Nordbygg fick GROHE ett efterlängtat certifikat av Kiwa Sverige. Certifieringen innebär att den integrerade vattenkokaren GROHE Red Mono äntligen kan installeras i svenska privatbostäder.

  Petter och Frantzén i samarbeten med GROHE

  Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 08:00 CEST

  Nu kan GROHE, världsledande leverantör av sanitetslösningar, presentera samarbeten med kända svenskar som fått stifta bekantskap med flerfaldigt prisbelönta Sensia Arena, stjärnkrögaren Björn Frantzén och entreprenören Petter Alexis Askergren. 

  Den japanska duschtoaletten Sensia Arena har vunnit inte mindre än 14 internationella designpriser. Nu finns innovationen på två Stockholmskrogar.

  Nyligen förärades restaurang Frantzén en tredje stjärna i anrika Guide Michelin, en historisk händelse. Krögaren Björn Frantzén har lagt mycket kraft på ombyggnationer av sina nya lokaler i centrala Stockholm, där inget lämnats åt slumpen. Inte ens toaletten. Som ett led i ambitionen att ge restauranggästerna en helhetsupplevelse de inte kan få någon annanstans installerades GROHE Sensia Arena, en toalettinnovation med elegant design och duschfunktion.

  GROHE hälsar Petter välkommen till en ny dimension av renhet

  Nu presenterar GROHE ett samarbete även med entreprenören Petter Alexis Askergren. Inom kort installeras Sensia Arena på restaurang KÄK, Hornstull, där Petter är grundare och delägare tillsammans med Oskar Jakobsson och Dimman Anastasopoulos. 

  -Vår krog ska vara en bra helhet med maten, miljön och känslan i fokus. Det är jättekul att vi ytterligare kan förgylla våra vackra grafittimålade toaletter med ett sånt här samarbete, säger Petter Alexis Askergren och hans team på KÄK.

  Välkommen att upptäcka GROHE Sensia Arena i monter A12:30 på Nordbygg  Om GROHE

  I norra Europa har GROHE sitt regionala högkvarter i Köpenhamn och lokala säljkontor i Oslo, Stockholm och Helsinki.

  GROHE är världens största leverantör av sanitetsprodukter samt ett globalt varumärke, dedikerad åt att producera och erbjuda innovativa vattenprodukter.

  Under flera årtionden har GROHE hållit fast vid sina varumärkesvärderingar; teknologi, kvalitet, design och hållbarhet. Dessa värden belyser GROHEs engagemang för att utveckla enastående upplevelser och att erbjuda ”Pure Freude an Wasser”. Genom ingenjörsvetenskap, innovation och design starkt förankrad i Tyskland, kan GROHE stolt hänvisa till brickan ”Made in Germany”, som ytterligare förstärker kundernas förtroende för varumärket.

  Alla GROHEs produktionsanläggningar använder sig av tekniker av hög kvalitet, för att försäkra enhetlighet med GROHEs värden och standarder. GROHE kan därmed försäkra att produkterna motsvarar även de högsta förväntningarna för utförande och funktion.

  Under de senaste 10 åren har GROHEs framgång bekräftats av mer än 280 design- och innovationspriser, samt ett flertal topplaceringar som ”Tysklands mest hållbara stora företag”. Flera projekt av hög profil världen runt är försedda med GROHEs produkter, vilket bevisar hur både arkitekter, designers samt utvecklare föredrar GROHEs produkter.

  I 2014 blev GROHE en del av LIXIL Group Corporation, ett börsnoterat företag listat på Tokyo Börsen. LIXIL är en global marknadsledare inom sanitetsindustrin, och förvaltar en bred portfölj av kända varumärken som GROHE, American Standard, och INAX. LIXIL är också Japans största leverantör av bostads- och byggmaterial.

  Om LIXIL

  LIXIL är en global ledare inom bostads- och byggbranschen. Vår unika portfölj omfattar allt från teknik som revolutionerar hur vi interagerar med vatten i våra dagliga liv, till ett komplett sortiment av produkter och tjänster för hus och större arkitektoniska projekt. Våra varumärken inkluderar LIXIL, INAX, GROHE, American Standard och Permasteelisa, vilka alla levererar starkt inom vatten, kök, bostäder och byggteknik och är ledare inom de industrier och regioner där de är verksamma. LIXIL verkar i mer än 150 länder och sysselsätter över 70 000 personer, och kombinerar funktion, kvalitet och design för att göra människors liv bättre och mer njutbart - var de än är.

  GROHE

  Kistagången 12 • 164 40 Kista • Telefon: +46 77 114 13 14 • www.grohe.se

  Nu kan GROHE, världsledande leverantör av sanitetslösningar, presentera samarbeten med kända svenskar som fått stifta bekantskap med flerfaldigt prisbelönta Sensia Arena, stjärnkrögaren Björn Frantzén och entreprenören Petter Alexis Askergren.

  Läs vidare »

  Kontaktpersoner 3 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Marketing Manager
  • Marketing & PR
  • chkqrihystokinera.ouhorilmgabejargxr@grerowghems.chgomue

  Om GROHE

  GROHE Sverige

  GROHE är världens största leverantör av sanitetsprodukter samt ett globalt varumärke, dedikerad åt att producera och erbjuda innovativa vattenprodukter.
  Under flera årtionden har GROHE hållit fast vid sina varumärkesvärderingar; teknologi, kvalitet, design och hållbarhet. Dessa värden belyser GROHEs engagemang för att utveckla enastående upplevelser och att erbjuda ”Pure Freude an Wasser”. Genom ingenjörsvetenskap, innovation och design starkt förankrad i Tyskland, kan GROHE stolt hänvisa till brickan ”Made in Germany”, som ytterligare förstärker kundernas förtroende för varumärket.

  Adress

  • GROHE
  • Kistagången 12
  • 164 40 Kista
  • Sverige